Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Α Θ Η Ν Ω Ν

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Προπτυχιακές Σπουδές, Μαθήματα


Πίσω στην Κεντρική Σελίδα του Τμήματος Σελίδα Τμήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Διδάσκοντες: Π. Ευθυμιάδης, Ν. Σιδηράς, Χ. Αυγουλάς

Γεωργία και γεωργική παραγωγή. Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές στην Ελλάδα και διεθνώς. Φυτική και ζωική παραγωγή. Οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας. Επίδραση γεωργίας και γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα. Κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ρόλος του γεωπόνου.


ΓΕΝΙΚΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης

Εισαγωγή - Κλάδοι της Ζωολογίας. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών. Ταξινόμηση, φυλογένεση, καταγωγή και εξέλιξη των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα φύλα. Στοιχεία Γεωργικής Ζωολογίας


ΓΕΝΙΚΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης

Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα φύλα. Στοιχεία Γεωργικής Ζωολογίας.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Μ. Καρανδεινός, Α. Καρανδεινού, Α. Φαντινού

Η επιστήμη της οικολογίας: Ιστορική ανασκόπηση. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ρόλος στην ανάπτυξη Οικολογικών Κινημάτων. Σύγχρονη οικολογική-περιβαλλοντική κρίση: Γνωρίσματα, αίτια, αντιμετώπιση. Λειτουργικές σχέσεις οργανισμών μεταξύ τους και με το αβιοτικό τους περιβάλλον. Στρατηγικές προσαρμογής. Οι οργανισμοί στο χώρο. Εξάπλωση ειδών. Θεωρία της βιογεωγραφίας των «νήσων» και εφαρμογές. Δυναμική πληθυσμών: Υποδείγματα σε συνεχή και ασυνεχή χρόνο με ή χωρίς πυκνοεξάρτηση. Δυναμική αλληλεπιδράσεων: Ανταγωνισμός, Θήρευση, παρασιτισμός, συμβίωση. Κλασσικά και σύγχρονα υποδείγματα. Η έννοια της σταθερότητας και αυτορρύθμισης στην οικολογία. Η έννοια της βιοκοινότητας: Σχέσεις ειδών. Η έννοια του οικοσυστήματος: Δομή και λειτουργία. Οικολογική διαδοχή. Διαφορές και ομοιότητες φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων.


ΓΕΝΙΚΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Κ. Μπουχέλος, Δ. Λυκουρέσης, Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης

Γενικά

Θέση εντόμων στο φύλο Αρθρόποδα, Φυλογενετική προέλευση των εντόμων.

Μορφολογία

Σωματικό περίβλημα, δερμικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Κεφαλή: τύποι και μέρη κεφαλής, Εξαρτήματα, όργανα: οφθαλμοί, κεραίες, στοματικά εξαρτήματα, τύποι στοματικών μορίων. Ενδοσκελετός κεφαλής. Θώρακας: εξαρτήματα θώρακα, τύποι ποδών, τρόπος κινήσεως εντόμων, προέλευση, σχηματισμός, είδη και σύνδεση των πτερύγων, ενδοσκελετός του θώρακα. Κοιλία: κατασκευή, εξαρτήματα αναπαραγωγής, κέρκοι, ψευδόποδες, ελασματοειδή βράγχια, κεντρί κεντροφόρων υμενοπτέρων.

Ανατομία - Φυσιολογία

Πεπτικό σύστημα: Μέρη και όργανα, αδένες, μηχανισμός και φυσιολογία πέψεως, θρέψης και μεταβολισμός. Κυκλοφορικό σύστημα: αιμολέμφος, νωτιαίο αγγείο, λειτουργία της κυκλοφορίας της αιμολέμφου. Απεκκριτικό σύστημα: σωλήνες Malpighi, νεφροκύτες, λιπώδες στρώμα, χειλικοί αδένες. Αναπνευστικό σύστημα: τραχείες, αναπνευστικά τρήματα, μηχανισμός και φυσιολογία της αναπνευστικής λειτουργίας, αναπνοή υδροβίων εντόμων, αναπνευστικός μεταβολισμός. Νευρικό σύστημα: νευρικό κύτταρο, είδη κυττάρων, γάγγλια, νεύρα, δράση οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και νευρικό σύστημα. Οργάνωση Ν.Σ. (Εγκέφαλος, Γναθεγκέφαλος, Κοιλιακή γαγγλιακή άλυσος και υποδιαιρέσεις τους). Αισθήσεις των εντόμων: όραση (σύνθετοι και απλοί οφθαλμοί, τρόπος οράσεως, όργανα παραγωγής φωτός), ακοή (είδη ακουστικών οργάνων), αφή, όσφρηση, γεύση, άλλες αισθήσεις. Ειδικά εκκρίματα εντόμων. Μυϊκό σύστημα: μηχανισμός πτήσεως και μύες. Αναπαραγωγικό σύστημα: εγγενής αναπαραγωγή, άρρενα και θήλεα αναπαραγωγικά όργανα, σύζευξη, ωά, γονιμοποίηση, εμβρυακή ανάπτυξη. Μεταμόρφωση των εντόμων: ατελείς μορφές προσδιορισμός προνυμφών ολομεταβόλων εντόμων).

Συστηματική

Κλάσης έντομα: διαιρέσεις, υπερτάξεις, τάξεις, σειρές, υπεροικογένειες, οικογένειες των γεωργικής σημασίας και άλλων εντόμων. Ταξινόμηση των εντόμων κατά τάξεις. Περιγραφή, βιολογία, ηθολογία, συμπτωματολογία και καταπολέμηση των εντόμων-κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών και των εντόμων οικονομικής σημασίας.ΦYTOΠAΘOΛOΓIA
(Bασικές γνώσεις Γενικής Φυτοπαθολογίας και επιλεγμένες ειδικές ασθένειες)

Διδάσκοντες: Π. Κυριακοπούλου, E. Τζάμος,, B. Ζιώγας, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Bασικοί ορισμοί. Iστορία και σημασία της Φυτοπαθολογίας. Συμπτωματολογία. Παρασιτικές ασθένειες: σχέσεις παρασιτισμού, στάδια της ασθενείας, βιολογικές σχέσεις ξενιστού-παρασίτου, εξειδίκευση, μολυσματικότητα, παθογένεια των παρασίτων, ευπάθεια, αντοχή, ανοσία των φυτών, παθογένεση, επιδημιολογία. Mυκητολογικές ασθένειες: αναπαραγωγή φυτοπαθογόνων μυκήτων, ταξινόμηση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Bακτηριολογικές ασθένειες: ιδιότητες βακτηρίων, φυτοπαθογόνα γένη, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Iολογικές ασθένειες: ορισμός ιών και ιοειδών, φύση, δομή, ταξινόμηση, μετάδοση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Aσθένειες παρόμοιες με ιώσεις (φυτοπλάσματα, ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια). Σπερματόφυτα παράσιτα: οροβάγχη, κουσκούτα, ιξός. Mη παρασιτικές ασθένειες (τροφοπενίες, τροφοτοξικότητες, ακρότητες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, χαλάζι, ανθρωπογενή αίτια - πυρκαϊές, τοξικότητες εδάφους και αέρος). Kανόνες Kωχ. Aρχές και μέθοδοι διαγνώσεως και καταπολεμήσεως.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Π. Μπαλαγιάννης, Μ. Χρυσάγη

Μέθοδοι προστασίας φυτικής παραγωγής - χημική φυτοπροστασία. Γεωργικά φάρμακα (ιστορική ανασκόπηση, κατάταξη). Σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων (μορφές, συστατικά ,τυποποίηση). Βιολογική δράση γεωργικών φαρμάκων (μηχανισμοί, εκλεκτικότητα). Χρήση γεωργικών φαρμάκων (επιλογή, εφαρμογή, προφυλάξεις, προβλήματα). Γεωργικά φάρμακα και περιβάλλον.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διδάσκοντες: Α. Καραμάνος, Ν. Σιδηράς, Χ. Αυγουλάς, Α.-Γ. Παπαθεοχάρη, Σ. Βυλλιώτης

Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία, άνεμος, εξατμισοϊκανότητα και συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα) στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Δυνατότητες παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής.

Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος (υφή, δομή, πορώδες θερμοκρασία, υδατοπεριεκτικότητα, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά) στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

Παρεμβάσεις στο εδαφικό περιβάλλον (Λίπανση: ανόργανη, οργανική, χλωρή λίπανση. Κατεργασία εδάφους: είδη και στόχοι, επίδραση στα εδαφικά και φυτικά χαρακτηριστικά , μηχανήματα, χρόνος παρεμβάσεων, μειωμένη καλλιέργεια - ακαλλιέργεια εδάφους). εναλλαγή καλλιεργειών (στόχοι και βασικές αρχές, μονοκαλλιέργεια, αγρανάπαυση, αμειψισπορές σε ξηρικές και αρδευόμενες περιοχές, επίσπορες και ενδιάμεσες καλλιέργειες).


ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκοντες: Κ. Ποντίκης, Ε. Τσαντίλη, Σ. Βέμμος, Π. Παπαδάτου, Χ. Τζουτζούκου

Εισαγωγή. Η παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανά του. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων. Βελτίωση ποικιλιών καρποφόρων δένδρων. Λήθαργος. Καρπόδεση. Αύξηση καρπών. Θρέψη καρποφόρων δένδρων. Η χρησιμοποίηση του νερού από τα καρποφόρα δένδρα. Κλάδευμα. Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων. Υποκείμενα καρποφόρων δένδρων. Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων. Ορμόνες και ρυθμιστές αύξησης. Ωρίμαση καρπών. Εγκατάσταση οπωρώνα. Παγετοπροστασία.


ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκοντες: Χ. Ολύμπιος,, Κ. Ακουμιανάκης

Εισαγωγή στη λαχανοκομία. Βασικές αρχές λαχανοκομίας. Τεχνική καλλιέργειας κηπευτικών: έδαφος, λίπανση, πολλαπλασιασμός, άρδευση, συγκομιδή. Τεχνική καλλιέργειας των κύριων λαχανικών υπαίθρου (πατάτα, κρεμμύδι, σπαράγγι, καρότο, σέλινο, κ.α.) και σημαντικότερα λαχανικά υπό κάλυψη.


ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκοντες: Χ. Ολύμπιος, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης

Εισαγωγή στη λαχανοκομία. Βασικές αρχές λαχανοκομίας. Τεχνική καλλιέργειας κηπευτικών: έδαφος, λίπανση, πολλαπλασιασμός, άρδευση, συγκομιδή. Αποθήκευση και αρχές της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας των κηπευτικών. Εισαγωγή στη βιολογική γεωργία, καλλιέργεια κηπευτικών εκτός εδάφους.


ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Διδάσκων: Ε. Σταυρακάκης

Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα αμπελουργικά προϊόντα (σταφίδες, κρασί, επιτραπέζια σταφύλια, χυμός σταφυλιού). Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μελέτη του φυτού της αμπέλου. Ρίζα (μορφολογία, ανατομία ρίζας, ιδιότητες ριζικού συστήματος). Βλαστός (μορφολογία, ανατομία βλαστού, ιδιότητες). Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα (αρχές, μεθοδολογία, συστήματα μόρφωσης και υποστύλωσης των πρέμνων, συστήματα κλαδέματος καρποφορίας). Χλωρά κλαδέματα (κορυφολόγημα, βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα, χαραγή, αραίωμα φορτίου, εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών). Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και μητρικής φυτείας. Καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση, άρδευση). Τρυγητός.


ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διδάσκων: Π. Καλτσίκης

Σχεδιασμός και ανάλυση μονοπαραγοντικών και πολυπαραγοντικών πειραμάτων. Ανάλυση της Συνδιασποράς. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση.


ΓΕΝΙΚΗ ΦYTOΠAΘOΛOΓIA

Διδάσκοντες: E. Τζάμος,, Π. Κυριακοπούλου, B. Ζιώγας, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Σκοπός και σημασία της Φυτοπαθολογίας (Oρισμός της Φυτοπαθολογίας. Eπίπτωση των ασθενειών των φυτών στην γεωργία και σε γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου). Aντικείμενο της Φυτοπαθολογίας (Oρισμός της Έννοιας της Aσθένειας των Φυτών. Διάκριση των φυτονόσων ανάλογα με τα αίτια που τις προκαλούν. Σύνδεση της Φυτοπαθολογίας με άλλες βιολογικές και μη επιστήμες). Iστορία της Φυτοπαθολογίας. Παρασιτισμός και ανάπτυξη της ασθένειας (Παρασιτισμός και βαθμός παθογένειας. Eξειδίκευση. Mεταδοτικές ασθένειες. Aιτιολογία- φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί. Bιολογικές σχέσεις. Στάδια στην ανάπτυξη μιας μεταδοτικής ασθένειας). Έκφραση της ασθένειας (Συμπτωματολογία). A. Συμπτώματα (Συμπτώματα που οφείλονται σε ανωμαλίες στην ανάπτυξη, σε εκτροπή από τον φυσιολογικό χρωματισμό οργάνων και ιστών, σε διαταραχές στην οικονομία του ύδατος, στο θάνατο των κυττάρων, ιστών ή οργάνων, σε ανώμαλες εκκρίσεις, σε πτώσεις οργάνων). B. Σημεία. Mηχανισμοί παθογένεσης: A. Mηχανισμοί παθογένεσης. B. Bιοχημεία Παρασιτισμού (H συμβολή των ενζύμων των μεγαλομοριακών ενώσεων και των τοξινών στην παθογένεση. Eξειδίκευση τοξινών και συμβολή τους στην παθογένεση). Γ. Iστολογικές και κυτταρολογικές αλλοιώσεις σε παρασιτούμενα φυτά. Δ. Eπίδραση των παθογόνων στις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών. Aμυντικό σύστημα των φυτών: A. Παθητικοί και Eνεργητικοί μηχανισμοί αντοχής. B. Aνοσοποίηση των Φυτών. Στοιχεία γενετικής της αλληλεπίδρασης ξενιστού-παθογόνου. Eπιδημιολογία των ασθενειών των φυτών (A.Eπιδημιολογικοί παράγοντες. Tο Tετράεδρο της ασθένειας. B. Eίδη και συγκρίσεις επιδημιών. Γ.Aνάπτυξη επιδημιών. Δ. Πρόγνωση επιδημιών). Φυτοπαθολογική Mυκητολογία ( A. Mύκητες: Kατώτεροι Mύκητες, Aσκομύκητες, Bασιδιομύκητες, Aδηλομύκητες. B. Mορφολογία. Γ. Aναπαραγωγή. Δ. Bιολογικοί κύκλοι. E. Tαξινόμηση. ΣT. Φυσιολογία. Z. Γενετική. H. Παθογένεση. Θ. Eλευθέρωση και διασπορά των μολυσμάτων). Σπερματόφυτα παράσιτα. Φυτοπαθογόνοι προκαρυωτικοί οργανισμοί (A. Γενικά. A1. Bακτήρια. A2. Oργανισμοί ομοιάζοντες με Mυκοπλάσματα MLO. A3.Oργανισμοί ομοιάζοντες με ρικέτσιες RLO). Iολογία-Iώσεις των φυτών ( A. Γενικά. B. Xαρακτηριστικά. Γ. Tαξινόμηση. Δ. Παθογένεση. E. Πολλαπλασιασμός. ΣT. Mετάδοση. Z. Tαυτοποίηση Iών. H. Eπιδημιολογία. Θ. Aντιμετώπιση). Mη μεταδοτικές ασθένειες (A. Γενικά. B. Aκρότητες στις θερμοκρασίες. Γ. Δυσμενείς Συνθήκες υγρασίας. Δ. Aνωμαλίες στην Aνόργανη Θρέψη. E. Eπίδραση Mετεωρολογκών παραγόντων. ΣT. Φυτοτοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα). Διαγνωστική φυτοπαθολογία (A. Kλινική και Eργαστηριακή Διάγνωση. B. Σύγχρονοι Mέθοδοι Διάγνωσης Mυκητολογικών, Προκαρυωτικών και Iολογικών ασθενειών). Στοιχεία Mοριακής Φυτοπαθολογίας.


ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διδάσκοντες: Π. Ευθυμιάδης, Ν. Σιδηράς, Χ. Αυγουλάς, Κ. Δαλιάνης, Α.-Γ. Παπαθεοχάρη, Σ. Βυλλιώτης

Σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος, ρύζι, μηδική, βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα και ηλίανθος. Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκοντες: Κ. Ποντίκης, Ε. Τσαντίλη, Σ. Βέμμος, Χ. Τζουτζούκου, Π. Παπαδάτου

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά). Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά). Ακρόδρυα (αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά). Διάφορα (συκιά, ξυλοκερατιά, ελιά, εσπεριδοειδή, ακτινίδιο).

Για κάθε είδος καρποφόρου δένδρου εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και Γονιμοποίηση. Κλίμα, ανάγλυφο εδάφους, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός (αγενής, εγγενής). Υποκείμενα. Ποικιλίες. Καλλιεργητική Τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή και συσκευασία.


ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι

Διδάσκοντες: Ν. Σιδηράς, Α.-Γ. Παπαθεοχάρη, Σ. Βυλλιώτης

Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε, ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα. Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Φυλλοβόλα, Καρποφόρα Δένδρα)

Διδάσκοντες: Κ. Ποντίκης, Ε. Τσαντίλη, Σ. Βέμμος, Χ. Τζουτζούκου, Π. Παπαδάτου

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά Ιαπωνική, μουσμουλιά Γερμανική). Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, μηλοροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά). Ακρόδρυα (αμυγδαλιά, φιστικιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, πεκάν). Διάφορα (συκιά, ξυλοκερατιά, λωτός, τζιτζιφιά, ροδιά).

Για κάθε είδος καρποφόρου δένδρου εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και Γονιμοποίηση. Κλίμα, ανάγλυφο εδάφους, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός (αγενής, εγγενής). Υποκείμενα. Ποικιλίες. Καλλιεργητική Τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή και συσκευασία.


ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Διδάσκων: Ε. Σταυρακάκης

Οικολογία - Φυσιολογία της αμπέλου

Βλάστηση, λήθαργος, αναπαραγωγή, φωτοσύνθεση- διακίνηση, αποθησαυρισμός, μεταβολισμός υδατανθράκων, διαπνοή, αναπνοή, φυσιολογία και βιοχημεία ωρίμασης σταφυλιών - το κλίμα- το έδαφος.

Πολλαπλασιασμός της αμπέλου - αγενής πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιασμός με μόσχευμα - πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό - μικροπολλαπλασιαμός και ιστοκαλλιέργεια - πολλαπλασιασμός με καταβολάδα.

Εγγενής πολλαπλασιασμός

Φυτώριο αμπέλου

Αμπελογραφία

Εισαγωγή στην αμπελογραφία - συστηματική των Vitaceae - συστήματα ταξινόμησης των ειδών και ποικιλιών αμπέλου - αμπελογραφικοί χαρακτήρες των οργάνων του πρέμνου - Α.ρ.μ.φ.- υποκείμενα της αμπέλου - Παραγωγικές ποικιλίες αμπέλου, Αυτόκαρπα νόθα.


ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι

Διδάσκοντες: Ι. Χρονόπουλος, Μ. Παπαφωτίου, Α. Ακουμιανάκη

Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών. (Ένταση, διάρκεια, ποιότητα φωτός. Θερμοκρασία. Υγρασία. Διοξείδιο του άνθρακα). Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου, Γαρύφαλλου, Γλαδιόλου, Χρυσάνθεμου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Γαρδένιας, Αζαλέας, Κυκλάμινου για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. (Συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και συντήρηση δρεπτών ανθέων και ανθοκομικών φυτών. Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων. (Αποξήρανση, σταθεροποίηση).


ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

Διδάσκων: Π. Καλτσίκης

Μέθοδοι Βελτίωσης για αυτο- και σταυρογονιμοποιούμενα φυτά, τεχνητά πολυπλοειδή, Γενετική Μηχανική, παραγωγή απλοειδών, επιλογή ποσοτικών χαρακτηριστικών. Δημιουργία και διανομή ποικιλιών.


ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκων: Κ. Μπουχέλος

Έντομα Βιομηχανικών Φυτών

Μορφολογία, βιολογία, συμπτωματολογία, οικολογία και καταπολέμηση εντόμων εχθρών Βάμβακος των υπεργείων κυρίως τμημάτων του φυτού (φύλλωμα, άνθη, κάψες), Καπνού στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας του (σπορεία, καπνοφυτείες), Τεύτλων και Πατάτας (των υπέργειων και υπόγειων τμημάτων αυτών).

Έντομα Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία εντόμων που προσβάλλουν τα γεωργικά προϊόντα στα μετασυγκομιστικά στάδια, τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους και διάφορα υλικά (έπιπλα, ξυλεία, αντικείμενα, ενδύματα, συλλογές κ.α.) σε κατοικίες. Είδη και τρόποι προσβολής, κατάσταση του προς αποθήκευση προϊόντος, κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων, προετοιμασία αποθήκης για αποθήκευση προϊόντος, έλεγχος αποθηκευτικών χώρων και προϊόντος- επιθεωρήσεις- δειγματοληψίες, μέτρηση της προσβολής (μέθοδοι-όργανα), κατάταξη της προσβολής.

Προστασία των συγκομισμένων προϊόντων, γενικά μέτρα, μέθοδοι απεντομώσεων (μηχανικές, φυσικές, τροπισμοί, ηλεκτρικές παγίδες, φερομόνες, εντομόσταση, είδη παγίδων, τοποθέτηση). Χημική απεντόμωση- Καπνισμός, (Ιδιότητες καπνιστικών εντομοκτόνων. Συστήματα απεντομώσεις, κυριότερα καπνογόνα).

Οι νηματώδεις σκώληκες ως παράσιτα των καλλιεργουμένων φυτών

Νηματώδεις υπογείου τμήματος των φυτών: προαιρετικά παράσιτα, υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα, υποχρεωτικά εκτο-ενδοπαράσιτα, υποχρεωτικά ενδοπαράσιτα. Νηματώδεις υπεργείου μέρους των φυτών. Παρασιτισμός υπεργείου μέρους φυτών και έντομα.

Τα ακάρεα ως παράσιτα των καλλιεργουμένων φυτών:

Αμπέλου, Μηλοειδών, Πυρηνόκαρπων, Εσπεριδοειδών, Φυτών υπό κάλυψη, Σιτηρών και λειμώνων, Ελιάς, Ακροδρυοφόρων.

Τα Τρωκτικά ως εχθροί καλλιεργειών

Επιβλαβή Arvicolidae και Muridae της Ελλάδος. Αντιμετώπιση τρωκτικών.


ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Α. Καραμάνος, Α.-Γ. Παπαθεοχάρη, Σ. Βυλλιώτης

Αραβόσιτος, σόργο, ρύζι, καπνός και βαμβάκι. Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα)

Διδάσκοντες: Κ. Ποντίκης, Ε. Τσαντίλη, Π. Παπαδάτου, Χ. Τζουτζούκου

Υποτροπικά (Ελιά, Εσπεριδοειδή, Αβοκάντο). Τροπικά (Μπανάνα, Μάνγκο, Παπάγια, Ανανά, Γκουάβα, Ανόνα, Κάσσιο, Μακαντάμια, Βραζυλιάνικη καρυδιά, Καζιμίροα, Ινδική Καρύδα).

Για κάθε είδος ή ομάδα καρποφόρων εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και Γονιμοποίηση. Κλίμα, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός - Υποκείμενο. Ποικιλίες. Καλλιεργητική Τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή, συσκευασία.


APXEΣ KAI MEΘOΔOI KATAΠOΛEMHΣHΣ TΩN AΣΘENEIΩN TΩN ΦYTΩN

Διδάσκοντες: B. Ζιώγας, Π. Kυριακοπούλου, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Eπιπτώσεις των ασθενειών των φυτών στον άνθρωπο. Aρχές και στρατηγικές ολοκληρωμένης καταπολέμησης των ασθενειών. Eπιδημιολογικά στοιχεία και ανάλυση των βασικών αρχών για επιτυχή και οικονομική μείωση των ζημιών από τις ασθένειες. Διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της εισόδου ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας σε μια περιοχή. Kαλλιεργητικά μέτρα για την μείωση των ζημιών από τις ασθένειες. Aντιμετώπιση των ασθενειών με ανθεκτικές ποικιλίες, γενετικός έλεγχος και μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ξενιστή-παθογόνου. Eφαρμογές της Mοριακής Bιολογίας στη Φυτοπαθολογία. Aρχές χημικής καταπολέμησης. Mηχανισμός δράσης των γνωστών μυκητοκτόνων και βακτηριοκτόνων. Eφαρμογές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Eμφάνιση στελεχών των παθογόνων ανθεκτικών στις φυτοπροστατευτικές ενώσεις, γενετικός έλεγχος και βιοχημικοί μηχανισμοί. Tοξικολογικά προβλήματα της χημικής καταπολέμησης. Mέθοδοι βιολογικής καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών.


ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης)

Διδάσκων: Ε. Σταυρακάκης

Εισαγωγή (χαρακτήρες ποιότητας των ποικιλιών σταφιδοποιϊας, χαρακτήρες ποιότητας των σταφίδων). Μελέτη του φαινομένου της αποξήρανσης των σταφυλιών (στάδια ξήρανσης, ταχύτητα ξήρανσης, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ξήρανσης, αλκαλικά διαλύματα, προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου τρυγητού. Τεχνολογία σταφιδοποίησης της Σουλτανίνας (τύποι σταφίδων Σουλτανίνας, επίδραση του βαθμού ωριμότητας στην ποσότητα και τη χημική σύσταση των σταφίδων, προσδιορισμός του χρόνου τρυγητού, διαδικασία τρυγητού, ξηραντήρια, παραγωγικοί τύποι σταφίδων, αποθήκευση). Βιομηχανική επεξεργασία της σταφίδας (πρόπλυση, θείωση, πλύση, ρύθμιση υγρασίας, καθαρισμός και διαλογή, στίλβωση, απομίσχωση, συσκευασία). Παραγωγή φυσικής σταφίδας Σουλτανίνας. Τεχνολογία σταφιδοποίησης Κορινθιακής σταφίδας (επίδραση του βαθμού ωριμότητας στην ποιότητα της σταφίδας, διαδικασία τρυγητού, ξηραντήρια, συλλογή και αποθήκευση της σταφίδας. Βιομηχανική επεξεργασία της Κορινθιακής σταφίδας (απαλλαγή από σωματώματα, λίχνιασμα και διαλογή, πλύσιμο, απομίσχωση, στράγγιση, χειροδιαλογή και συσκευασία, τυποποίηση και εξαγωγή. Τεχνολογία σταφιδοποίησης της Σουλτανίνας και της Κορινθιακής σταφίδας στις άλλες σταφιδοπαραγωγικές χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ, Αφγανιστάν, Τουρκία, Ν. Αφρική).


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκων: Μ. Καρανδεινός,

Δυναμική θεώρηση των οικολογικών σχέσεων στο επίπεδο πληθυσμού, βιοκοινότητας και οικοσυστήματος. Eξέλιξη των σχέσεων ανταγωνισμού, θήρευσης, παρασιτισμού και συμβιωτικών σχέσεων. Μαθηματικά υποδείγματα. Εφαρμογές στην γεωργική πράξη. Μέθοδοι δειγματοληψίας στην οικολογία και ανάλυση-ερμηνεία των δεδομένων. Ειδικές μέθοδοι: σύλληψη- ιχνηθέτηση- απελευθέρωση- επανασύλληψη, «διαδοχική δειγματοληψία» για Διωνυμική, Poisson, Αρνητική Διωνυμική και Κανονική κατανομή. Πίνακες ζωής και ανάλυση διακυμάνσεων πληθυσμών εντόμων. Η έννοια της βιοθέσης, μαθηματική έκφραση των ιδιοτήτων της. Εφαρμογές σε φαινόμενα ανταγωνισμού και δομής της βιοκοινότητας. Δομή της βιοκοινότητας. Ταξινόμηση και Ιεράρχηση βιοκοινοτήτων. Βιοποικιλότης και σταθερότητα οικοσυστημάτων. Χωροδιατάξεις οργανισμών. Κατανομές Poisson, Αρνητική Διωνυμική. Εξάπλωση επιδημιών. Επιπτώσεις ανθρωπογενών επεμβάσεων στα φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Διδάσκοντες: Ι. Χρονόπουλος, Μ. Παπαφωτίου, Α. Ακουμιανάκη

Περιβαλλοντικές συνθήκες και ρυθμιστές αύξησης στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών. (Ένταση, διάρκεια, ποιότητα φωτός. Θερμοκρασία. Υγρασία. Διοξείδιο του άνθρακα. Φυτοορμόνες και συνθετικές ουσίες ρύθμισης της αύξησης των φυτών). Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου, Γαρίφαλου, Γλαδίολου, Γαρδένιας, Αζαλέας, Κυκλάμινου και άλλων βολβωδών και ετησίων φυτών για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. (Συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, συντήρηση, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και συντήρηση δρεπτών ανθέων και καλλωπιστικών φυτών. Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων (Αποξήρανση, σταθεροποίηση).


ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκων: Δ. Λυκουρέσης

Συμπτωματολογία των προσβολών από έντομα και τύποι ζημιών στα καλλιεργούμενα φυτά και γεωργικά προϊόντα. Σχέση αυτών με τις τροφικές απαιτήσεις και τη συμπεριφορά των εντόμων-εχθρών. Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία και μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων-εχθρών των: μηλοειδών: αφίδες, ψύλλες, κοκκοειδή, ημίπτερα, ξυλοφάγα και άλλα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (καρπόκαψα, υπονομευτές φύλλων και ξύλου, φυλλοδέτες, οπλοκάμπες, δίπτερα. Πυρηνοκάρπων: αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (ανάρσια, καρπόκαψες), δίπτερα. Εσπεριδοειδών: θρίπες, αφίδες, κοκκοειδή, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, (φυλλοδέτης, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης), μύγα της μεσογείου. Ακροδρύων: αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και καρποφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, υμενόπτερα. Λοιπών καρποφόρων δένδρων: αφίδες, ψύλλα, κοκκοειδή, δίπτερα. Ελιάς: Θρίπας, κοκκοειδή, ψύλλα, ημίπτερα, ξυλοφάγα, φυλλοφάγα και καρποφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (μαργαρόνια, πυρηνοτρήτης κ.α.) δίπτερα (δάκος, κηκιδόμυγες). Αμπέλου: Θρίπες, φυλλοξήρα, κοκκοειδή, τζιτζικάκια, ωτιόρρυγχοι και άλλα φυλλοφάγα και ξυλοφάγα κολεόπτερα, ευδεμίδα και άλλα λεπιδόπτερα, δίπτερα. Κηπευτικών υπαίθρου και υπό κάλυψη: Θρίπες, αφίδες, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, λιριόμυζες.


ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκοντες: Χ. Ολύμπιος,, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης

Οικονομική σημασία των κηπευτικών. Ταξινόμηση και βοτανικοί χαρακτήρες. Φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής των κυριότερων κηπευτικών υπαίθρου και υπό κάλυψη. Κλίμα, έδαφος, λίπανση, πολλαπλασιασμός, κ.α. Τεχνική της καλλιέργειας. Κυριότερες ποικιλίες στην Ελλάδα, κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


EIΔIKH ΦYTOΠAΘOΛOΓIA (Aσθένειες Kαρποφόρων Δένδρων & Aμπέλου)

Διδάσκοντες: E. Τζάμος,, Π. Kυριακοπούλου, B. Ζιώγας, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Oι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των μηλοειδών, ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, δαμασκηνιάς, αμυγδαλιάς, ελιάς, εσπεριδοειδών, φιστικιάς και αμπέλου. Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας και οικολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της καταπολεμήσεως των αντιστοίχων ασθενειών.


ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Διδάσκοντες: Ι. Χρονόπουλος, Μ. Παπαφωτίου, Α. Ακουμιανάκη

Κατάταξη των καλλωπιστικών φυτών σε ομάδες. (Ετήσια φυτά άνοιξης και θέρους, πολυετή ποώδη, βολβώδη- κονδυλώδη- ριζωματώδη, φυτά πλαισίων και σχημάτων, αειθαλή θαμνώδη και δενδρώδη, φυλλοβόλα θαμνώδη και δενδρώδη, αναρριχώμενα και έρποντα φυτά, φυτά εσωτερικών χώρων, υδροχαρή φυτά, αλπικά φυτά). Ταξινόμηση. (Προσδιορισμός ειδών και ποικιλιών). Μορφολογικά και βιομετρικά χαρακτηριστικά. (Σχήμα και μέγεθος του φυτού και των τμημάτων του, περιγραφή άνθους, εποχή άνθησης και καρποφορίας). Πολλαπλασιασμός. (Σπόροι, μοσχεύματα, παραφυάδες, καταβολάδες, υπόγεια όργανα, εμβολιασμός). Συνθήκες καλλιέργειας. (Κλίμα, έδαφος, άρδευση, λίπανση, κλάδευση, φυτοπροστασία). Χρήσεις των καλλωπιστικών φυτών στην Κηποτεχνία και Αρχιτεκτονική του Τοπίου.


ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Π. Μπαλαγιάννης, Μ. Χρυσάγη

Φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες των σπουδαιοτέρων γεωργικών φαρμάκων. Ο βιοχημικός τρόπος δράσης των γεωργικών φαρμάκων. Συσχέτιση χημικής δομής και βιολογικής δράσης. Εκλεκτική δράση γεωργικών φαρμάκων. Μηχανισμοί εκλεκτικότητας-ανθεκτικότητας. Συνεργιστικές ουσίες και αντίδοτα. Πρόσληψη, μεταφορά και μεταβολισμός των γεωργικών φαρμάκων στα φυτά.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διδάσκων: Γ. Συμιλλίδης

Εισαγωγή στη βελτίωση των κηπευτικών και την ανθεκτικότητα. Άμυνα των φυτών, (ανθεκτικότητα, αλληλεπίδραση ξενιστή-παρασίτου, γενετική της ανθεκτικότητας και άλλοι παράγοντες που την επηρεάζουν, πηγές ανθεκτικότητας. Στρατηγική και βελτιωτικές μέθοδοι στη δημιουργία ανθεκτικού φυτικού υλικού).

Ειδική βελτίωση κηπευτικών με αγενή (αγκινάρα) και εγγενή πολλαπλασιασμό: Αυτογονιμοποιούμενα (τομάτα, μαρούλι, μελιτζάνα, πιπεριά, κουκιά, φασόλι), σταυρογονιμοποιούμενα (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κουνουπίδι, λάχανο, γογγύλι, μπρόκολο, λαχανίδα, κρεμμύδι).


ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Διδάσκων: Π. Χαριζάνης

Οικονομική και κοινωνική σημασία της Σηροτροφίας. Βιολογία του μεταξοσκώληκα και τα στάδια εκτροφής του. Απόπνιξη και αναπήνιση κουκουλιών και η κατεργασία της μετάξινης ίνας. Εισαγωγή στους εχθρούς και ασθένειες του μεταξοσκώληκα. Καλλιέργεια της μουριάς.

Συστηματική κατάταξη και οι φυλές των μελισσών. Η ανάπτυξη και η κοινωνία των μελισσών (βασίλισσα, εργάτρια, κηφήνας). Ανατομία, φυσιολογία, διατροφή, δραστηριότητες και συμπεριφορά των μελισσών. Η φωλιά, σμηνουργία, γενετική και βελτίωση των μελισσών.

Η επικονίαση των καλλιεργειών με μέλισσες, μελισσοκομικά φυτά, μελισσοκομικός εξοπλισμός και χειρισμοί, παραγωγή βασιλισσών και προϊόντα της κυψέλης. Εισαγωγή στις ασθένειες, εχθρούς και δηλητηριάσεις των μελισσών.


ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Π. Ευθυμιάδης, Ε. Ευθυμιάδου

Εισαγωγή. Ανταγωνισμός καλλιέργειας και ζιζανίων. Οριακά επίπεδα του πληθυσμού των ζιζανίων. Απαιτούμενα επίπεδα. Τεχνική καλλιέργεια και καταπολέμηση ζιζανίων. Χημική καταπολέμηση ζιζανίων. Αλληλοπάθεια φυτών και ζιζανίων. Βιολογική καταπολέμηση των ζιζανίων. Φυτοτοξίνες. Βιοζιζανιοκτόνα.

Η γενετική μηχανική στην καταπολέμηση των ζιζανίων. Βιολογία ζιζανίων. Εφαρμογές ζιζανιοκτονίας στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας.


ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Μ. Παπαφωτίου, Α. Ακουμιανάκη

Επιχειρηματική καλλιέργεια Ορτανσίας, Ποϊνσέτιας, Ντάλιας, Τουλίπας, Ορχιδοειδών, Κακτοειδών και Παχυφύτων, Ανθοφόρων και Φυλλωδών φυτών εσωτερικού χώρου, για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών φυτών. (Συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, συντήρηση, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση). Ιστοκαλλιέργεια για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Υδροπονική καλλιέργεια. Έλεγχος της βλαστικής ανάπτυξης και της άνθησης ανθοκομικών φυτών. (Παρεμποδιστές αύξησης και καλλιεργητικές επεμβάσεις για διαμόρφωση φυτών μικρού σχήματος). Αρχές και μέθοδοι δημιουργίας φυτών Bonsai. Ανθοδετική. (Σχολές Ανθοδετικής, τεχνική δημιουργίας ανθικών συνθέσεων, ανθική διακόσμηση).


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Διδάσκων: Ι.  Χρονόπουλος

Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού. (Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εποχή άνθησης. Χρωματική σύνθεση. Ηχομόνωση. Θερμομόνωση κ.α.). Γεωμορφολογία χώρου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπιση. (Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου). Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Προσχέδιο. Οριστικό σχέδιο. Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών. Εφαρμογή του σχεδίου στο χώρο.

Εκπόνηση μελετών:

α. μικρής κλίμακας: Κήποι κατοικιών και σχολείων, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι. χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.α.

β. μεγάλης κλίμακας: Διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστιακών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.α.

Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. Προστασία πρανών. Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές.


ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διδάσκοντες: Ι. Χρονόπουλος, Γ. Καραντούνιας

Κλίμακες και όργανα σχεδίασης. Σχεδίαση με μολύβι και μελάνι. Γράμματα, αριθμοί, σύμβολα. Διαγραμμίσεις. Γραμμικό σχέδιο (κάτοψη, όψη κλπ.). Προοπτικό σχέδιο. Σχεδίαση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (άρδευση, φωτισμός κλπ.). Μεταφορά σχεδίου στο έδαφος. Αποτύπωση βλάστησης. Τα υλικά και οι ιδιότητές τους. (Ξύλο, πέτρα, μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα. Πλακοστρώσεις, πέργκολες, καθιστικά, περιφράξεις, διάδρομοι, τοιχία, σκάλες, σιντριβάνια, λίμνες, παρτέρια. Μονώσεις. Άρδευση κήπου. Μηχανήματα κήπου. Εγκατάσταση κήπου σε δώμα. Συντήρηση έργων πρασίνου.


IOΛOΓIA ΦYTΩN

Διδάσκοντες: Π. Kυριακοπούλου, B. Ζιώγας, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

EΙΣΑΓΩΓΗ. Iστορία. Oρισμοί ιών και ιοειδών. Σύνθεση και δομή του ιικου σωματιδίου. Aναπαραγωγή. Oνοματολογία. Eξέλιξη. Φυλές. Kύκλος φυσικών και πειραματικών ξενιστών. Mετάδοση. Mετάδοση μηχανική και με εμβολιασμό. Mετάδοση με φορείς: έντομα, νηματώδεις, ακάρεα, γύρη, μύκητες, κουσκούτα. Σχέσεις ιών-φορέων. Διάδοση με το αγενές και εγγενές πολλαπλασιαστικό υλικό. Συμπτωματολογία. Λανθάνουσα μόλυνση. Aνατομική και κυτταρολογική συμπτωματολογία. Iδιότητες των ιών in vitro. Aπομόνωση, καθαρισμός, παραγωγή αντιορρού. Oρρολογία. Hλεκτρονική μικροσκοπία. Διάγνωση ιώσεων. Aνίχνευση και ταυτοποίηση ιών. Iολογικός έλεγχος με φυτά-δείκτες. Oρρολογικές μέθοδοι (μικροκατακρήμνιση, διπλή διάχυση σε πήγμα, ELISA, ηλεκτρονική μικροσκοπία). Mοριακές μέθοδοι (ηλεκτροφόρηση, υβριδισμός, PCR). Eιδικές ιολογικές ασθένειες. Aσθένειες παρόμοιες με ιώσεις (προκαλούμενες από  φυτοπλάσματα και ειδικά βακτήρια). Eπιδημιολογία, οικονομική σημασία και καταπολέμηση των ιώσεων και παρομοίων ασθενειών. Φυτοϋγειονομικά μέτρα. Aποφυγή των μολύνσεων. Kαταπολέμηση των φορέων. Mείωση της εντάσεως των συμπτωμάτων. Διασταυρωτή προστασία. Aνθεκτικές ποικιλίες. Yγειονομική επιλογή, εξυγίανση με θερμοθεραπεία, χημειοθεραπεία και καλλιέργεια ιστών. Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και πιστοποίησή του. Διαγονιδιακή ανθεκτικότητα.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διδάσκουσα: Π. Μπεμπέλη

Βελτίωση του σιταριού (οικονομική σημασία, καταγωγή και ταξινόμηση, γενετική, άνθηση και επικονίαση, μέθοδοι και αντικειμενικοί σκοποί βελτίωσης).

Βελτίωση του κριθαριού (καταγωγή και ταξινόμηση, γενετική, βοτανικά χαρακτηριστικά, οι ποικιλίες του κριθαριού, μέθοδοι βελτίωσης, προσαρμοστικότητα, αντικειμενικοί σκοποί βελτίωσης του κριθαριού).

Βελτίωση του καλαμποκιού (καταγωγή, φυλές, γενετική και γονιμοποίηση, το φαινόμενο της ξενίας, η ετεροζυγωτία στους ελεύθερα επικονιαζόμενους πληθυσμούς, μέθοδοι βελτίωσης του ελεύθερα επικονιαζόμενου καλαμποκιού, υβρίδια, αντικειμενικοί σκοποί της βελτίωσης).

Βελτίωση της πατάτας (οικονομική σημασία, καταγωγή και ταξινόμηση, η γενετική της πατάτας, βελτίωση-σκοποί και μέθοδοι, νέες βελτιωτικές μέθοδοι, βοτανικός σπόρος, αντικειμενικοί σκοποί, σποροπαραγωγή).

Βελτίωση του βαμβακιού (καταγωγή και ταξινόμηση, ανθικά χαρακτηριστικά-αρρενοστειρότητα, μέθοδοι βελτίωσης, διατήρηση ποικιλιών του βαμβακιού, αντικειμενικοί σκοποί βελτίωσης).

Βελτίωση των ζαχαροτεύτλων (η ιστορία των ζαχαροτεύτλων, ταξινόμηση, ανθικά χαρακτηριστικά, μέθοδοι βελτίωσης, αντικειμενικοί σκοποί βελτίωσης).


ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διδάσκων: Π. Ευθυμιάδης

Είδη ληθάργου. Βιωσιμότητα και διατήρηση βλαστικής ικανότητας σπόρων (παράγοντες ενδογενείς - αποθήκευση). Δειγματοληψία. Μηχανικές ζημιές των σπόρων. Καθαρισμός και διαλογή σπόρων. Διεθνείς οργανώσεις σπόρων. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στον τομέα των σπόρων σποράς.


ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙΙ

Διδάσκων: Κ. Δαλιάνης

Σανοδοτικά (μηδική, τριφύλλια) και καρποδοτικά ψυχανθή (βίκος, φακή, κουκιά, λάθυρος, ρόβη, ρεβίθια, φασόλια, βίγνα, δόλιχος, αραχίδα, σόγια), πατάτα. Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


AΣΘENEIEΣ ΦYTΩN MEΓAΛHΣ KAΛΛIEPΓEIAΣ

Διδάσκοντες: B. Ζιώγας, A. Γρηγορίου, Δ. Πανούτσος

Oι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της καταπολεμήσεως των αντιστοίχων ασθενειών.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διδάσκων: Ν. Σιδηράς

Εισαγωγή. Εδαφοκατεργασία και εδαφικός ιστός. Μηχανικές ιδιότητες εδάφους. Συμπιέσεις - Καλλιέργεια φυτών. Κατεργασία εδαφών. Εργαλεία της εδαφοκατεργασίας. Τεχνικές σποράς. Εδαφοκατεργασία - Ζιζάνια και ασθένειες. Συστήματα εδαφοκατεργασίας και εξοικονόμηση νερού. Εδαφοκατεργασία και γονιμότητα εδάφους. Εδαφοκατεργασία και διάβρωση. Ειδικά συστήματα εδαφοκατεργασίας και ανάπτυξη των φυτών.


ΓΕΩΡΓΙΑ IV

Διδάσκοντες: Χ. Αυγουλάς, Α. Καραμάνος

Βιομηχανική ντομάτα, ηλίανθος, κάνναβις, λινάρι, ελαιοκράμβη, ρετσινολαδιά, σουσάμι, ατρακτυλλίδα, λυκίσκος, κρόκος, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΩΝ & ΛΕΙΜΩΝΩΝ

Διδάσκων: Ν. Σιδηράς

Η σημασία της λιβαδοπονίας για τη χώρα μας. Τα σπουδαιότερα φυτικά είδη και η βοτανική τους περιγραφή. Τα είδη των λιβαδιών και η αξιοποίησή τους. Σύσταση των λιβαδικών φυτών και ποιοτικά χαρακτηριστικά των σανών. Εγκατάσταση λιβαδιών. Επιλογή ειδών και ποικιλιών. Περιποίηση, καταπολέμηση ζιζανίων και φυτοπροστασία. Σανός, κονσερβοποίηση, ζυμώσεις.


ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Διδάσκων: Π. Καλτσίκης

Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Μη παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Καρποφόροι Θάμνοι)

Διδάσκων: Σ. Βέμμος

Φράουλα. Φραγκοστάφυλα, Μυρτίδια, Σμέουρα, Ριβήσιο, Ελντερμπέρρυ, Ταμαρίλλο.

Για κάθε είδος καρποφόρου θάμνου εξετάζονται: Καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και γονιμοποίηση. Κλίμα, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός. Ποικιλίες. Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή και συσκευασία.


ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (Ειδικά Θέματα)

Διδάσκων: Ε. Σταυρακάκης

Μεταλλάξεις και παραλλακτικότητα στην άμπελο. Μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης της αμπέλου (βελτίωση με τη μέθοδο της μαζικής και της κλωνικής επιλογής, βελτίωση με τη μέθοδο της διασταύρωσης, βελτίωση με βιοτεχνολογικές μεθόδους). Κατευθύνσεις βελτίωσης των ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υποκειμένων (αντοχή στη φυλλοξήρα, στον περονόσπορο, το ωίδιο, τους νηματώδεις, την ξηρασία, την υπερβολική υγρασία εδάφους, στο ανθρακικό ασβέστιο, στα όξινα εδάφη, την αλατότητα του εδάφους. Κατευθύνσεις δημιουργίας νέων ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Αμπέλου (λειτουργικός τύπος άνθους αμπέλου, παραγωγικότητα, σχήμα και μέγεθος σταφυλής, σχήμα και μέγεθος ράγας, χρώμα φλοιού ράγας, γεύση, απυρηνία.).


ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ

Διδάσκοντες: Κ. Ποντίκης, Σ. Βέμμος, Χ. Τζουτζούκου, Π. Παπαδάτου

Εισαγωγή. Τύποι φυτών. Ανατομική των αγγειωδών φυτών. Αύξηση και ανάπτυξη του φυτού. Προέλευση και ανάπτυξη καρπών και σπόρων. Συλλογή, διαλογή, αποθήκευση και έλεγχος βλαστικότητας σπόρων. Λήθαργος και φύτρωμα σπόρου. Υποστρώματα και απολύμανση χώματος. Εισαγωγή στον αγενή πολλαπλασιασμό. Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του πολλαπλασιασμού των φυτών. Εμβολιασμοί. Μικροπολλαπλασιασμός. Πολλαπλασιαστικές μονάδες. Τεχνική παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων. Μηχανικός εξοπλισμός φυτωριακής επιχειρήσεως. Υποκείμενα οπωροφόρων δένδρων.


ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκοντες: Χ. Πάσσαμ, Ε. Τσαντίλη

Μετασυλλεκτική φυσιολογία των κηπευτικών. Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των κηπευτικών σε σχέση με τη μετασυλλεκτική φυσιολογία. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αποθήκευση. Απώλειες. Συντήρηση.

Ανατομική δομή των καρπών. Φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές κατά την ωρίμανση των καρπών. Συγκομιδή και η χρήση αυξητικών ρυθμιστών. Ποιότητα, διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία. Φυσιολογικές διαταραχές κατά τη συντήρηση υπό ψύξη. Μεταφορά, εμπορία των καρπών.


ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

Διδάσκοντες: Χ. Ολύμπιος,, Κ. Ακουμιανάκης

Κηπευτικά υπό κάλυψη. Εισαγωγή. Τα χαμηλά σκέπαστρα, εδαφοκάλυψη με πλαστικά. Καλλιέργειες σε υψηλά θερμοκήπια (μικροκλίμα, ρύθμιση της ανάπτυξης των φυτών, απολύμανση κ.α.). Τεχνική της καλλιέργειας πιπεριάς, μελιτζάνας, πεπονιού, φασολιού, καρπουζιού, κολοκυθιού, μαρουλιού και ειδικά θέματα καλλιέργειας τομάτας και αγγουριού στα θερμοκήπια.


ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διδάσκων: Χ. Πάσσαμ

Σποροπαραγωγή κηπευτικών στην Ελλάδα και διεθνώς. Στάδια δημιουργίας, πολλαπλασιασμού και διατήρησης γενετικού υλικού. Τεχνική καλλιέργειας κηπευτικών για σπόρο. Συγκομιδή. Αποθήκευση σπόρων. Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση. Φυσιολογία των σπόρων (ωρίμανση, λήθαργος, γήρανση, βλαστικότητα και βελτίωση). Φυσιολογία αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΊΑΣ

Διδάσκοντες: Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης, Δ. Λυκουρέσης

Γεωργική Νηματωδολογία

Διάκριση των φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Αντιμετώπιση φυτοπαρασιτικών νηματωδών (καλλιεργητικά- βιολογικά- φυσικά- χημικά μέσα). Σχέση φυτοπαθογόνων και νηματωδών (Βακτήρια, Μύκητες, Μυκόριζες, Ιοί). Παθολογία των φυτών στην προσβολή από νηματώδεις. Νηματώδεις ως εχθροί καλλιεργουμένων μανιταριών. Η ανθεκτικότητα των φυτών στους νηματώδεις. Δυναμική πληθυσμών των φυτοπαρασιτικών νηματωδών.

Γεωργική Ακαρεολογία

Διάκριση ακάρεων που σχετίζονται με τα φυτά. Ζημιές από φυτοφάγα ακάρεα και συμπτωματολογία των προσβολών στα φυτά. Σχέση φυτοπαθογόνων και ακάρεων. Τα ακάρεα ως εχθροί καλλιεργουμένων μανιταριών. Οικολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτοφάγων ακάρεων.

Ακάρεα ως εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων ή κατοικιών

Ανίχνευση, Συλλογή και προσδιορισμός ακάρεων των αποθηκών. Προέλευση και τρόπος εισόδου των ακάρεων στις αποθήκες γεωργικών προϊόντων. Ο ρόλος των ακάρεων στο οικοσύστημα της αποθήκης. Δυναμική πληθυσμών ακάρεων των αποθηκών. Σχέση μυκήτων, βακτηρίων και ακάρεων των αποθηκών. Ακάρεα κατοικιών - Υγειονομική σημασία αυτών. Αντιμετώπιση των ακάρεων και άλλων αρθροπόδων (πλην εντόμων) των αποθηκών και κατοικιών.

Τρωκτικά και άλλα σπονδυλωτά ως εχθροί καλλιεργειών, αποθηκευμένων προϊόντων και κατοικιών

Εκτίμηση ζημιών. Υγειονομική σημασία αυτών. Αντιμετώπιση με μηχανικά, βιολογικά, καλλιεργητικά και χημικά μέσα.

Εντομολογία

Μορφολογία, βιολογία, ηθολογία και αντιμετώπιση εντόμων εχθρών των: χειμερινών σιτηρών, εαρινών σιτηρών, αυτοφυών σιτηρών και λειμώνων. Κτηνοτροφικών και βρώσιμων ψυχανθών. Ανθοκομικών φυτών και καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων. Αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας.


EIΔIKH ΦYTOΠAΘOΛOΓIA (Aσθένειες Kηπευτικών, Kαλλωπιστικών & Bιομηχανικών Φυτών)

Διδάσκοντες: A. Γρηγορίου, Π. Kυριακοπούλου, B. Ζιώγας, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Oι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες της τομάτας, των σταυρανθών, των κολοκυνθοειδών, των βολβωδών λαχανικών, του μαρουλιού, αντιδιού, σπανακιού και αγκινάρας, των ψυχανθών λαχανικών και οσπρίων, της φράουλας, των βιομηχανικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών. Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της καταπολεμήσεως των αντιστοίχων ασθενειών.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκοντες: Π. Μπαλαγιάννης, Μ. Χρυσάγη

Σύγχρονη γεωργία και γεωργικά φάρμακα. Η εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων στη γεωργική πράξη (συνδυαστικότητα, παρενέργειες). Αξιολόγηση της φαρμακοτεχνικής και φυτοπροστατευτικής συμπεριφοράς σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα, το έδαφος, τα νερά (δειγματοληψία, μέθοδοι ανάλυσης, αξιολόγηση δεδομένων). Παράγοντες που επηρεάζουν την υπολειμματικότητα των γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα, το έδαφος, τα νερά. Γεωργικά φάρμακα και περιβάλλον (γονιμότητα εδαφών, επιπτώσεις στους οργανισμούς μη-στόχους, ρύπανση και τεχνικές απορρύπανσης εδαφών). Συμβατότητα γεωργικών φαρμάκων με άλλες μεθόδους φυτοπροστασίας. Γεωργικά φάρμακα και συνδυασμένη αντιμετώπιση. Βιομηχανίες τυποποίησης γεωργικών φαρμάκων - εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Ο Γεωπόνος Φυτοπροστασίας στη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων. Νομοθεσία για τα γεωργικά φάρμακα.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ

Διδάσκοντες: Δ. Λυκουρέσης, Γ. Παπαδούλης

Φιλοσοφία της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών και ανάγκη εφαρμογής της στις διάφορες καλλιέργειες. Απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων-εχθρών καλλιεργειών. Απαραίτητες γνώσεις και μέσα για λήψη απόφασης επέμβασης σε καλλιέργειες. Υπολογισμός οικονομικών ορίων και εκτίμηση ζημιών. Παρακολούθηση και πρόβλεψη πληθυσμών. Χρήση διαφόρων μοντέλων και βάσεων δεδομένων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών. Ανθεκτικότητα των φυτών ως προς τα έντομα. Τύποι και κατατάξεις της ανθεκτικότητας. Αντιξένωση, αντιβίωση, ανεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα των φυτών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Βιολογική καταπολέμηση. Αρπακτικά παρασιτοειδή. Ιδιότητες των ιδεωδών φυσικών εχθρών. Κλασική βιολογική καταπολέμηση. Μέθοδοι υπολογισμού της επίδρασης των φυσικών εχθρών στους πληθυσμούς των εντόμων-εχθρών. Τρόποι και χειρισμοί διατήρησης και αύξησης των φυσικών εχθρών. Παθογόνοι μικροοργανισμοί εντόμων. Χαρακτηριστικά και τύποι των παθογόνων των εντόμων. Χαρακτηριστικά και τύποι των παθογόνων των εντόμων. Μικροβιακά σκευάσματα. Ρόλος των παθογόνων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Χημική καταπολέμηση. Εκλεκτικά, μερικώς εκλεκτικά και ειδικής δράσης εντομοκτόνα. Ελκυστικές και απωθητικές ουσίες. Τεχνολογικά και βιοτεχνολογικά μέσα και μέθοδοι. Φερομονικές και άλλοι τύποι παγίδων και η χρησιμοποίησή τους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Γενετικός έλεγχος. Καλλιεργητικοί χειρισμοί και διαχείριση του αγροοικοσυστήματος για οικολογική ισορροπία. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών σε καλλιέργειες όπως: ελιά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι κηπευτικά υπαίθρου και υπό κάλυψη, βαμβάκι, καπνός κ.α.


APXEΣ KAI MEΘOΔOI ΔIAΓNΩΣTIKHΣ TΩN AΣΘENEIΩN TΩN ΦYTΩN

Διδάσκοντες: E. Τζάμος,, Δ. Πανούτσος, K. Kουβαράκη

Φύση και περιεχόμενο της διαγνώσεως. Διάκριση των ασθενειών αναλόγως της αιτιολογίας και της ευχέρειας διαγνώσεως. Bασικοί παράγοντες επιτυχούς διαγνώσεως. Eπιτόπια και Eργαστηριακή διάγνωση.  Mέθοδοι και τεχνικές διαγνώσεως μυκητολογικών, προκαρυωτικών, ιολογικών  και μη μεταδοτικών ασθενειών.


ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Διδάσκων: Π. Χαριζάνης

Το αμυντικό σύστημα του μελισσιού και του μεταξοσκώληκα. Μέθοδοι διάγνωσης των παθήσεων μέλισσας και μεταξοσκώληκα. Χειρισμοί που βοηθούν στην πρόληψη ασθενειών και εχθρών.

Ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα που οφείλονται σε: ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα. Εχθροί του μελισσιού (ακάρεα, έντομα, πτηνά, θηλαστικά) Μη μολυσματικές ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα.

Δηλητηριάσεις των μελισσών από τοξικά φυτά και γεωργικά φάρμακα. Υγιεινή των μελισσοκομικών προϊόντων.


ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκων: Γ. Αράπης,

Έννοια της τοξικότητας και οικολογικές εμπλοκές της. Τοξικές ουσίες και άλλοι ρύποι ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης στο περιβάλλον: αέρας, νερά και έδαφος. Τρόποι εισόδου των ρύπων στα διάφορα Οικοσυστήματα. Μηχανισμοί μεταφοράς των ρύπων σε μακρινή απόσταση. Περιγραφή μοντέλων υπολογισμού της κατανομής των ρύπων στο περιβάλλον. Συμπεριφορά και τύχη οργανικών και ανόργανων ρύπων στα διάφορα οικοσυστήματα. Έμφαση στην ρύπανση γεωργικών και άλλων οικοσυστημάτων οικονομικής σημασίας από χημικές ουσίες (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) και από ραδιενέργεια. Αλληλεπίδραση ρύπων. Συνέπειες της ρύπανσης και δοκιμές (test) τοξικότητας με οργανισμούς εδάφους και με φυτά. Δοκιμές με υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικολογικές δοκιμές πεδίου. Βιοχημική δράση των ρύπων και τοξικών ουσιών. Περιγραφή μοριακών μηχανισμών τοξικότητας και παρουσίαση παραδειγμάτων. Δράση των ρύπων στην φυσιολογία, σε επίπεδο οργάνων και ολόκληρου οργανισμού. Αλλαγές στη συμπεριφορά των οργανισμών. Συνέπειες της ρύπανσης σε πληθυσμούς και κοινότητες: Αντοχή και αντίδραση των οργανισμών στους ρύπους. Καθορισμός κυριοτέρων τοξικολογικών παραμέτρων και παραδείγματα τοξικολογικών δοκιμών. Υπολογισμός τοξικότητας. Σχέσης «δόση-αντίδραση» στην οικοτοξικολογία. Τρόποι δράσης των ρύπων, με έμφαση στα γεωργικά οικοσυστήματα. Διακίνηση των ρύπων μέσω των τροφικών αλυσίδων. Συγκέντρωση και μεταφορά των ρύπων σε διάφορα τροφικά επίπεδου. Αναλυτικές μέθοδοι μέτρησης ρύπων. Βιοδείκτες καταπόνησης και η σημασία τους στην εκτίμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Συνοπτική παρουσίαση της στρατηγικής εκτίμησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. Παραδείγματα σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα..