Αρχική Σελίς    > 
   

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ

 

COLLOQUE A LA MEMOIRE DE STATHIS DAMIANAKOS

 

Τετάρτη 25 / 5 / 2 0 0 5

Mercredi 25 / 5 / 2005

Γαλλική Σχολή Αθηνών /

Ecole Francaise d’Athenes

Αίθουσα Διαλέξεων , Διδότου 6 - 8

9.30-10.00  Εγγραφή συνέδρων-Υποδοχή

10:00 Έναρξη Συνεδρίου

----------

Πέμπτη 26/ 5 / 2 0 0 5
Jeudi 26 / 5 / 2005
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών / Université Agronomique
d’Athènes
Αίθουσα Πολυμέσων. Ιερά Οδός 75

9:00 Έναρξη Συνεδρίου

----------

Παρασκευή 27/ 5 / 2 0 0 5
vendredi 27 / 5 / 2005
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών/ Université Agronomique
d’Athènes
Αίθουσα Πολυμέσων. Ιερά Οδός 75

9:00 Έναρξη Συνεδρίου

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε όλο το Συνέδριο σε μορφή pdf (Acrobat Reader ) πατήστε εδώ.

 

 

 

Αρχή Σελίδος