Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Α Θ Η Ν Ω Ν

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας


Πίσω στην Κεντρική Σελίδα του ΤμήματοςΣελίδα Τμήματος

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Ιερά οδός 75, 118 55  Αθήνα.

Επικοινωνία:

Τηλ: 210 5294311, fax: 210 5294307, e-mail: clonis@aua.gr

 

Eλληνική έκδοση

English version

 

 

Page last updated: 5/2002