ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ           

                              

 

1           Προσωπικά Στοιχεία.

Όνομα:                                                Κωνσταντίνος Φασσέας

Χρόνος και τόπος γέννησης:               Αθήνα 1951

Οικογενειακή κατάσταση:                  Παντρεμένος με 4 παιδιά.

Διεύθυνση κατοικίας:                         Αγγελίδου 16, 11476 Αθήνα.

Τηλ. Κατ.: 210 641 1873

Τηλ. Εργ.:  210 529 4331

e-mail: cfass@aua.gr

 

2           Σπουδές.

1969:  Αποφοίτηση από το 3ο Λύκειο Αθηνών (Αμπελοκήπων).

1975: Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1980:  Διδακτορικό Δίπλωμα, Department of Botany, University of Glasgow.

 

3           Θέσεις που κατέχω σήμερα. 

Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Γ.Π.Α.

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

 

4           Συγγραφικό έργο.

1.  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις για το μάθημα «Λεπτή δομή κυττάρου - Μικροσκοπία Εφαρμοσμένη στη Γεωπονία»". (1992).  Σελ 210. σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD -ROM σε pdf).

2.       Σημειώσεις για το Μάθημα «Βιολογία Κυττάρου» (2003) σελ. 131.

3.  Σημειώσεις για το Μάθημα «Γενική Βοτανική» με συνσυγγραφείς τους κκ Γ. Καραμπουρνιώτη και Γ. Αϊβαλάκη.  (2003).

4.     Βοήθημα για το μάθημα Μορφολογία Φυτού σε μορφή CD ROM στους φοιτητές του Tμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας.  ( 21 σειρές διαφανειών σε ppt)

5.     Fasseas K. and P. Katinakis (1997).  Electron Microscopic Methods in Virology:  In:  Molecular Virology.  P. Katinakis (ed).  EU-NACTAR Monpellier, France.

6.       Συγγραφή του Οδηγού E.C.T.S. (European Credit Transfer System) για το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 2002. Σελ 60.

7.       Παραδόσεις του Μεταπτυχιακού Μαθήματος «Ειδικά κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας» (2002).

8.       Βοήθημα σε μορφή CD (σε pdf και PowerPoint).

9.    Βιβλίο «ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ: Η Μορφολογία, η Ανατομία και η Φυσιολογία των Ανώτερων Φυτών» Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας. Εκδόσεις Έμβρυο. 2005.

10. Βιβλίο εμπορίου «ΤΙ ΤΡΩΜΕ; ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ» Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ 2011

11. Βιβλίο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ» Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Γ. Λιακόπουλος και Κ. Φασσέας. Εκδόσεις Έμβρυο. 2014.

 

5           Ερευνητικά Προγράμματα.

1.     Επιστημονικός Υπεύθυνος τριετούς ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Συμβολή στις ιολογικές διαγνώσεις με τη χρήση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας (1985-1988).

2.     Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα «Pollen mitochondria in cytoplasmically male sterile tobacco zygotic and embryonic cells» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την I.A.E.A. (International Atomic Energy Agency), αριθμός σύμβασης 3020 (1985-86).

3.     Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Πιθανή εφαρμογή των επιεφυμενιδικών φυσικών προϊόντων του φυτού Dittrichia viscosa για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών των καλλιεργειών, των υπερβολικών απωλειών νερού και της αυξημένης UV-B ακτινοβολίας».  ΠΕΝΕΔ 99. Κωδικός έργου 99ΕΔ 121.  Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Ι Μανέτας.

4.     Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο  "Μελέτη των διάφορων τύπων και κατηγοριών μελιού με βάση τη γυρεολογική ανάλυση και φυσικές παραμέτρους" το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ. Τμήμα Μελισσοκομίας (Α.Π. 379124/21-7-2000 έγγραφο της Δ/νσης Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος Α. Τσιγουρή).

5.    Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Παραγωγή βελτιωμένων βασιλισσών για μεγαλύτερες αποδόσεις και ανθεκτικότητα στη βαρρόα». Συγχρηματοδότηση: Ε.Ε. 50%, Υπουργείο Γεωργίας 50%.  (1221/97, Επιστημονικός υπεύθυνος κ. Π. Χαριζάνης).

 

6           Διοικητικές θέσεις.

·     Μέλος της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. 1992-94.

 

7             Διδακτικό έργο.

 

1.  Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Γενικής Βιολογίας, Ordinary Biology Department, University of Glasgow, 1976-77, 1978-79.  Συνολικά δίδασκα και εξέταζα 56 εργαστηριακές ασκήσεις το χρόνο (170-190 ώρες ετησίως) που κάλυπταν όλο το φάσμα του αντικειμένου της Βιολογίας.

2.     Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων μαθήματος Διαφοροποίηση - Ιστοκαλλιέργεια ανωτέρων φυτών, Department of Botany, University of Glasgow, 1979-80.

3.   Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Μετεωρολογίας και Φυσικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982.

4.  Κυτταρολογία (Το Ζωικό κύτταρο) 1ου Εξαμήνου, Γ.Π.Α. από το 1987 μέχρι το 1992 οπότε και καταργήθηκε το αντίστοιχο Μάθημα.

5.      Μικροσκοπία Εφαρμοσμένη στη Γεωπονία, μάθημα του 9ου Εξαμήνου, Γ.Π.Α. από το Ακαδ. Έτος 1992-93 και 1993-94.

6.      Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Κυτταρολογίας 1ου εξαμήνου, Γ.Π.Α. τα ακαδημαϊκά έτη 87-92.

7.      Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Μορφολογίας Φυτού 1ου εξαμήνου, Γ.Π.Α. 90-91, 91-92, 92-93, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

8.  Διδασκαλία του Μαθήματος Λεπτή Δομή κυττάρου στο 2ο εξάμηνο του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1994-95 έως 2004-2005.

9.  Διδασκαλία του Μαθήματος Μορφολογία Φυτών μάθημα του 1ου εξαμήνου στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Ακαδ. έτη 2000-2001 και 2001-2002.

10.Διδασκαλία Μαθήματος και Εργαστηρίου «Βιολογία Κυττάρου» Β΄ Εξάμηνο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Ακαδ. Έτη 2002-03 μέχρι σήμερα.

11.  Διδασκαλία του Μαθήματος και του Εργαστηρίου «Γενική Βοτανική».  Β΄ Εξαμήνου.

12. Συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας από το Ακαδ. Έτος 1999-2000 μέχρι σήμερα..

13. Διδασκαλία Μαθήματος «Μορφολογία και Ανατομία Φυτού» Α΄ Εξαμήνου.

14. Διδασκαλί του μαθήματος «Βοτανική» Α΄Εξάμηνο 

 

8   Δημοσιεύσεις.

 Διδακτορική Διατριβή

 

Fasseas, C. (1980).  Fine structural studies in differentiation and dedifferentiation in the higher plant.  Ph.D. Thesis.  University of Glasgow.

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές.

1.      Fasseas, C. and B.G. Bowes (1980).  Ultrastructural observations on proliferating storage cells of mature cotyledons of Phaseolus vulgaris L. cultured in vitroAnnals of Botany. 46:143-152.

i.f.:  2.939

2.      Psaras, G.K., C. Fasseas and C.C. Hatzopoulou-Belba. (1985). Stomatal response to water stress in Myrtus communis L.  Journal of plant anatomy and morphology2(1):33-38.

3.      Ξυλούρη, Ε., Χ. Παπαδοπούλου, Κ. Φασσέας και Ε. Στοφόρος. (1986).  Ταχεία διάγνωση λοιμώδους εκθύματος με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.  Acta Microbiologica Hellenica, 31:50-51.

4.      Fasseas C., I. M. Roberts and A. F. Murant. (1989). Immunogold Localization of Parsnip Yellow Fleck Antigen in Thin Sections of Plant Cells. Journal of general Virology. 70:2741-2749.

i.f.: 3.120

5.      Christodoulakis N. S. and C. Fasseas. (1990). Air pollution Effects on the Leaf Structure of Laurus nobilis, an Injury Resis­tant Species.  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 44:276-281.

i.f.:  0.505 

6.      Christodoulakis N. S., H. Tsimbani and C. Fasseas. (1990). Leaf Structural Peculiarities in Sarcopoterium spinosum, a Season­ally Dimorphic Subshrub. Annals of Botany. 65: 291-296.

i.f.: 2.939

7.      Christodulakis N.S. and C. Fasseas. (1991). Seasonal dimorphism of Phlomis fruticosa under controlled environmental conditions. Acta Oecologica 12(3), 323-330.

i.f.: 1.320

8.      Karabourniotis, G. K., N. Papastergiou, E. Kabanopoulou, and C. Fasseas.  (1994). Foliar sclereids of Olea europaea may function as optical fibers. Canadian Journal of Botany. 72: 330-336.

i.f.: 1.193 

9.      Karabourniotis, G., and C. Fasseas. 1996. The dense indumentum with its polyphenol content may replace the protective role of the epidermis in some young xeromorphic leaves. Canadian Journal of Botany. 74: 347-351.

i.f.: 1.193

10.  Karabourniotis, G., G. Kofidis, C. Fasseas, V. Liakoura and I. Drossopoulos (1998).  Polyphenol deposition in leaf hairs of Olea europaea (Oleaceae) and Quercus ilex (Fagaceae).  American Journal of Botany. 85(7): 1007-1012.

i.f.:  2.969 

11.  Kokkinos, A., C.  Fasseas, E. Eliopoulos and G. Kalatzopoulos.  (1998).   Cell size of various acid bacteria as determined by scanning electron microscope and image analysis.  Lait 78, 491-500.

i.f.: 0.868

12.  Pappa, Α., N. Tzamtzis, M. Statheropoulos, and C.  Fasseas. 2000. The pyrolytic behavior of Pinus halepensis needles observed by transmission light microscopy and stereoscopy. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 55(2):195 – 202.

i.f.:  1.412

13.  Skandamis, P., Koutsoumanis, K., Fasseas, K. and Nychas, G.-J.E. 2001.  The inhibition of oregano essential oil and EDTA on Escherichia coli O157:H7.  Italian journal of food science 13(1):65-76.  (C.I. 0.470)

i.f.: 0.506

14.  Tzamtzis, Ν., Α. Pappa, Ν. Statheropoulos, and C.  Fasseas. 2002.  Effect of fire retardants on the pyrolysis of Pinus halepensis needles using microscopic techniques. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 63:147-156.

i.f.:  1.412

15.  Sabatakou O, Paraskevakou E, Tseleni-Balafouta S, Athanasiadis A, Fasseas C. (2003) Scanning electron microscopic observations of the development of the chicken caecum. J Submicrosc Cytol Pathol.  Oct;35(4):423-9

 

16.  Sabatakou O, Paraskevakou E, Tseleni-Balafouta S, Athanasiadis A, Fasseas K. (2003). The development of the chicken small intestine: a scanning electron microscopy study. J Submicrosc Cytol Pathol.  Jul;35(3):323-30.

 

17.  Kavroulakis, N; Flemetakis, E; Aivalakis, G; Dahiya, P; Brewin, NJ; Fasseas, K; Hatzopoulos, P; Katinakis, P. 2003. Tissue distribution and subcellular localization of carbonic anhydrase in mature soybean root nodules indicates a role in CO2 diffusion. Plant Physiology and Biochemistry, 41 (5): 479-484.

i.f.: 1.847

18.  Akoumianaki-Ioannidou, A. Georgakopoulos, J. H., Fasseas, C. and Argyroudi-Akouyunoglou. (2004). Photoacclimation in Spathiphyllum. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 73: 149-158.

i.f.: 1.909

19.  Kintzios, S., Bem, F., Mangana, O., Nomikou, K., Markoulatos, P., Alexandropoulos N., Fasseas, C., Arakelyan, V., Petrou, A-L., Soukouli, K., Moschopoulou, G., Yialouris, C., and A. Simonian. 2004. Study on the mechanism of BERA (Biolectrec Recognition Assay): evidence for immobilized cell membrane interactions with viral fragments.  Biosensors and Bioelectronics 20: 907-916.

i.f.: 4.132

20.  Liakopoulos G., S. Stavrianakou, M. Filippou, C. Fasseas, C. Tsadilas, I. Drossopoulos and G. Karabourniotis.(2005). Boron remobilization at low boron supply in olive (Olea europaea) in relation to leaf and phloem mannitol concentrations. Tree Physiol. 25(2):157-65.

i.f.:  2.297

21.  Kavallieratos N.G., Tomanović Z., Athanassiou C.G., Starý P., Zikić V., Sarlis G.P., Fasseas C. (2005) Aphid parasitoids infesting cotton, citrus, tobacco, and cereal crops in southeastern Europe: aphid plant associations and keys Canad. Entomol. 137, 516-531.

i.f.: 0.568

22.  Kavallieratos N.G., Tomanovic Z., Starý P., Athanassiou C.G., Fasseas C., Petrovic O., Stanisavlević L.Z., Veroniki M.A. (2005) Praon Haliday (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Southeastern Europe: key, host range and phylogenetic relationships.  Zoologischer Anzeiger 243, 181-209.

i.f.: 0.775

23.  Kavallieratos N.G., Tomanović Ž., Sarlis G.P., Fasseas C., Emmanouel N.E., 2006. A review of the genus Aphidius Nees in Greece (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) with the description of a new species. Journal of Natural History, 40 (17-18): 1179-1197.  

i.f.: 0.631

24. Kavallieratos, NG; Tomanovic, Z; Sarlis, GP; Fasseas, C; Emmanouel, NE 2006. A review of the genus Aphidius Nees in Greece (Hymenoptera : Braconidae : Aphidiinae) with the description of a new species. Journal of Natural History, 40 (23-24): 1481-1481

 i.f.: 0.631

 25.  Karapanos, I.C., Fasseas, C., Olympios, C.M.and Passam, H.C. 2006. Factors affecting the efficacy of agar-based substrates for the study of tomato pollen germination. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 81(4): 631-638

i.f.: 0.719

26.  Aliferis, K.A., M. Chrysayi-Tokousbalides and C. Fasseas. 2006.  Physiological and ultrastructural changes in “green islands” on Avena sterilis leaves caused by (8R,16R)-(–)-pyrenophorin. Plant Physiology and Biochemistry.  44(11-12): 851-856.

i.f.: 1.847

27.  Ntougias, S., C. Fasseas and G. I. Zervakis. 2007. Olivibacter sitiensis gen. nov., sp. nov., isolated from alkaline olive-oil mill wastes in the region of Sitia, Crete.  Int J Syst Evol Microbiol 57:398-404.

i.f.: 2.662

28.  Ntougias S, G. I. Zervakis and C. Fasseas. 2007. Halotalea alkalilenta gen. nov., sp. nov., a novel osmotolerant and alkalitolerant bacterium from alkaline olive mill wastes, and emended description of the family Halomonadaceae Franzmann et al. 1989, emend. Dobson and Franzmann 1996. Int J Syst Evol Microbiol 57:1975-1983.

i.f.: 2.662

29.  Filippou M., C. Fasseas and G. Karabourniotis. 2007.  Photosynthetic characteristics of olive tree (Olea europaea) bark.  Tree Physiology 27:977-984.

i.f.:  2.297

30.  Karabournioti, S., E..P. Eleftheriou, A. Thrasyvoulou and C. Fasseas. 2007. Pollen polymorphism in Thymus capitatus  (Lamiaceae).  Canadian Journal of Botany 85(5): 493-500. doi:10.1139/B07-048

i.f.: 1.193

31.  Economou, G., D. Lyra, K. Sotirakoglou, K. Fasseas and P. Taradilis (2007). Stimulating Germination of Orobanche ramosa Seeds by an Ascophyllum nodosum Extract. Phytoparasitica 35(4):367-375.

i.f: 0.632

32.  Argyropoulou, C., D. Daferera, P. Tarantilis, C. Fasseas and M. Polyssiou  (2007).  Chemical composition and variation during development of the essential oil from leaves of Lippia citriodora H. B. K. (Verbenaceae).  Biochemical Systematics and Ecology 35:831-837.

i.f.: 1.048

33.  Travlos, I.S., G. Liakopoulos, G. Karabourniotis, C. Fasseas and A.J. Karamanos (2008).  Circadian leaflet movements og Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib, and the abolishment of these diurnal movements by potassium deficiencyJournal of Arid Environments. 72:1745-1750.

 i.f.: 1.426

34.  Rigas, S., Daras, G., Laxa, M., Marathias, N., Fasseas, C.,. Sweetlove, L. J. and Hatzopoulos, P. (2009).  Role of Lon1 protease in post-germinative growth and maintenance of mitochondrial function in Arabidopsis thaliana. New Scientist 181: 588-600.

             Paper commented by: Nicolas L. Taylor and A. Harvey Millar, (2009).  New Phytologist  181: 505–508

             i.f.: 6.033

35. Kalloniati, C.,  Tsikou, D., Lampiri, V.,  Fotelli, M.N.,Rennenberg, H., Chatzipavlidis, I., Fasseas, C., Katinakis, P. and Flemetakis, E. (2009). Characterization of a Mesorhizobium loti α-type carbonic anhydrase and its role in symbiotic nitrogen fixation.  Journal of Bacteriology 191: 2593-2600

i.f.: 4.013

36. Daras, G., Rigas, S., Penning, B., Milioni, D., McCann M.C., Carpita, N.C., Fasseas, C. and Hatzopoulos, P. (2009). The thanatos mutation in Arabidopsis thaliana cellulose synthase 3 (AtCesA3) has a dominant-negative effect on cellulose synthesis and plant growth. New Phytologist 184(1):114-126. doi: 10.1111/j.1469-8137.2009.02960.x

 i.f.: 6.033

37. Christodoulakis, N., Lampri, P.N. and Fasseas, C. (2009) Structural and cytochemical investigation on the leaf of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium), a drought resistant alien weed of the Greek flora. Australian Journal of Botany 57:432-438

             i.f.: 1.868

38.  Assimakopoulou, A., Tsougrianis, C., Elena, K., Fasseas, C. and Karabourniotis, G. 2009. Pre-Harvest Rind-Spotting in ‘Clementine’Mandarin. Journal of Plant Nutrition, 32: 1486–1497, 2009

i.f.: 0.569

39.      Kyriakis, G. and Fasseas, C. (2010). A novel type of tube network within the stem bark of Olea europaea L. Flora 205:90-93.

 i.f.: 1.157

40.  Polaki, A., Xasapis, P., Fasseas, C., Yanniotis, S., and Mandala I. (2010). Fiber and hydrocolloid content affect the microstructural and sensory characteristics of fresh and frozen stored bread. Journal of Food Engineering 97(1):1-7.

             i.f.: 2.081

41. Argyropoulou, C., A. AkoumianakiIoannidou, N.S. Christodoulakis and C. Fasseas (2010). Leaf anatomy and histochemistry of Lippia citriodora (Verbenaceae).  Australian Journal of Botany 58:398-409.

             i.f.: 1.868

42. Christodoulakis, N.S., Kogia, D., Mavroeidi, D. and C. Fasseas. (2010). Anatomical and histochemical investigation of the leaf of Teucrium polium, a pharmaceutical sub-shrub of the Greek phryganic formations. Journal of Biological Research 14: 199-209

              i.f.: 0.583

43. Christodoulakis, N.S., K. Kollia and C. Fasseas. (2010). Leaf structure and histochemistry of Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (squirting cucumber). Flora 206(3):191-197.  

              i.f.: 1.157

44. Boubourakas, I. N., A. E. Voloudakis, K. Fasseasc, N. Resnick, H. Koltai and P. E. Kyriakopoulou. (2010). Cellular localization of Peach latent mosaic viroid in peach sections by liquid phase in situ RT-PCR.  Plant Pathology. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02398.x).

             i.f.: 2.368

45. Fasseas, C. and A. Akoumianaki-Ioannidou. 2010. Some Anatomical Features of Laurus nobilis Leaves Contributing to Its Suitability as Ornamental Plant in Temperate Climates.  Acta Horticulturae 885:99-108. 

46. Akoumianaki-Ioannidou, A., P. Alexiou and C. Fasseas. 2010. Propagation of Pterocephalus perennis by Cuttings and Its Evaluation as Ornamental.  Acta Horticulturae 885:21-26.  

47. Akoumianaki-Ioannidou A., M. Papagianni and C. Fasseas. 2010.  Propagation of Elaeagnus ×ebbingei by Cuttings and Its Evaluation as an Ornamental for Use in Urban and Sub-Urban Areas. Acta Horticulturae 885:27-32

48.  Assimakopoulou,  A.,  C.D. Holevas, and K. Fasseas ( 2011).  Relative susceptibility of some Prunus rootstocks in hydroponics, to iron deficiency. Journal of Plant Nutrition, 34:1014–1033.

 i.f.: 0.569

49.  Michael K. Fasseas M. K., C. Fasseas, K. C. Mountzouris and P. Syntichaki (2013). Effects of Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, and Pediococcus acidilactici on the nematode Caenorhabditis elegans include possible antitumor activity. Appl Microbiol Biotechnol        97:2109–2118

             i.f. 3,613

50.  Christodoulakis, N. S., K. Gargaraki, and C. Fasseas (2013).  Leaf Structure of Pelargonium odoratissimum (Soland.), an Aromatic Species Widely Used in Herbal Remedies and Confectionery.  Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 19:132–143.

            

51.  Christodoulakis, N. S., M. Tsiarta, and C. Fasseas (2013).  Leaf Structure and Histochemical Investigation in Papaver rhoeas L. (Corn Poppy, Field Poppy). Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 19:119–131

 

52. Vahamidis, P., A. Karamanos, G. Economou and C. Fasseas (2014). A new scale for the assessment of wheat spike morphogenesis.  Annals of Applied Biology. DOI: 10.1111/aab.12097

            i.f. 2.147

 

 53.   Ioakeimidis, F., C. Ott, V. Kozjak-Pavlovic, F. Violitzi, V. Rinotas, E. Makrinou, E. Eliopoulos, C. Fasseas, G. Kollias, E. Douni. (2014). A Splicing Mutation in the Novel Mitochondrial Protein DNAJC11 Causes Motor Neuron Pathology Associated with Cristae Disorganization, and Lymphoid Abnormalities in Mice.  PLOS ONE 9(8): 1-17

 

54.   Ntougias, S., A. Lapidus, J. Han, K. Mavromatis, A. Pati, A. Chen, H.P. Klenk, T. Woyke, C. Fasseas, N.C. Kyrpides, G.I. Zervakis.  (2014). High quality draft genome sequence of Olivibacter siti-ensis type strain (AW-6T), a diphenol degrader with genes involved in the catechol pathway.  Standards in Genomic Sciences 9: 783-793 

 

55.  Fernández, V., D. Sancho-Knapik, P. Guzmán, J.J. Peguero-Pina, L. Gil, G. Karabourniotis, M. Khayet, C. Fasseas, J. A. Heredia-Guerrero, A. Heredia, and E. Gil-Pelegrín (2014). Wettability, Polarity, and Water Absorption of Holm Oak Leaves: Effect of Leaf Side and Age. Plant Physiology. 166: 168–180.

 

56.    Christodoulakis, N. S., M. Georgoudi,and C. Fasseas. (2014) Leaf Structure of Cistus creticus L. (Rock Rose), a Medicinal Plant Widely Used in Folk Remedies Since Ancient Times.  Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 20:103–114.

 

57.  Tsitsilonis, S., P. Chatzistergos, A. Mitousoudis, S. Kourkoulis, I. Vlachos, G. Agrogiannis, K. Fasseas, D. Perrea and A. Zoubos. 2014. Anabolic androgenic steroids reverse the beneficial effect of   exercise. Anabolic androgenic steroids reverse the beneficial effect of exercise on tendon biomechanics: An experimental study. Foot and Ankle Surgery 20:94–99

57a. Tsitsilonis, S., P. Chatzistergos, A. Mitousoudis, S. Kourkoulis, I. Vlachos, G. Agrogiannis, K. Fasseas, D. Perrea and A. Zoubos. 2014. Corrigendum to “Anabolic androgenic steroids reverse the beneficial effect of   exercise. Anabolic androgenic steroids reverse the beneficial effect of exercise on tendon biomechanics: An experimental study”. Foot and Ankle Surgery 21:148

58.  Ntougias¸S. ,A. Lapidus, A. Copeland, T. B. K. Reddy, A. Pati, N. N. Ivanova, V. M. Markowitz, H. P. Klenk, T. Woyke,  C. Fasseas, N. C. Kyrpides and G. I. Zervakis. 2015. High-quality permanent draft genome sequence of the extremely osmotolerant diphenol degrading bacterium Halotalea alkalilenta AW-7T, and emended description of the genus Halotalea. Standards in Genomic Sciences. 10:52, 1-8

59. Giannopoulou, E.  A. Nikolakopoulos, D. Kotsirilou, A. Lampropoulou, S. Raftopoulou, E. Papadimitriou, A. Theocharis, T. Makatsoris, K. Fasseas and H. Kalofonos. 2015. Epidermal growth factor receptor status and Notch inhibition in non-small cell lung cancer cells. Journal of Biomedical Science 22:98, 1-11

 

 

 

 

9.  Μερικές από τις παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.

1.      Bowes, B.G. and C. Fasseas. (1978). Fine structural changes in cotyledon explants of Phaseolus vulgaris L.  Abstracts from the "Fourth International Congress of plant tissue and cell culture" p.88.  The University of Calgary Canada.

2.      Φασσέας, Κ. (1984).  Η λεπτή δομή του υποκοτυλίου του λιναριού (Linum usitatissimum L.), και πώς αυτή αλλάζει κατά τη βλάστηση.  Πρακτικά 6ου   Επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 25.  Αθήνα.

3.      Παπαδοπούλου-Καρανικολού, Ι., Σ. Γεωργόπουλος και Κ. Φασσέας. (1984).  Μελέτη της μυκιλιακής υφής και του μυζητήρα του μύκητα Pseudoperonospora cubensis. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ. σελ.24. Αθήνα.

4.      Ψαράς, Γ.Κ. και Κ. Φασσέας. (1984).  Ρύθμιση της στοματικής αντίστασης στο φυτό Myrtus communis. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ. σελ.45. Αθήνα.

5.      Πασαλόγλου-Κατραλή, Μ., Κ. Φασσέας και Μ. Νικηφοράκη (1984).  Προσδιορισμός της φυτικής προέλευσης του μελιού με την ανίχνευση των γυρεοκόκκων που περιέχει.  Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου. σελ. 137. Κέρκυρα.

6.      Φασσέας, Κ. και Γ. Συμιλλίδης. (1985). Αποδιαφοροποίηση και διαίρεση χλωροπλαστών in vivo.  Πρακτικά 7ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ. σελ. 30-31. Ηράκλειο Κρήτης.

7.      Συμιλλίδης, Γ. και Κ. Φασσέας. (1985).  Το αρσενικής προέλευσης κυτταρόπλασμα σε προέμβρυα καπνού.  Πρακτικά 7ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ. σελ. 32-33. Ηράκλειο Κρήτης.

8.      Φραγκιαδάκη-Ξυλούρη, Ε., Κ. Φασσέας, Χ. Παπαδοπούλου, Α. Σαμανίδου και Ο. Μαρσέλου. (1985).  Μελέτη στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης της εξωτερικής μορφολογίας της ψείρας της κεφαλής του ανθρώπου (Pediculus humanis-capitis) στο στάδιο του αυγού της προνύμφης και του τελείου εντόμου.  Περιλήψεις από το Α΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. σελ.24. Αθήνα.

9.      Symillides, Y.N., C. Fasseas, P.J. Kaltsikes and E.G. Sideris. (1986). Cytoplasmic inheritance in Nicotiana tabacum L. Autoradiography.  Proceedings of Symposium on "Nuclear techniques and in vitro culture for plant improvement". pp.489-492. Vienna 1985. Organized by IAEA and FAO.

10.  Παπαστεργίου, Ν., Κ. Φασσέας και Μ. Καρανδεινός. (1987).  Δομικές αλλοιώσεις της επιφάνειας του φύλλου της Ελιάς.  Αρχικά συμπτώματα επιπτώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη. σελ. 215-216

11.  Βιτωράτος, Α.Γ., Β.Ν. Ζιώγας και Κ. Φασσέας (1987).  Επίδραση των παρεμποδιστών βιοσυνθέσεως εργοστερόλης στη μορφολογία και τη λεπτή δομή του Aspergillus nidulans. σελ.20, Πρακτικά: 4ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 13-15 Οκτωβρίου 1987, Αθήνα.

12.  Ξυλούρη Ε., Μενεγάτος Ι., Φασσέας Κ. και Τσερτσενές Ν. (1987). Χρήση της αρνητικής χώσης για παρατήρηση της μορφολογίας του σπερματοζωαρίου στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης ηλεκτρονίων. σελ.Α5, Πρακτικά: 4ο    Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 19-20 Νοεμβρίου 1987.

13.  Fasseas C. and N. Papastergiou. (1989). SEM, EDS x-ray micro­analysis study of Laurus nobilis leaves grown in urban and rural areas. pp.159-160. Proceedings: III BALCAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY. Athens, Greece, 1989.

14.  Paraskevakou H., Papadakis G., Sotiropoulou G., Fasseas K., Davaris P. and Papadodimas N. H. (1989). The Ultrastructural Fea­tures of Fabyl's Disease. p376. Proceedings: III BALCAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY. Athens, Greece, 1989.

15.  Παπαστεργίου, Ν. και Κ. Φασσέας. 1990. Το φάσμα απορρόφησης των φύλλων της ελιάς (Olea europaea). Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Μυτηλίνη. σελ. 36

16.  Κόλλια, Σ. και Κ. Φασσέας. 1991.  Πολυμορφικά ή διμορφικά τα φύλλα του φυτού  Thymys capitatus;  Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Ηράκλειο Κρήτης.

17.  Παπαστεργίου, Ν. Καρανδεινός, Μ. και Κ. Φασσέας. 1991.  Επίδραση της σωματιδιακής ρύπανσης στο φάσμα απορρόφησης των φύλλων της ελιάς (Olea europaea).  Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Ηράκλειο Κρήτης.

18.  Διαμαντόπουλος, Γ. Σ., Κ. Φασσέας και Γ. Ψαράς. 1991. Διευθέτηση χλωροπλαστών στο μεσόφυλλο του Hordeum vulgare.  Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Ηράκλειο Κρήτης.

19.  Καραμπουρνιώτης, Γ.Α., Ν. Παπαστεργίου, Ε.Κ. Καμπανοπούλου, και Κ. Φασσέας. (1993). Ένας πιθανός ρόλος των σκληρεΐδων των φύλλων της Ελιάς (Olea europaea L.). 15ο   Συνέδριο ΕΕΒΕ, Φλώρινα, 1993.

20.  Καραμπουρνιώτης, Γ. Α. και Κ. Φασσέας. 1994.  Οι μη αδενώδεις τρίχες της ελιάς (Olea europaea) και της αριάς (Quercus ilex) υποκαθιστούν τον προστατευτικό ρόλο της επιδερμίδας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των φύλλων.  5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας. Δελφοί.

21.  Grabeljsec, T., G. Iatrou and C. Fasseas. (1995). Honey pollen content and surrounding vegetation in Planinitza (North-West Shumadia, Serbia). APIMONDIA, XXXXIV INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS, 15th –19th August 1995, Lausane, Switzerland.

22.  Καστρίτση - Καθαρίου Ι., Ε. Κεφάλας, Κ. Φασσέας, (1995).  Μορφολογικοί χαρακτήρες εμπορικών ειδών σπόγγων προερχόμενων από το Αιγαίο πέλαγος.  17ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, πρακτικά συνεδρίου σελ. 138 – 140

23.  Kofιdis, G., Drossopoulos, I., Fasseas, C., Liakoura, V. and Karabourniotis, G. 1997.  Microscopical observations on the development of non-glandular leaf hairs of Olea europaea and Quercus ilex: phenols are progressively deposited on the cell walls.  First Biological Meeting of Balkan Countries, Thessaloniki 15-18 May.

24.  Asimakopoulou, A. and C. Fasseas. (2000). Effects of iron deficiency on the morphology of the root system of some peach rootstocks. Presentation at the 10th Phytopathological Congress, Kalamata October 3-5. Abstract in: Phytopathologia Mediterranea 40:179-178.

25.  Φιλίππου, Ε., Φασσέας, Κ. και Καραμπουρνιώτης, Γ. (2000).  Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του φωτοσυνθετικού ιστού του βλαστού της ελιάς.  Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας σελ. 454-457. Πάτρα.

26.  Φασσέας Κ., Ε. Μάγου και Ε. Φιλίππου. 2001.  Η συμβολή των επιδερμικών κυττάρων στη σκλήρυνση των φύλλων της Δάφνης (Laurus nobilis). Πρακτικά 23ου συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Χίος (σελ. 191) 2001.

27.  Φιλίππου Ε., Καραμπουρνιώτης Γ. και Φασσέας Κ. 2001.  Εποχιακή μεταβολή φωτοσυνθετικών χαρακτήρων σε βλαστούς ελιάς (Olea europaea). Πρακτικά 23ου συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Χίος (σελ. 192).

28.  Σταυριανάκου, Σ., Ε. Καπαξίδη, Β. Λιάκουρα, Α. Μάρκογλου, Γ. Παπαδούλης, Γ. Καραμπουρνιώτης και Κ. Φασσέας[1]. 2001.  Ditrichia viscose:  Η τέχνη της αλληλοπάθειας. Πρακτικά 23ου συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Χίος (σελ. 171).

29.  Αλιφέρης Κ.Α., Μ. Χρυσάγη και Κ.Φασσέας (2004). Σχέση Avena sterilis-Drechslera avenae f. sp. sterilis: o ρόλος της φυτοτοξίνης pyrenophorin στην παθογένεση. 12ο  
Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Καστοριά 12 - 15 Οκτωβρίου 2004. Abstract in: Phytopathologia Mediterranea.  (2006) 45, p163

30.  Α. Μαρκαντωνάτου, Δ. Δαφερέρα, Β. Λιάκουρα, Π. Ταραντίλης, Μ. Πολυσίου, Γ. Καραμουρνιώτης, Κ. Φασσέας.  (2005). Εποχική Διακύμανση της Χημικής Σύστασης του Αιθέριου Ελαίου Φύλλων του Τhymus teucrioides subsp. candilicus και Συσχετισμός με Μορφοανατομικά και Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά.  Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005.

31.  Markantonatou A., D. Daferera, V. Liakoura, P. Tarantilis, G. Karabourniotis, M. Polissiou, C. Fasseas. (2005). Studies on Thymus teucrioides subsp. candilicus: Chemical composition of the essential oil content of the glandular trichomes, using a novel isolation method. Proceedings of the. XVII International Botanical Congress p. 549, Vienna, Austria, Europe. Austria Center Vienna. 17 – 23 July 2005

32.  Markantonatou, A., T. Constantinidis, G. Sarlis, G. Karabourniotis, C. Fasseas. (2005). Taxonomic Consideration of Glandular Trichome Types in Greek Taxa of the Genus Thymus (Lamiaceae).  Proceedings of the XVII International Botanical Congress, p. 613. Vienna, Austria, Europe. Austria Center Vienna. 17 – 23 July 2005.

33.  Gratsia, Μ.Ε., Tzanetakis, Ι.Ε., Fasseas, Κ.P. and Kyriakopoulou, P.E. 2006. Two viruses related with a new disease in spinach in Greece. In: Abstracts 13th National Phytopathological Congress, Athens, Greece, 16-19 Oct. 2006, p. 78 (in Greek).

34.  Δάρας Γ., Ρήγας Σ., Penning Β., Φασσέας Κ., McCann Μ.C., Χατζόπουλος Π. (2007). Η μετάλλαξη ΗYTHANA1 του γονιδίου AtCesA3 προκαλεί αρνητική ημικυρίαρχη επίδραση στη βιοσύνθεση κυτταρίνης του φυτού Arabidopsis thaliana. 29ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΒΕ.17-19 ΜΑΪΟΥ 2007. Καβάλα.

35.  Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Α., Αλεξίου Π., Φασσέας Κ., Κωνσταντινίδης Θ. (2007). Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα του φυτού Pterocephalus perennis, αυτοφυούς είδους του όρους Γκιώνα, και αξιολόγησή του ως καλλωπιστικού. 23ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΕΕΟ). Χανιά. Κρήτη.

36.  Ζαφείρη Σ.Γ., Κ.Π. Φασσέας και Ν.Γ. Εμμανουήλ. (2007).  Προσέγγιση στη διερεύνηση της ζημιογόνου δράσης του εντόμου Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) στο πεύκο. 12° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λάρνακα της Κύπρου, στις 13-16 Νοεμβρίου 2007.

37.  Daras, G., Rigas, S., Penning, B., Milioni, D., McCann, C.M., Fasseas, C., Hatzopoulos, P. (2008). Thanatos mutation in CesA3 gene exhibits a nonconditional semidominant-negative phenotype on Arabidopsis primary cell wall formation. Abstracts of the 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference. Volume 275 Issue s1, Pages 361 (June 2008).

38.  Assimakopoulou, A., Tsougrianis, Ch., Elena, K., Fasseas, C., Karabourniotis, G., Drolia, E., and Dimou, D. (2008). Investigation on ‘Clementine’ mandarin rind-spotting in maturity.  Abstaracts of the 1st Symposium on Horticulture in Europe, 17-20 February 2008 p.222, Vienna, Austria.

39.  Fasseas C. and AkoumianakiIoannidou A.  (2008). Some anatomical features of Laurus nobilis leaves contributing to its suitability as ornamental for urban and suburban areas. 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. May 26–30, Průhonice, Prague.

40.  Akoumianaki-Ioannidou, A.,   Alexiou, P. and Fasseas, C. (2008). Propagation of Pterocephalus perennis by Cuttings and its Evaluation as Ornamental. 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. May 26–30, Průhonice, Prague.

41.  Akoumianali-Ioannidou, A., Papagianni, M.  and Fasseas C. (2008). Propagation of Elaeagnus x ebbingei by cuttings and its evaluation as ornamental for use in urban and sub-urban areas. 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. May 26–30, Průhonice, Prague.

42.  Markantonatou, A., Daferera, D., Liakoura, V, Tarantilis, P., Constantinidis, T., Karabourniotis, G., Polissiou, M., Fasseas, C. (2008).  SyMiC: A novel methodology for the location and exploitation of "economically important metabolites" of wild plants bearing glandular trichomes. Abstracts of Botany 2008. Botany without Borders. July 26–30, 2008.  University of British Columbia, Vancouver BC.

43.  Gkogkosi, E., V. Baltzopoulos, P. Georgiopoulos, S. Tsitsilonis,
D.N.Perrea, K.Fasseas, S.K.Kourkoulis, 2008. Examimnation of the critical points of the Achilles tendon during strain.

44.  Τσιτσιλώνης Σ.Ι., Σ. Κ. Κουρκουλής, Α. Ζούμπος, K. Φασσέας, A. Μητουσούδης, Π. Χατζηστέργος, Ι. Σ. Βλάχος, A. Παντοπούλου, Δ. Ν. Περρέα. 2008. Επίδραση των αναβολικών στεροειδών και της άσκησης στην εμβιομηχανική του Αχίλλειου τένοντα: Πειραματική μελέτη. 64o Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο – Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, 8-11 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα.

Η Εργασία αυτή πήρε το Βραβείο «Ιωάννη Βάμβα» ως η καλύτερη πειραματική εργασία του Συνεδρίου.

45. Boubourakas, I. N.,  A.E. Voloudakis, K. Fasseas, N. Resnick, H. Koltai, P.E. Kyriakopoulou (2010).  Cellular localization of calico variant of Peach latent mosaic viroid in peach leaf sections by liquid phase in situ RT-PCR.  Proceedings of the 13th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union.  Rome, 20-25 June 2010.

 


 


[1] Το όνομα του Κ. Φασσέα από λάθος έχει παραλειφθεί από την Ελληνική έκδοση των Πρακτικών.  Υπάρχει όμως στην Αγγλική.