Αρχειακή Μέριμνα
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙ. Π. Α.Π (Γ)*. 1. Αναγνώριση
 2. Πλαίσιο παραγωγής
 3. Περιεχόμενο
 4. Πρόσβαση και Χρήση
 5. Συμπληρωματικές Πηγές
 6. Παρατηρήσεις


 1. Αναγνώριση
  1. Κωδικός Αναγνώρισης
  2. Τίτλος
  3. Ημερομηνίες Παραγωγής Αρχειακού Υλικού
  4. Επίπεδο Περιγραφής
  5. Μέγεθος Ενότητας

  Top of the Page

 2. Πλαίσιο παραγωγής
  1. Όνομα Του Παραγωγού
  2. Διοικητική Ιστορία
  3. Ημερομηνίες Συγκρότησης Της Ενότητας
  4. Ιστορικό Διατήρησης
  5. Διαδικασία Πρόσκτησης

  Top of the Page

 3. Περιεχόμενο
  1. Παρουσίαση Του Περιεχομένου
  2. Επιλογή και Εκκαθάριση
  3. Προσθήκες Υλικού
  4. Σύστημα Ταξινόμησης

  Top of the Page

 4. Πρόσβαση και Χρήση
  1. Νομικό Πλαίσιο
  2. Όροι Πρόσβασης
  3. Πνευματικά Δικαιώματα
  4. Γλώσσα Του Αρχειακού Υλικού
  5. Φυσικά Χαρακτηριστικά
  6. Εργαλεία Έρευνας

  Top of the Page

 5. Συμπληρωματικές Πηγές
  1. Εντοπισμός Πρωτοτύπων
  2. Ύπαρξη Αντιγράφων
  3. Συμπληρωματικές Πηγές στην Υπηρεσία
  4. Συμπληρωματικές Πηγές σε άλλες Υπηρεσίες
  5. Βιβλιογραφία

  Top of the Page

 6. Παρατηρήσεις
  1. Παρατηρήσεις

  Top of the Page

 • Κωδικός Αναγνώρισης
 • Αρχείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου

 • Τίτλος
 • Αρχεία Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Ημερομηνίες Παραγωγής Αρχειακού Υλικού
 • Από το 1920 και εξής ( υπάρχει ένα κενό μεταξύ των ετών 1937-1943)

 • Επίπεδο Περιγραφής
 • Η ενότητα περιγραφής είναι σε επίπεδο αρχείου. Το αρχείο του Πανεπιστημίου χωρίζεται σε υπο-αρχεία και σειρές που αντιστοιχούν σε διάφορες υπηρεσίες, όργανα καθώς και υποθέσεις που κατά καιρούς απασχόλησαν τη Σχολή στην αρχή, το Πανεπιστήμιο αργότερα.

 • Μέγεθος Ενότητας
 • Φάκελοι 2200 περ. Βιβλία 300 περ.
  Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει συνήθως από έναν έως εφτά υποφακέλους.

  Top of the Page

 • Όνομα Του Παραγωγού
 • Το αρχείο του Γεωπονικού Παν/μίου αποτελείται από τα αρχεία των Ακαδημαϊκών Αρχών, των Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, το αρχείο των Τμημάτων και Εργαστηρίων,το αρχείο της Διοίκησης, το αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Λογιστηρίου, το αρχείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,το αρχείο Προσωπικού, το αρχείο Υποθέσεων και ευελπιστούμε στο μέλλον το αρχείο των Καθηγητών και των Διευθυντών- Πρυτάνεων.


 • Διοικητική Ιστορία
 • Η "Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή" (Α.Γ.Σ.Α) ιδρύεται με το νόμο 1844 του 1920, επί Κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου, στο παλιό κτήμα Χασεκή στο Βοτανικό Κήπο. Στον ίδιο χώρο προϋπήρχε η Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή που ιδρύθηκε το 1888 και ήταν τριετούς φοιτήσεως. Πρώτος Διευθυντής της ήταν ο Σπυρίδων Χασιώτης, πατέρας της Γεωπονικής Επιστήμης, ο οποίος είχε διατελέσει, μεταξύ των άλλων, Διευθυντής της Γεωργικής Σχολής Τίρυνθας το διάστημα 1894-1897, που ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε από την Κυβέρνηση Καποδίστρια, στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης.

  Το 1926 ιδρύθηκε το Ειδικό Ταμείο της Σχολής που έδωσε ώθηση σε όλες τις υποθέσεις της και κυρίως στη επίλυση του κτιριακού προβλήματος, στον εξοπλισμό των Εργαστηρίων και στην καλύτερη οργάνωση των Αγροκτημάτων.
  Τον Ιούνιο του 1937 με τον Αναγκαστικό Νόμο 835 της Κυβερνήσης Μεταξά, η Σχολή διαλύθηκε και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1943 δια του Νόμου 672 και χάρη στις προσπάθειες των Καθηγητών της Σχολής και την προθυμία του τότε Υφυπουργού Γεωργίας και Βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Γ. Παμπούκα, επανασυστήθηκε.
  Η νέα περίοδος σφραγίστηκε από τη δημιουργία του νέου Κεντρικού Κτιρίου που θεμελιώθηκε το 1948 και ολοκληρώθηκε, σε πρώτη φάση, το 1952, χάρη στην Αμερικανική Βοήθεια και με χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Ταυτόχρονα η Σχολή αποκτά σημαντικά αγροκτήματα στην Κωπαϊδα (1.000 στρ) και στη Γιαλού Σπάτων (330 στρ), απαραίτητα για την διδασκαλία, την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την έρευνα.
  Από το 1959 η Σχολή παύει να υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας και περνάει στο Υπουργείο Παιδείας. Εγκαινιάζεται έτσι μία νέα περίοδος για το ίδρυμα που είναι απο τις πιο γόνιμες και φτάνει μέχρι το 1967.
  Η περίοδος της δικτατορίας που επέφερε τις γνωστές ανωμαλίες στα Ανώτατα Ιδρύματα, συνδέθηκε με γεγονότα όπως το τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας του Θ.Φραγκόπουλου και με απειλές περί μεταφοράς της Σχολής στην Κρήτη,από τον Σ.Παττακό.
  Μετά την περίοδο αυτή, η Σχολή προσπαθεί να βρεί το δρόμο της με όλες τις αλλαγές που έχουν στο μεταξύ συντελεστεί (αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, συμμετοχή φοιτητών στα συλλογικά όργανα και αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Σχολής).
  Το 1982 ο Νόμος Πλαίσιο 1268, αλλάζει το καθεστώς Διοίκησης των Α.Ε.Ι . Οι συζητήσεις και οι νέες εξελίξεις, οδήγησαν το 1985/86 στο χωρισμό σε δύο Τμήματα (Γεωρ. Παραγωγής και Γεωρ. Ανάπτυξης).
  Πρός το τέλος εξάλλου της δεκαετίας του ΄80 γίνεται η μετονομασία της Σχολής σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο (Π.Δ. 377/1989) και ο χωρισμός της σε 7 Τμήματα. Με το Π.Δ. 226/1995 εξάλλου, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετονομάζεταιι σε Γεωπονικό.

 • Ημερομηνίες Συγκρότησης Της Ενότητας
 • Ιστορικό Διατήρησης
 • Το Αρχείο της Γεωπονικής Σχολής, φυλασσόταν σε διάφορα σημεία στο Κεντρικό και περιφερειακά κτίρια του Πανεπιστημίου. Κατά την περίοδο που ακολούθησε το κλείσιμο της Σχολής και τη μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε μέρος του αρχείου εκεί και επέστρεψε μετά την ανασύσταση της Σχολής το 1943, μαζί με άλλα όργανα, βιβλία κλπ. Παρόλα αυτά υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλά έγγραφα και φάκελλοι χάθηκαν κατά τη μεταφορά, καθώς και στη διάρκεια των γεγονότων που ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά.

 • Διαδικασία Πρόσκτησης
 • Top of the Page

 • Παρουσίαση Του Περιεχομένου
 • Το Αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την οργάνωση - λειτουργία και εξέλιξη του Ιδρύματος και εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις άμεσες, πρακτικές και λειτουργικές, ανάγκες του Πανεπιστημίου. Πέρα από αυτό όμως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης, καθόσον αφορά το πρώτο μεγάλο ίδρυμα Γεωπονικής Παιδείας στην Ελλάδα και είναι το τρίτο κατά σειρά αρχαιότητας Πανεπιστήμιο της χώρας. Ακόμη αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας του Ελληνικού κράτους, αφού έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της Γεωργικής πολιτικής και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της Ιστορίας, από τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά (αγροτική μεταρρύθμιση, εποικιστικό πρόγραμμα, αποκατάσταση προσφύγων, οργάνωση συνεταιρισμών, εκσυγχρονισμός της παραγωγής, έρευνα για την καλύτερη απόδοση και ποιότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Ακόμη ευτύχησε να συνδυάσει την πολύχρονη πορεία του ως ίδρυμα, με σημαντικές προσωπικότητες όχι μόνο της Γεωπονικής επιστήμης αλλά γενικότερα της Πολιτικής και Κοινωνικής ζωής της Ελλάδος όπως ο Σ.Χασιώτης, Π.Αναγνωστόπουλος, Σ.Παπανδρέου, Α.Σίδερις, Κ.Ισαακίδης, Π.Κουτσομητόπουλος, Ι.Δημακόπουλος, Ν.Ρουσσόπουλος, Β.Κριμπάς, Χ.Ευελπίδης,Ι. Σαρεγιάννης και άλλοι._

 • Επιλογή και Εκκαθάριση
 • Κατά την ταξινόμηση εκκαθαρίζονται μόνο μερικά πρόχειρα σχέδια,οι κενές φόρμες,τα έγγραφα σε πολλαπλά αντίτυπα,άδειοι φάκελοι. Η εκκαθάριση είναι περιορισμένη και μερική καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της ταξινόμησης.

 • Προσθήκες Υλικού
 • Προβλέπονται νέες προσθήκες υλικού από τα τμήματα και τα παλαιότερα Εργαστήρια-Φροντιστήρια, καθώς και από άλλες πηγές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

 • Σύστημα Ταξινόμησης
 • Το αρχείο ταξινομήθηκε βάσει της ανασύνθεσης του οργανογράμματος του Ιδρύματος, των ενδείξεων των φακέλων και των διαφόρων θεμάτων και υποθέσεων που απασχόλησαν τη Σχολή, όπως διαφαίνονται μέσα από τα θέματα της Συνέλευσης των καθηγητών.
  -Το αρχείο της Διοίκησης ταξινομήθηκε χρονολογικά βάσει του Οργανογράμματος των υπηρεσιών του Ιδρύματος,έτσι όπως λειτουργούσαν και εξελλίσονταν στο χρόνο (Πρυτανεία- Διοικητική- Λογιστική Υπηρεσία-Τμήμα Διοίκησης-Τμήμα εκπαιδεύσεως-Τμήμα Αρχείου κ.λ.π).
  -Υπάρχουν όμως και σειρές που έχουν ταξινομηθεί κατά αλφαβητικό τρόπο(π.χ Διδακτορικά-Υφηγεσίες)
  -Τέλος υπάρχουν και άλλες που έχουν ταξινομηθεί σε θεματικές ενότητες( π.χ Υποθέσεις Δικαστικές-Ισοτιμίες πτυχίων-Διοικητικές υποθέσεις κ.ά).
  -Η αρίθμηση των σειρών γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), των φακέλων με αραβικούς αριθμούς(1,2,3),των υποφακέλων με ελληνικά γράμματα(α,β,γ),και των εγγράφων με αριθμούς (δεν έχει προχωρήσει ακόμη η εσωτερική ταξινόμηση των εγγράφων).

  Top of the Page

 • Νομικό Πλαίσιο
 • Το Αρχείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο που είναι Ν.Π.Δ.Δ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του. Εχει δε κριθεί ως "εξαιρετικής ιστορικής αξίας", μετά από επιτόπια αυτοψία που έκαναν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους( Γ.Α.Κ) στις 09/12/1991.

 • Όροι Πρόσβασης
 • Το Αρχείο ευελπιστούμε να καταστεί λειτουργικό και εύχρηστο για τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο έρευνας για κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Πνευματικά Δικαιώματα
 • Η αναπαραγωγή του Αρχείου υπόκειται στην έγκριση του Πρύτανη και εξαρτάται από τη φύση του υλικού που πρόκειται να αναπαραχθεί.

 • Γλώσσα Του Αρχειακού Υλικού
 • Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι τα ελληνικά εκτός από κάποιες επιστολές και εργασίες που είναι γραμμένες κυρίως στα Αγγλικά,Γαλλικά ή Γερμανικά.

 • Φυσικά Χαρακτηριστικά
 • Τα παλαιότερα έγγραφα καθώς και μερικά σταχωμένα βιβλία των πρώτων ετών λειτουργίας της Σχολής, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή διότι είναι εύθραυστα και χρήζουν άμεσης συντήρησης.

 • Εργαλεία Έρευνας
 • Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται συνοπτικό Ευρετήριο ανά φάκελο και υποφάκελο.

  Top of the Page

 • Εντοπισμός Πρωτοτύπων


 • Ύπαρξη Αντιγράφων


 • Συμπληρωματικές Πηγές στην Υπηρεσία


 • Συμπληρωματικές Πηγές σε άλλες Υπηρεσίες
 • Πιθανώς συμπληρωματικές πηγές θα υπάρχουν στα Αρχεία του Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο ανήκε η Σχολή μέχρι το 1959, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Αρχείο της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

 • Βιβλιογραφία


 • * Το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.Π.Α.Π), είναι εγκεκριμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων (Οριστική έκδοση, Οττάβα 1994)._
  Top of the Page

  Ίδρυση - Σκοπός       Περιεχόμενα Αρχείου       Περιγραφικά Στοιχεία Δι.Π.Α.Π.

  Ιστορία της Γεωργικής Εκπαίδευσης και του Γ.Π.Α.       Παρεχόμενες Υπηρεσίες         Συνδέσεις         Επικοινωνία