Α Ρ Χ Ε Ι Α Κ Η   Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ


Υπεύθυνος Αρχείου: Δημ. Παναγιωτόπουλος
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 75, (11855)
ΤΗΛ
.: 529 4994, FAX:  529 4903, 346 0885
E-MAIL: dimpan@aua.gr