ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Γ.Π.Α.   


                      

Υπεύθυνος Αρχείου: Δημ. Παναγιωτόπουλος
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 75, (11855)
ΤΗΛ
.: 210 529 4994, FAX:  210 529 4903, 210 346 0885
E-MAIL: dimpan@aua.gr