ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας δραστηριοποιείται ερευνητικά σε τρεις τομείς:

 

·         Κατιούσα Επεξεργασία, Σχεδιασμός και Εφαρμογή Βιομιμητικών Μορίων, [A1-A31]. Ανάπτυξη μεθόδων και διεργασιών καθαρισμού ενζύμων υψηλής αξίας, με εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα. Χρωματογραφίας συγγένειας για τον ταχύ καθαρισμό ενζύμων. Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη βιομιμητικών μορίων και υλικών χρησιμοποιώντας τεχνικές μοριακής μοντελοποίησης και εφαρμογή τους στον καθαρισμό ενζύμων με τεχνικές βιολογικής αναγνώρισης - συγγένειας.

 

·       Ενζυμική Μηχανική, [B1-B12]. Ανάπτυξη συστημάτων ετερόλογου παραγωγής αναλυτικών και διαγνωστικών ενζύμων σε μικροοργανισμούς. Ανασχεδιασμός της δομής ενζύμων εφαρμόζοντας τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, με στόχο την τροποποίηση των μοριακών και καταλυτικών τους χαρακτηριστικών. Πρόβλεψη και ανάλυση στερεοδομής πρωτεϊνών εφαρμόζοντας τεχνικές χημικής σήμανσης συγγένειας, μοριακής μοντελοποίησης και μοριακής δυναμικής.

 

·       Ακινητοποιημένα Ένζυμα και Βιοαισθητήρες, [Γ1-Γ4]. Σύνθεση και μελέτη συστημάτων ακινητοποιημένων ενζύμων. Εφαρμογή τους στην ανάπτυξη μεθόδων και την κατασκευή βιοαισθητήρων  ανίχνευσης και προσδιορισμού αγροχημικών, μεταβολιτών και άλλων μορίων.

 

 

 

·       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ