ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

LABORATORY OF ENZYME TECHNOLOGY

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

MEMBERS AT THE LABORATORY

 

 

 Καθηγητής Ι. Κλώνης (Διευθυντής)

    Professor Y. Clonis (Director)

 

 Αναπλ. Καθηγητής Ν. Λάμπρου

     Assoc. Professor N. Labrou

 

 Παππά Ευαγγελία, Χημικός - Μ.Δ.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.)

    Pappa E. (Ms), Chemist (Tech. Ass.)

 

 Χρονοπούλου Ευαγγελία (υποψηφία διδάκτωρ)

    Chronopoulou E. (Ms), postgraduate

 

 Σκοπελίτου Καθολική (υποψηφία διδάκτωρ)

    Skopelitou K. (Ms), postgraduate

 

 Καραμήτρος Χρήστος (μεταπτυχιακός φοιτητής)

     Karamitros Ch., postgraduate

 Ανδριόπουλος Βασίλειος (πτυχιακός φοιτητής)

    Andriopoulos V., graduate

 Βενετσάνου Κατερίνα (πτυχιακή φοιτήτρια)

    Venetsanou K. (Ms), graduate

 

 Καραχάλιου Βαρβάρα (πτυχιακή φοιτήτρια)

    Katachaliou V. (Ms), graduate

  Κλουβιδάκη Αικατερίνη (πτυχιακή φοιτήτρια)

     Klouvidaki C. (Ms), graduate

 Μπούσουλα Ιωάννα (πτυχιακή φοιτήτρια)

    Bousoula I. (Ms), graduate

 Πέπας Νικόλαος (πτυχιακός φοιτητής)

    Pepas N., graduate

 

 Τσάλλου Ειρήνη (πτυχιακή φοιτήτρια)

    Tsallou I. (Ms), graduate

 

 

 

---

Return to EET Home Page