ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Κύριος εξοπλισμός

 

·        Ολοκληρωμένος βιοαντιδραστήρας in situ αποστείρωσης

 

·        Σύστημα υγρής χρωματογραφίας τύπου FPLC για τον καθαρισμό πρωτεϊνών

 

·        Αναλυτικό σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (Bio-HPLC)

 

·        Παρασκευαστικό σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)

 

·        Σύστημα παρασκευαστικού TLC

 

·        Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης, διπλού μονοχρωμάτορα, ηλεκτρονικής θερμοστάτησης

 

·        Φασματοφωτόμετρα διπλής και μονής δέσμης

 

·        Σύστημα φωτομέτρησης οπτικών ινών

 

·        Ψυχωμένες φυγόκεντροι υψηλής χωρητικότητας και ταχύτητας

 

·        Ομοιογενοποιητής υπερήχων

 

·        Ομοιογενοποιητής υψηλής πίεσης

 

·        Σύστημα pH-στάτησης και τιτλοδότησης

 

·        Σύστημα PCR

 

·        Σύστημα ισοηλεκτρικής εστίασης

 

·        Συστήματα κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης

 

·        Ηλεκτρονικοί ζυγοί

 

·        Επωαστήρες

 

·        Ψυκτικός θάλαμος

 

·        Θάλαμος επώασης φυτών

 

 

Return to EET Home Page