ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ

Επιμελητήρια

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Νίκης 1, 105 57 - Αθήνα, Τηλ. 210 3231230

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 - Πειραιάς, Τηλ. 210 4293827

Αρχική Σελίδα

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Τηλ. : 210-5294025, 210-5294047

Fax :  210-5294081, 210-5294015

E-mail : spiri@aua.grfitzi@aua.gr