Παρουσίαση βιβλίου για την περμακουλτούρα την Τρίτη 4 Απριλίου στην Αθήνα

Το βιβλίο με τίτλο: “Περμακουλτούρα – Θεραπεύει τη γη, τρέφει τους ανθρώπους” της Perrine και του
Charles Herve-Gruyer θα παρουσιάσει ο καθηγητής κ. Σ. Χαρουτουνιάν την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στις 19.30 στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα)