Ερευνητικά Αντικείμενα

Εφαρμογές της Οργανικής- Αναλυτικής Χημείας για την ανάπτυξη νέων βιοδραστικών σκευασμάτων προς χρήση ως συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα, φάρμακα ανθρώπων – ζώων και βιοκτόνα.
Αναλυτικότερα, τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που υπηρετεί αφορούν τα αντικείμενα
:

α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
i. απομόνωση – αξιοποίηση βιοδραστικών μορίων και εκχυλισμάτων από τα φυτά της ελληνικής χλωρίδας
ii. διαχείριση & αξιοποίηση των υποπροϊόντων – αποβλήτων των γεωργικών διεργασιών
iii. αξιολόγηση – μείωση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

β) ΤΡΟΦΙΜΑ
i. ανάπτυξη- παραγωγή νέων συμπληρωμάτων διατροφής
ii. μελέτη – ανάδειξη – κατοχύρωση ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
iii. ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων


γ) ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ για την ανάπτυξη νέων συνθετικών και φυσικών μορίων -εκχυλισμάτων με δράση:
i. αντι-οιστρογονική για την καταπολέμηση των γυναικολογικών καρκίνων και την εξάλειψη των συνεπειών της εμμηνόπαυσης
ii. αντι-αγγειογεννετική με στόχο την καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού και της μετάστασης των καρκινικών κυττάρων – όγκων.