Υπο εξέλιξη

1. CONOPS (LIFE12ENV/GR/000466): Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe, conops.gr

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα LIFE) και τους συμμετέχοντες φορείς, με συντονιστή το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και συνεργάτες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τοπικές μονάδες υγείας Cezena και Ravenna (Ιταλία),  Κέντρο γεωργικών καλλιεργειών & περιβάλλοντος G. Nicoli (Ιταλία), ΟΝΝΕΞ ΑΕ, Τμήμα δημόσιας υγείας της περιφέρειας Emilia Romana (Ιταλία), TERRA NOVA ΕΠΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΙΑΠΑΔ

2. CLIMATREE (LIFE14CCM/GR/000635): A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas, lifeclimatree.eu

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα LIFE) και τους συμμετέχοντες φορείς, με συντονιστή το Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΙΑΠΑΔ και συνεργάτες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής), Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, TERRA NOVA ΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Basilicata (Ιταλία), CSIC Spain (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)