Ολοκληρωμένα

 1. Επιτροπή Έρευνας ΓΠΑ, 1995-1997: “Παράγωγα της D-Γλυκάλης ως Αναστολείς των Πρωτεασών Σερίνης: Σύνθεση, αποτίμηση βιολογικής δραστικότητας και συσχετισμός δομής-δράσης”. Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.
 1. FAIR 1781, Ευρωπαϊκή Ένωση 1996-2001: “Terpenes as natural chiral starting materials for the synthesis of flavors, fragrances, pharmaceuticals and biocontrol agents”. Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας και συνεργάτες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και τα Πανεπιστήμια Nijmegen (Ολλανδίας), Lund (Σουηδίας), Torino και Pavia (Ιταλίας), Valencia (Ισπανίας) και τις εταιρείες AKZO NOBEL NV Organon και Pharmachemie (Ολλανδίας), Bordas Chinchurreta S.A (Ισπανίας) και Quest International (Αγγλίας)
 1. ΠΑΒΕ 42, ΓΓΕΤ 1997-2000: “Ανάπτυξη νέων φαρμάκων με εκλεκτική δράση στους ορμονοεξαρτώμενους γυναικολογικούς καρκίνους”. Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ ΑΕ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήματα Φαρμακευτικής και Ιατρικής)
 1. Επιτροπή Έρευνας ΓΠΑ, 1998-2000: “Ανάπτυξη Νέων Μοριακών Ανιχνευτών για τους Υποδοχείς Οιστρογόνων: Σύνθεση και μελέτη βιολογικών-φωτοφυσικών τους ιδιοτήτων», σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα κ. Σ. Κουλοχέρη. Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
 1. ΠΑΒΕ 449, ΓΓΕΤ 1999-2001: “Ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της καλοήθους και κακοήθους υπερπλασίας του προστάτη”. Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ ΑΕ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήματα Φαρμακευτικής και Ιατρικής)
 1. ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ 2002-2005: «Ανίχνευση και προσδιορισμός βιολογικά δραστικών ενώσεων σε ελληνικούς οίνους και αντίστοιχες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου (vitis vinifera) – Διερεύνηση του ρόλου τους ως χημειοπροστατευτικών παραγόντων». Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και συμμετέχοντες τα Πανεπιστήμια Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και Θεσσαλίας (Γεωπονικό τμήμα), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εργ. Γονιδιακής ρύθμισης) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή (Εργ. Βιοανάλυσης)
 1. ΠΡΑΞΕ, ΓΓΕΤ 2003-2004: «Αξιοποίηση υπολειμμάτων και παραπροϊόντων της οινοποίησης για την: 1. Παραγωγή πρώτων υλών για τις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων, 2. Παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής». Έργο χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ
 1. Ευρωπαϊκή Ένωση, LIFE03 ENV/GR/000223, 2003-2006: “Development of an economically viable process for the integrated management of winemaking industry waste; production of high added value natural products and organic fertilizer”. Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα LIFE) και τους συμμετέχοντες, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ Χημείας) και συνεργάτες το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα), την εταιρεία TERRA NOVA ΕΠΕ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και την ΚΕΟΣΟΕ
 1. EUREKA, Ευρωπ. Ένωση-ΓΓΕΤ 2003-2006: «Νέοι Εξειδικευμένοι Ενεργοποιητές των Οιστρογονικών Υποδοχέων (SERMs – Selective Estrogen Receptor Modulators): Σύνθεση και Αποτίμηση της Βιολογικής τους Δραστικότητας». Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ ΑΕ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εργ. Ορμονικών Υποδοχέων)
 1. ΔΣΒΕΠΡΟ 03, ΓΓΕΤ 2004-2006: «Χρήση Επιλεγμένων Φυτικών Εκχυλισμάτων στη Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων με Σκοπό την Παραγωγή και Πιστοποίηση Νεών Βιολειτουργικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων». Ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ ΑΕ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας και Εργ. Διατροφής ζώων) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα)
 1. ΔΣΒΕΠΡΟ 03, ΓΓΕΤ 2004-2006: «Αξιοποίηση των Ιδιαιτεροτήτων των Προϊόντων της Παροδοσιακής Γεωργικής Παραγωγής της Σαντορίνης για την Παραγωγή και Πιστοποίηση Προϊόντων Υψηλής Ποιότητας». Ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα)
 1. ΔΣΒΕΠΡΟ 05, ΓΓΕΤ 2006-2007: «Αξιοποίηση υποπροϊόντων τοματοποιίας και επεξεργασίας φρούτων μέσω ανάκτησης των περιεχομένων συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας». Ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και εταιρείες Σερραϊκή Κονσερβοποιία και Νέκταρ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας)
 1. ΔΣΒΕΠΡΟ 05, ΓΓΕΤ 2006-2007: «Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής περιοχής Τυρνάβου με στόχο την παραγωγή και πιστοποίηση τσίπουρου και αποσταγμάτων υψηλής ποιότητας». Ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από τις ΓΓΕΤ και Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας)
 1. ΔΣΒΕΠΡΟ-ΠΕΠ-ΑΜΘ με κωδικό 2, ΓΓΕΤ 2007-2009: «Ενσωμάτωση βιοδραστικών φυτικών εκχυλισμάτων στην παραγωγή και πιστοποίηση βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας». Ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από τη από τις ΓΓΕΤ και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας)
 1. ΠΕΠ ΙΝ 10 2007-2008: «Ανάπτυξη και προσαρμογή σε πιλοτική/βιομηχανική κλίμακα μεθόδου ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης μέσω ανάκτησης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης». Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιονίων νήσων 2000-2006, Μέτρο 1.5, Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ, με συντονιστή τον Συνεταιρισμό παραγωγών Ρομπόλας και συμμετέχοντες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα)
 1. Ευρωπαϊκή Ένωση, LIFE ENV, 2009-2013: Development of an integrated analysis system for the effective fire conservancy of forests. Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα LIFE) και τους συμμετέχοντες, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και συνεργάτες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), την εταιρεία TERRA NOVA ΕΠΕ, την εταιρεία Onnex Hellenic AE, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την ΜΗΚΥΟ Αρκτούρος
 1. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης, 2011-2014:  «Μοριακή-χημική μελέτη των φυτών της οικογένειας Rosaceae και διερεύνηση της βιοδραστικότητας των εκχυλισμάτων τους». Ερευνητικό έργο που αφορά τη διδακτορική διατριβή της Α. Αποστόλου και χρηματοδοτήθηκε από Υπουργείο Παιδείας
 1. ΘΑΛΗΣ, Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης, 2012-2016: «Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων ρυθμιστών του υποδοχέα οιστρογόνων με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμμηνόπαυσης». Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα) και συμμετέχοντες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Χημείας) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 1. Υποστήριξη Ομάδων ΜμΕ 09, ΓΓΕΤ 2012-2014: «Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας Επιλεγμένων Ελληνικών Οίνων, μέσω της Πιστοποίησης της Περιοχής Προέλευσής τους». Ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ και τις ΚΕΟΣΟΕ, Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Νεμέας, με υπεργολάβο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής)
 1. Υποστήριξη Ομάδων ΜμΕ 09, ΓΓΕΤ 2012-2014: «Ανάπτυξη βιομηχανικής μεθόδου για την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων μέσω της ανάκτησης των πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης». Ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ και τις ΑΟΣ Τυρνάβου, Κτήμα Κυργιάννη ΑΕ, Κτήμα Γεροβασιλείου ΑΕ, με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φαρμακευτικό Τμήμα)