Εργαστηριακός

 • UPLC/MS-MS,
 • MPLC,
 • HPLC,
 • GC/MS,
 • Συσκευή λυοφιλίωσης
 • Microarray reader,
 • MARS (Microwave Digestion-Extraction System),
 • UV-vis microplate scanner,
 • UV-vis,
 • PCR,
 • Σταθεροποιητής θερμοκρασίας (από -80oC)

Απαγωγοί αερίων, Λουτρά υπερήχων, Φυγόκεντροι, Περιστροφικοί εξατμιστήρες κενού κλπ