Πιλοτικός

  • Εκχυλιστήρας υπερήχων δυναμικότητας 25 Kg
  • Περιστροφικός εξατμιστήρας κενού δυναμικότητας 25 L
  • Μονάδα κομποστοποίησης με δυο κλειστά και τέσσερα ανοικτά συστήματα, δυναμικότητας 10 m3 το καθένα
  • Κλασσικό σύστημα παραγωγής αιθερίων ελαίων δυναμικότητας 150 Kg
  • Σύστημα παραγωγής αιθερίων ελαίων με μικροκύματα δυναμικότητας 5 Kg