Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

  • Προϊόντα προερχόμενα από υπολείμματα της ταξικαρπίας της καλλιεργούμενης ποικιλίας «Μανδηλαριά», του φυτού vitis viniferae μετά τη διαδικασία οινοποίησης με σκοπό την ανάκτηση των βιοδραστικών πολυφαινολών
    Γ. Καζαντζόγλου, Ε. Ευεργέτης, Π. Μαγιάτης, Λ.-Α. Σκαλτσούνης, Σ. Α. Χαρουτουνιάν
    Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) αριθ. Διπλ. Ευρεσ. 2001α/8-9-2004
  • Cis-Pt (II) Δ1,3,5(10)-οιστρατριεν-3-ολ-17-ονης, 3-μεθοξυπρεγναν-20-ονης και 5α-ανδροσταν-17β-ολ-3-ονης: Η σύνθεση και η βιολογική των δραστικότητα.
    Μ. Π. Γεωργιάδης, Σ. Α. Χαρουτουνιάν, Κ. Π. Χονδρός
    Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) αριθ. Διπλ. Ευρεσ. 87971/7-1-1988