Συνεντεύξεις

Καθαρά τα πιστοποιημένα ελληνικά βιολογικά προϊόντα pdf-icon-9
Οι Τούρκοι κατοχύρωσαν τον μπακλαβά, εμείς καθυστερούμε pdf-icon-9
Η επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό είναι η άμεση προτεραιότητά μας pdf-icon-9
Ο ΕΛΓΟ μπορεί να επιτελέσει ρόλο σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και καινοτομίας pdf-icon-9
Τα έργα αυτά αναμένεται να συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών pdf-icon-9