Υπό εξέλιξη

  • Ελένη Πριτσιβέλη «Μελέτη-προσδιορισμός του ισοτοπικού αποτυπώματος των οίνων της Σαντορίνης και Νεμέας ως δείκτης του τόπου παραγωγής τους», ΓΠΑ, υπό εξέλιξη
  • Άννα Αποστόλου «Μοριακή – χημική μελέτη φυτών των οικογενειών Rosaceae και Vitaceae και διερεύνηση της βιοδραστικότητας των εκχυλισμάτων τους», ΓΠΑ, υπό εξέλιξη
  • Χρυσούλα Ματθαίου «Χημική, βιολογική και διατροφική αξιολόγηση ελληνικών φρούτων και προϊόντων τους», ΓΠΑ, υπό εξέλιξη
  • Βασιλική-Ναυσικά Καψάσκη-Κανελλή «Μελέτη και αξιοποίηση της ελληνικής φυσικής και αγροτικής βιοποικιλότητας για την ανάπτυξη νέων βιοκτόνων», ΓΠΑ, υπό εξέλιξη
  • Ολυμπία Βαγγελάτου «Ανάπτυξη νέων φυσικών προϊόντων από είδη της Ελληνικής χλωρίδας: Απομόνωση, ταυτοποίηση και μελέτη βιοδραστικότητας», ΓΠΑ, υπό εξέλιξη