Ολοκληρωμένες

  • Σοφία Κουλοχέρη «Σύνθεση αζαετεροκυκλικών ενώσεων με βιολογικό-γεωπονικό ενδιαφέρον», ΓΠΑ 2001
  • Κωνσταντίνος Κασιώτης «Νέα οιστρογονικά παράγωγα: Σύνθεση και μελέτη της βιολογικής τους δραστικότητας», ΓΠΑ 2005
  • Μαρία Αναστασιάδη «Μελέτη προϊόντων της Ελληνικής αμπελουργίας και οινοποίησης: Προσδιορισμός βιοδραστικών συστατικών και αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής τους δράσης», ΓΠΑ 2007
  • Νικόλαος Χωριανόπουλος «Προσδιορισμός της χημικής σύστασης και μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης αιθερίων ελαίων της Ελληνικής βιοποικιλότητας με στόχο την παρασκευή ασφαλών τροφίμων», ΓΠΑ 2007
  • Άννα Παληογιάννη «Μελέτη πτητικών συστατικών Ελληνικών οίνων και αποσταγμάτων: Παραγωγή βιολειτουργικών οίνων με βάση φυτά του γένους Sideritis spp.», ΓΠΑ 2007
  • Μιχάλης Χριστοδούλου «Σύνθεση νέων βιοδραστικών μορίων και αποτίμηση της βιολογικής τους δράσης», ΓΠΑ 2010
  • Αντώνιος Ψωμάς «Συσχετισμός φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων με την αύξηση του μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα: Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης αλλοίωσης της ποιότητας των τροφίμων», ΓΠΑ 2012
  • Χρήστος Αναγνωστόπουλος «Ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ξενοβιοτικών ουσιών σε τρόφιμα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας», ΓΠΑ 2012
  • Επαμεινώνδας Ευεργέτης «Εθνοβοτανική και φυτοχημεία των Umbelliferae της Ελλάδας: Μελέτη της σύστασης των αιθέριων ελαίων, της Βιοδραστικότητας και των χημειοταξονομικών τους εφαρμογών», ΓΠΑ 2012
  • Ευαγγελία Τζανέτου «Σύνθεση νέων μορίων με αντικαρκινική δράση», ΓΠΑ 2016