Ολοκληρωμένες

 • Φωτεινή Ναούμ «Σύνθεση νέων αζαετεροκυκλικών ενώσεων με πιθανή δράση ως επιλεκτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων (SERMs)», ΕΚΠΑ 2005
 • Ευαγγελία Τζανέττου «2-Διυδροπυριδόνες ως σημαντικά ενδιάμεσα στην παρασκευή νέων αζαετεροκυκλικών ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος», ΕΚΠΑ 2005
 • Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου «Αντιοξειδωτική δράση εκχυλισμάτων αμπελοκομικών προϊόντων», ΓΠΑ 2006
 • Αγαθή Χαριστού «Μελέτη τοξικότητας βιομηχανικών αποβλήτων: Υδατικά απόβλητα ελαιουργείων», ΓΠΑ 2008
 • Σοφία Κάρδαρη «Μελέτη της μετατροπής οργανικών απορριμμάτων σε οργανικό λίπασμα μέσω κομποστοποίησης», ΓΠΑ 2008
 • Φιλιώ Βουρλιώτη-Αράπη «Μελέτη των αιθερίων ελαίων του γένους Juniperus της Ελληνικής χλωρίδας: Χημική σύσταση και βιοδραστικότητα», ΓΠΑ 2010
 • Βασίλειος Ηλιόπουλος «Βιοχημικοί και μικροβιακοί δείκτες σε προϊόντα κρέατος συσκευασμένα σε διαφορετικές συνθήκες», ΓΠΑ 2010
 • Παναγιώτα Κωνσταντάκου «Αξιοποίηση των υπολειμμάτων ελαιουργίας», ΓΠΑ 2010
 • Άννα Αποστόλου «Διερεύνηση των βοστρύχων αμπέλου (vitis vinifera) ως πλούσιας πηγής βιοδραστικών πολυφαινολών και μελέτη της βιολογικής δράσης των εκχυλισμάτων τους», ΓΠΑ 2011
 • Όλγα Χονδροδήμου «Διερεύνση των φυσικοχημικών και μικροβιακών μεταβολών κατά την επεξεργασία φυσικής μαύρης ελιάς (ποικιλία κονσερβολιά)», ΓΠΑ 2011
 • Ιωάννα Γρηγοράκη «Χρήση βιοδραστικών αιθερίων ελαίων για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών συσκευασίας τροφίμων», ΓΠΑ 2012
 • Αργυρώ Ορφανουδάκη «Προσδιορισμός του φυτοχημικού περιεχομένου και της βιοδραστικότητας των καρπών και προϊόντων (χυμοί) που παράγονται από το ρόδι (Punica granatum)», ΓΠΑ 2012
 • Θεοδώρα Κόγκα «Προσδιορισμός του φυτοχημικού περιεχομένου και της βιοδραστικότητας των καρπών και προϊόντων (χυμοί) που παράγονται από το κεράσι (Prunus avium L)», ΓΠΑ 2012
 • Αλεξάνδρα Βρέλλη: «Μελέτη-ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων», ΓΠΑ 2014
 • Βασιλική-Ναυσικά Καψάσκη-Κανελλή: «Μελέτη-αξιοποίηση των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών ροδιού (Punica granatum)», ΓΠΑ 2014
 • Μαργαρίτα Δήμα: «Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους και την τεχνική HRMS», ΓΠΑ 2014
 • Ελένη Καρούσου: «Μελέτη των αιθερίων ελαίων αυτοφυών στην Ελλάδα ειδών της οικογένειας Fabaceae», ΓΠΑ 2014