Η Φυσική στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών
Διδασκαλία - Έρευνα

"Ο κόσμος φαίνεται τόσο διαφορετικός αφού μάθεις Φυσικές επιστήμες...
Για παράδειγμα, τα δένδρα είναι φτιαγμένα κυρίως από αέρα.
Όταν καίγονται ξαναγίνονται αέρας.
Στη ζεστή φλόγα τους ελευθερώνουν τη ζεστή φλόγα του ήλιου
που δεσμεύτηκε για να γίνει ο αέρας δένδρο.
Και στη στάχτη μένει ένα ελάχιστο υπόλοιπο που δεν προέρχεται από τον αέρα,
αλλά, αντίθετα, από τη στέρεη γη.
Αυτά είναι θαυμάσια πράγματα
και οι Φυσικές επιστήμες είναι αξιοθαύμαστα γεμάτες από τέτοια.
Προκαλούν την έμπνευση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εμπνεύσουν άλλους."

R. Feynman

Κώστας Μπεθάνης

Επίκουρος Καθηγητής
Εργ. Φυσικής,
Τμ. Βιοτεχνολογίας,
Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Γ.Π.Α,
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα,
τηλ: 210 5294211
fax: 210-5294233
e-mail: kbeth@aua.gr