Ξεκινώντας με την Python

Ξεκινώντας με την Python
Συγγραφέας: Tony Gaddis
Τίτλος πρωτοτύπου: Starting out with Python - Third edition
Μετάφραση / Επιστημονική Επιμέλεια: Μιχάλης Δρακόπουλος & Ντίνος Φερεντίνος
Copyright 2015, Εκδόσεις DaVinci
ISBN: 978-960-973-207-9   -   732 σελ.
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955494

Εξώφυλλο και Οπισθόφυλλο

Εξώφυλλο - Οπισθόφυλλο
Περιεχόμενα και Κεφάλαιο 3

Περιεχόμενα - Κεφάλαιο 3

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τους προετοιμάζει για τη μετάβαση σε πιο πολύπλοκες γλώσσες. Η Python, μια εύκολη στην εκμάθηση και όλο και πιο δημοφιλής αντικειμενοστραφής γλώσσα, επιτρέπει στους αναγνώστες να κατανοήσουν τις βασικές προγραμματιστικές έννοιες, χωρίς την περίπλοκη σύνταξη που θα μπορούσε να δυσκολέψει τους αρχάριους. Με τις γνώσεις που αποκτούν από τη χρήση της Python, οι φοιτητές αποκτούν αυτοπεποίθηση ως προς τις προγραμματιστικές τους ικανότητες και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη λογική πίσω από την ανάπτυξη προγραμμάτων υψηλού επιπέδου.

Στο βιβλίο αναλύονται οι δομές ελέγχου, οι συναρτήσεις, οι πίνακες και οι δείκτες, πριν από τα αντικείμενα και τις κλάσεις. Όπως και σε όλα τα βιβλία του Gaddis, σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται απλά και ευκολονόητα τμήματα κώδικα, συνοπτικά και ρεαλιστικά παραδείγματα, επεξηγήσεις με έμφαση στη λεπτομέρεια, καθώς και πληθώρα ασκήσεων. Κάθε κεφάλαιο εξετάζει μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες που παρέχουν βήμα-προς-βήμα ανάλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και δείχνουν στον φοιτητή τον τρόπο επίλυσής του.

Το βιβλίο είναι ιδανικό για ένα εισαγωγικό μάθημα προγραμματισμού ή για ένα μάθημα προγραμματιστικής λογικής και σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας ως γλώσσα προγραμματισμού την Python.
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2014