ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

Προπτυχιακά

·         Βιολογία Κυττάρου

·         Γενική Βοτανική (παλαιών ετών, μέχρι 2011-2012)

    Γενική Βοτανική Ι (από  ακαδ. έτος 2012-13 μέχρι σήμερα) τα Κεφάλαια 1-4, όπως αναφέρονται στην παλαιά Γενική Βοτανική.

    Γενική Βοτανική ΙΙ  (από  ακαδ. έτος 2012-13 μέχρι σήμερα) τα Κεφάλαια 5-12, όπως αναφέρονται στην παλαιά Γενική Βοτανική.

·         Βιοποικιλότητα και Οικοφυσιολογία ΜεσογειακώνΟικοσυστημάτων  

Μορφολογία & Ανατομία Φυτού.

Πτυχιακές Εργασίες που έχουν γίνει στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Μεταπτυχιακά   Παραδόσεις   1 &  2                                               

                               Μ.Δ.Ε. (MSc)

                               Διδακτορικά (PhD)

Για οδηγίες συγγραφής Πτυχιακών - Μεταπτυχιακών Διατριβών πατήστε εδώ.

Πριν ξεκινήσετε τη Διατριβή σας  (Πτυχιακή - Μεταπτυχιακό) διαβάστε και αυτό!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ