Αρχική Σελίδα

Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού ΔΙδακτικoύ Προσωπικoύ ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ). 

Μέσα από τις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε:

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για παρατηρήσεις σχετικά με τον δικτυακό τόπο.