Αρχική

     Ο Δρ. Αναστάσιος Κατσιλέρος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών με ειδικότητα στη Γεωργία & Βελτίωση Φυτών (2000), κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην ειδικότητα των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & Βελτίωσης Φυτών του Γ.Π.Α. (2002) και στις Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες με κατεύθυνση «Στατιστική – Πιθανότητες» του Ε.Μ.Π. (2014) και Διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών (2011). Συμμετέχει στο εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού από το 2003.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους πειραματικούς σχεδιασμούς, τη μη παραμετρική ανάλυση, την πολυμεταβλητή ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων με στατιστικά πακέτα (R, SAS, JMP, SigmaPlot, jamovi κ.α.).