Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: AUA - ΓΠΑ

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: PNPG3

 

 

 

Ομάδα Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών

 

Plant Nutrition Physiology Group

 

 

 

 

Αρχική

Home

 

Ανακοινώσεις

Announcements

 

Ποιοι είμαστε

About us

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Research interests

 

Δημοσιεύσεις

Publications

 

Συνέδρια

Conferences

 

Μελέτες

Dissertations

 

Διδασκαλία

Teaching

 

Που θα μας βρείτε

Lab location

 

Επικοινωνία

Contact us

 

 

 

New publications

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, M. Margetis, G.I. Saridis, P.P. Sigalas (2018) Effect of elemental sulfur as fertilizer ingredient onto the mobilization of iron from the iron pools of a calcareous soil cultivated with durum wheat and the crop’s iron and sulfur nutrition. Agriculture 8, 20.

 

 

Conferences

 

Venieraki A., Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., Katinakis P. (2018) Plant growth promoting arylsulfatase producing rhizobacteria: Their contribution to wheat yield in calcareous soil. 19th Hellenic Phytopathological Conference, October 30 – November 1, 2018, Athens, Greece.

Chorianopoulou S.N., Kaliouris A., Sigalas P.P., Ventouris Y.E., Saridis G.I., Bouranis D.L. (2018) Expression profile patterns of ferric iron chelation-strategy components in leaves of S-deprived maize plants. 11th International Plant Sulfur Workshop, September 16-20, 2018, Conegliano, Italy.

Chorianopoulou S.N., Ventouris Y.E., Bouranis D.L. (2018) How many SLIM1 transcription factors does a plant need to maintain sulfur homeostasis? 11th International Plant Sulfur Workshop, September 16-20, 2018, Conegliano, Italy.

Bouranis D.L., Chorianopoulou S.N. (2018) The coexistence of sulfate, elemental sulfur and NBPT in fertilization schemes of durum wheat crop and its effect on yield. 17th World Fertilizer Congress of CIEC,  September 3-7, 2018, Shenyang, China.

Bouranis D.L., Bilalis D., Chorianopoulou S.N., Ehaliotis K., Katinakis P., Massas I., Savvas D. (2018) PlanTerra - Centre for Plant Nutrition and Soil Quality at the Agricultural University of Athens, Greece. 17th World Fertilizer Congress of CIEC,  September 3-7, 2018, Shenyang, China.

Giannakopoulou F., Bouranis D.L. (2018) Hellenic Fertilizer Association - mission, activities and prospects. 17th World Fertilizer Congress of CIEC,  September 3-7, 2018, Shenyang, China.

 

 

Η Ομάδα Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών συμμετέχει στο διεθνές Eρευνητικό Δίκτυο του Θείου στα Φυτά.

 

 

The PNP Group are members of the Plant Sulfur Network

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Sulphyton-logo copy

 

 

 

Η Ομάδα Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών συμμετέχει στο Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

The PNP Group are members

of the «PlanTerra Centre»,

the Centre of Plant Nutrition and Soil Quality at the Agricultural University of Athens.

 

 

                             

       

 

 

Επικαιροποίηση  |  20-07-2018  |  Last update