Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: AUA - ΓΠΑ

 

 

Plant Nutrition Physiology Group

 

Participations in international conferences

 

 

 

Αρχική

Home

 

Ποιοι είμαστε

About us

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Research interests

 

Δημοσιεύσεις

Publications

 

Συνέδρια

Conferences

 

Μελέτες

Dissertations

 

Διδασκαλία

Teaching

 

Που θα μας βρείτε

Lab location

 

Επικοινωνία

Contact us

 

 

 

Bouranis D.L., Venieraki A., Chorianopoulou S.N. (2023) The incorporation of elemental sulfur into the fertilizer grain and the effect of this technology on crop performance. 16th Soil National Conference, December 4-6, Agricultural University of Athens, Athens, Greece.

Pengos E., Stylianidis G., Dimitriadi D., Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L. (2023) Biofortification of zucchini crop performance with serine, and ethanolamine borate. 31st Conference of the Greece Society of Horticultural Science, October 29-November 2, Cultural Conference Center of Heraklion, Creta, Greece.

Stylianidis G., Strepkou N., Flaka I., Dimitriadi D., Pantazopoulou C., Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L. (2023) Monitoring of pumpkin (Cucurbita pepo L.) crop development through the measurement of visual indicators. 31st Conference of the Greece Society of Horticultural Science, October 29-November 2, Cultural Conference Center of Heraklion, Creta, Greece.

Ventouris Y.E., S. Karamanolis, V.G. Magoulianitis, K.-G. Stamelos, G. Stylianidis, D.L. Bouranis, S.N. Chorianopoulou (2022) Effect of iron and gibberellin interplay on sulfur homeostasis of maize. 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

Manta V., E.N. Karousis, G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, S.N. Chorianopoulou, D.L. Bouranis (2022) Combined biofortification of broccoli heads with selenium, cysteine, and/or methionine: A potential approach to overcome the antagonistic relationship between sulfur and selenium? 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

Bouranis D.L., D. Dimitriadi, A. Tzanaki, S.N. Chorianopoulou (2022) Towards integrated sulfur-based biostimulation and agronomic biofortification of olive tree production. 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

Tzanaki Α., D. Dimitriadi, S. N. Chorianopoulou, D. L. Bouranis (2022) Monitoring the effect of foliar application of cysteine and methionine in combination with hydrogen peroxide as potential crop boosters during low temperature regime, on optical properties of durum wheat (Triticum durum cv. antalis) leaves. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

Bouranis D.L., E. N. Karousis, G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, V. Siyiannis, S.N. Chorianopoulou (2022) Monitoring of broccoli crop before and after biofortification: Toward revealing potential transient stressful periods during development. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

Karousis E.N., G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, S.N. Chorianopoulou, Dimitris Bouranis (2022) Monitoring of broccoli crop before and after biofortification: The use of photochemical reflection index. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

Georgios Stylianidis, Maroula Kokotou, Styliani N. Chorianopoulou, Violetta Contantinou-Kokotou, Dimitris L. Bouranis (2021) Effect of sulfur deprivation on biofortification of Broccoli with selenium: Aspects of nutriome response. S.Bio 2021 - Joint meeting for plant and human sulfur biology and glucosinolates. September 26-30, Seville, Spain. Conference Book, abstract S9-4, pp.83-84.

Yannis E. Ventouris, Sotiris Filippaios, Sotiria-Theoklitia Protopappa, Venetia Psarra, Athina Velentza, Dimitris L. Bouranis, Styliani N. Chorianopoulou (2020) Effect of iron deprivation on maize root phenotype. 28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

Dimitris L. Bouranis, Mary Perouli, Styliani N. Chorianopoulou (2020) Sulfur nutrition and fertilization of CAM crops: The cases of Aloe barbadensis and Opundia ficus-indica crops. 28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

Mary Perouli, Artemios Chatziartemiou, Styliani N. Chorianopoulou, Dimitris L. Bouranis (2020) The nutritional profiles of fields cultivated with Aloe barbadensis crops in Neapolis, Laconia, Greece, and their impact on leaf sulfur status. 28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

George Mentzos, Despina Dimitriadi, Kostantinos Lagos, Andriani Tzanaki, Violetta Constantinou-Kokotou, Styliani Chorianopoulou, Dimitris Bouranis (2020) Crop biofortification with sulfur: Methionine as fertilizer additive. 28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

Anastasia Venieraki, Styiani N. Chorianopoulou, Panagiotis Katinakis, Dimitris L. Bouranis (2020) Plant growth promoting arylsulfatase producing rhizobacteria isolated from wheat effect on plant growth.  28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

Marigo Adamopoulou, Emmanuel A. Bouzas, Vassilis Siyiannis, Mary Perouli, Maroula Kokotou, Styliani N. Chorianopoulou, Violetta Constantinou-Kokotou, Dimitris L. Bouranis (2020) Selenium assimilation by broccoli: Effect of Se inputs on the biosynthesis of secondary metabolites under normal or reduced S inputs. 28th International Symposium of CIEC, 3-4 November, Athens, Greece.

26th International Symposium of CIEC, Impact of anticipating research in the past on research in the future, 5/09/2019 – 07/09/2019, Braunschweig, Germany.

World Café, Thematic session I, Chairpersons: Dimitris Bouranis, Ineke Stulen

Secondary sulfur metabolites – raw material for phytopharmaceuticals

 

Bouranis D.L. (2018) The history of the biogeochemical cycle of sulfur the last fourty years. 4th Conference on the History of the Environment. December 10-11, Agricultural University of Athens, Greece.

 

Venieraki A., Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., Katinakis P. (2018) Plant growth promoting arylsulfatase producing rhizobacteria: Their contribution to wheat yield in calcareous soil. 19th Hellenic Phytopathological Conference, October 30 – November 1, 2018, Athens, Greece.

 

Chorianopoulou S.N., Kaliouris A., Sigalas P.P., Ventouris Y.E., Saridis G.I., Bouranis D.L. (2018) Expression profile patterns of ferric iron chelation-strategy components in leaves of S-deprived maize plants. 11th International Plant Sulfur Workshop, September 16-20, 2018, Conegliano, Italy.

 

Chorianopoulou S.N., Ventouris Y.E., Bouranis D.L. (2018) How many SLIM1 transcription factors does a plant need to maintain sulfur homeostasis? 11th International Plant Sulfur Workshop, September 16-20, 2018, Conegliano, Italy.

 

Bouranis D.L., Chorianopoulou S.N. (2018) The coexistence of sulfate, elemental sulfur and NBPT in fertilization schemes of durum wheat crop and its effect on yield. 17th World Fertilizer Congress of CIEC, September 3-7, 2018, Shenyang, China.

 

Bouranis D.L., Bilalis D., Chorianopoulou S.N., Ehaliotis K., Katinakis P., Massas I., Savvas D. (2018) PlanTerra - Centre for Plant Nutrition and Soil Quality at the Agricultural University of Athens, Greece. 17th World Fertilizer Congress of CIEC,  September 3-7, 2018, Shenyang, China.

Giannakopoulou F., Bouranis D.L. (2018) Hellenic Fertilizer Association - mission, activities and prospects. 17th World Fertilizer Congress of CIEC,  September 3-7, 2018, Shenyang, China.

 

Sigalas P., S.N. Chorianopoulou, G.I. Saridis, D.L. Bouranis (2017) Expression of adenosine 5’-phosphosulphate reductases (APR) in S-deprived mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. S×Bio Conference on Plant & Human Sulfur Biology, Balatonfuered, Hungary, September 10-14.

 

Chorianopoulou S.N., P. Lymperis, M.-E. Politi, P. Sigalas, D. L. Bouranis (2017) Sulfite homeostasis in plants: Searching for the logic behind paralogous sulfite oxidase genes. S×Bio Conference on Plant & Human Sulfur Biology, Balatonfuered, Hungary, September 10-14.

 

Bouranis D.L., A. Venieraki, M. Margetis, S.N. Chorianopoulou, F. Maniou, B. Zechmann, D. Gasparatos, H. Mavrogiannis, D. Benardos, P. Katinakis (2017) PGPR response to elemental sulfur coated fertilizers application in a calcareous soil under wheat cultivation. 25th International Symposium of the Scientific Centre for Fertilizers “Significance of Sulfur in High-Input Cropping Systems”, Groningen, The Netherlands, September 5-8.

 

Bouranis D.L., D. Argyros, G. Georgoulas, D. Petrakos, A. Varnas, D. Gasparatos, M. Margetis, F. Maniou, S.N. Chorianopoulou, H. Mavrogiannis and D. Benardos (2017) The incorporation of elemental sulfur as fertilizer coating material increased yields of wheat crop. 25th International Symposium of the Scientific Centre for Fertilizers “Significance of Sulfur in High-Input Cropping Systems”, Groningen, The Netherlands, September 5-8.

 

Chorianopoulou S.N., A. Venieraki, G.I. Saridis, F. Maniou, M. Margetis, P. Sigalas, H. Mavrogiannis, D. Benardos, P. Katinakis, D.L. Bouranis (2016) Enhancing plant nutrition via S0-based rhizosphere engineering – Convertion of conventional fertilizer beads to functional ones by coating them with elemental sulfur via a new eco-friendly technology. 1st International Conference on AgroEcology 2016, Agricultural University of Athens, Athens, Greece,  October 3-4.

 

Chorianopoulou S.N, N. Tsoutsoura, G.I. Saridis, A.A. Paloukou, V. Petris, D.L. Bouranis (2016) Expression of ZmFER1 and ZmFER2 in young leaves of S-deprived mycorrhizal and non-mycorrhizal plants suggests for their distinct roles. 5th Sulphyton Workshop Unniversity of Taipei Campus Taipei, Taiwan, September 14-17.

 

Margetis M., S. N. Chorianopoulou, G.I. Saridis, H. Mavrogiannis, D. Benardos, D. L. Bouranis (2016) Enhancing plant nutrition via S0-based rhizosphere engineering - Iron mobilization from a calcareous rhizosphere to durum wheat crop by the addition of elemental sulfur as fertilizer coating material. 5th Sulphyton Workshop Unniversity of Taipei Campus Taipei, Taiwan, September 14-17.

 

Chorianopoulou S.N., A. Apodiakou, N. Tsoutsoura, G.I. Saridis, D.L. Bouranis (2016) Expression of sulfate transporters in S-deprived mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. 5th Sulphyton Workshop Unniversity of Taipei Campus Taipei, Taiwan, September 14-17.

 

Megadouka D.G., D.L. Bouranis, K.G. Serelis (2016) Assessment of the natural and anthropogenic sources of chemical elements around a Zn-Pb mine: Distribution of geochemical fractions. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, Greece, July 3rd – 8th.

 

Megadouka D.G., D.L. Bouranis, K.G. Serelis (2016) Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals in soils developed on ultramafic bedrock. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, Greece, July 3rd – 8th.

 

Chorianopoulou S.N, A. Venieraki, F. Maniou, H. Mavrogiannis, D. Benardos, P. Katinakis, D.L. Bouranis (2016) Sulfogrow®: A new type of plant biostimulant? 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, Greece, July 3rd – 8th.

 

Saridis G.I, S.N. Chorianopoulou, P. Katinakis, D.L. Bouranis (2015) Evidence for regulation of the iron uptake pathway by sulfate supply in S-deprived maize plants. 10th Jubilee Plant Sulfur Workshop: Fundamental, Environmental and Agricultural Aspects, Goslar, Germany, September 1-4.

 

Chorianopoulou S.N., G.I. Saridis, P. Sigalas , M. Margetis, D.L. Bouranis (2015) Enhancing plant nutrition via S0-based rhizosphere engineering: The application of a new generation of S0-coated fertilizer to durum wheat crop. 10th Jubilee Plant Sulfur Workshop: Fundamental, Environmental and Agricultural Aspects, Goslar, Germany, September 1-4, 2015.

 

Chorianopoulou S.N., Y.I. Saridis, D.L. Bouranis (2014) Sustainable engineering of calcareous rhizospheres - The tools of arbuscular mycorrhizas and sulfur.  12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Skiathos, Greece, June 29th - July 3rd.

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, S. Nikologiannis, D. Gasparatos (2014) Performance of C4 versus C3 grasses in calcareous soil irrigated by slightly saline water in terms of the S:Fe index. 12thInternational Conference on Protection and Restoration of the Environment, Skiathos, Greece, June 29th - July 3rd.

 

Maniou F., S. N. Chorianopoulou, D. L. Bouranis (2014) Apoplastic iron concentration in maize roots grown under sulfate deprivation. 9th International WorkshopSulfur Metabolism in Plants, Molecular Physiology and Ecophysiology of Sulfur,  Freiburg Germany, 14 -17 Αpril 2014.

 

Dilias G., S. N. Chorianopoulou, D. L. Bouranis (2013). The effect of the continuous light in combination with sulfur deprivation on the  chlorophyll levels and carotenoids in young maize leaves. 4th Sulphyton Workshop on the Sulphur Nutrition of Plants, Athens, Greece, 5th – 8th September 2013.

 

Maniou F., S. N. Chorianopoulou, D. L. Bouranis (2013). Aerenchyma formation in maize leaves during sulphate deprivation. 4th Sulphyton Workshop on the Sulphur Nutrition of Plants, Athens, Greece, 5th – 8th September 2013.

 

Bouranis D.L., K. G. Serelis, S. N. Chorianopoulou (2013). Making wealth out of sulfides and its consequenses in Lavrion peninsula, Greece. 4th Sulphyton Workshop on the Sulphur Nutrition of Plants, Athens, Greece, 5th – 8th September 2013.

 

Maniou P., S.N. Chorianopoulou and D.L. Bouranis (2012). Shoot apical meristem robustness and S-distribution in the above-crown S-deprived maize organs. Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, A. Dionias, G. Sofianou, A. Thanasoulas (2012). Transpiration and photosynthetic rates of young S-, P-, or N-deprived maize laminas: a comparison. Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

 

Chorianopoulou S.N., Y. Saridis, M.-E. Boyongo, P. Maniou and D.L. Bouranis (2012). Sugars’ transport to the root under nitrogen shortage: is this a triggering factor for the formation of aerenchyma? Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, F.F. Nocito, G.A. Sacchi and K.G. Serelis (2012). The crucial role of sulfur in a phytoremediation process - Lessons from the poaceae species as phytoremediats: A review. Protection and Restoration of the Environment XI, Session: Ecotoxicology / Natural treatment systems,  Thessaloniki, Greece, 3rd-6th July 2012.

 

Bouranis D.L., and S.N. Chorianopoulou (2011). Modelling the allocation of nutrients between the root and shoot of  young S-deprived maize plants. 3nd Sulphyton  meeting on Plant Sulfur Research, Padova, Italy, 29th September -1th October 2011.

 

Chorianopoulou S.N. and D.L. Bouranis (2011). The influence of embryonic root system on the development of the first nodal roots in maize plants. 1st BIONUT meeting on Plant Sulfur Research, Padova, Italy, 27th-29th September 2011.

 

Bouranis D.L., and S.N. Chorianopoulou (2009). Nitrogen dynamics in maize at the seedling stage under S-deprivation. 2nd Sulphyton meeting on Plant Sulfur Research, Norwich, UK, 13th-15th September 2009, p.12.

 

Siyiannis V.F., V.E. Protonotarios, S.N. Chorianopoulou, B. Zechmann, M. Mueller,  M.J. Hawkesford, D.L.Bouranis (2008). Effect of sulphate-deprivation on pectins of maize nodal roots. 7th Workshop on Sulfur in Plants, Warsaw, Poland, 13-17 May 2008 (Abstract book, p.83).

 

Bouranis D.L., M. Mataranga, Y. Malaganis, L.D. Gomez, E. Flemetakis, S.N. Chorianopoulou, M.J. Hawkesford (2008). Effects of sulphate-deprivation on β-galactosidase, β-glucosidase, pectin-methylesterase, and pectin-acetylesterase gene expression in maize root types. 7th Workshop on Sulfur in Plants, Warsaw, Poland, 13-17 May 2008 (Abstract book, p.82).

 

Bouranis D.L., P. Buchner, S.N. Chorianopoulou, L.D. Gomez, M.J. Hawkesford, E. Louka, Y.Malaganis, M. Mueller, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, M. Yamouroglou, B. Zechmann (2007). Advances in our understanding of the responses of maize roots to sulfur deprivation. Sulphyton Workshop, Potsdam, Germany, September 23th-25th, 2007.

 

Protonotarios V.E., V.F. Siyiannis, S.N. Chorianopoulou, and D.L. Bouranis (2007). Spatiotemporal dynamics of suberization of crown maize roots under nitrate deprivation. Nitrogen 2007 International Symposium, July 27th – 31st 2007, Lancaster, UK.

 

Chorianopoulou S.N., V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and D.L. Bouranis (2007). A possible role of reactive oxygen species as signalling components for aerenchyma formation in maize root system under nitrate deprivation. Nitrogen 2007 International Symposium, July 27th – 31st 2007, Lancaster, UK.

 

Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2005). Induced cell death in maize roots under sulphate deprivation. Workshop – Crosstalks between Metabolic Pathways involving Sulphur in Plants, October 21-22, 2005, FAL Braunschweig, Germany.

 

Papazoglou E.G and D.L. Bouranis (2005). Physiological responses of Arundo donax L. exposed to heavy metals. Proceedings of the 3rd European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece.

 

Papazoglou E.G, G.A. Karantounias and D.L. Bouranis (2005). Irrigation with cadmium and nickel contaminated water – effects on moisture content and water use efficiency of giant reed plants. Proceedings of the 3rd European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece.

 

Papazoglou E.G, G.A. Karantounias and D.L. Bouranis (2005). Growth and biomass allocation of Arundo donax L. under heavy metal application. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodos, Greece.

 

Papazoglou E.G., G.A. Karantounias, S.N. Vemmos and D.L. Bouranis (2004). Effect of cadmium, lead and nickel on giant reed (Arundo donax L.) photosynthesis and biomass production. 2nd European Bioremediation Conference Chania, Crete, Greece, June 30-July 4.

 

Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2004). Lignification of  young maize plants under sulphate deprivation. SEB annual meeting – Sulphur Metabolism in Plant – Integrating Complexity, April 1-2, 2004, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland.

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis and M.J. Hawkesford (2003). Effect of sulfate starvation on the production of reactive oxygen species and lignification of young maize leaves. Final COST Action 829 Workshop. Progress in Plant Sulfur Research, May 15-18, Braunschweig May 15-18, Germany, p.6.

 

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, and A.G. Vlyssides (2002). Phytoremediation of lead-contaminated waters by means of the aquatic plant Apium nodiflorum. International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VI’, Skiathos, July 1-5.

 

Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., Drossopoulos J.B., Kallionaki A., and O. Raftopoulos (2000). Hypoxic and post-hypoxic partitioning of calcium in the wetland plant Apium nodiflorum. Society of Experimental Biology – Plant Transport Group Annual Meeting, University of Hertfordshire, 6th-8th September 2000.