Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: AUA - ΓΠΑ

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: PNPG3

 

 

 

Ομάδα Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών

 

Plant Nutrition Physiology Group

 

 

 

 

Αρχική

Home

 

Ανακοινώσεις

Announcements

 

Ποιοι είμαστε

About us

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Research interests

 

Δημοσιεύσεις

Publications

 

Συνέδρια

Conferences

 

Μελέτες

Dissertations

 

Διδασκαλία

Teaching

 

Που θα μας βρείτε

Lab location

 

Επικοινωνία

Contact us

 

 

 

New publications

 

Chorianopoulou S.N., D.L. Bouranis (2022) The role of sulfur in agronomic biofortification with essential micronutrients. Plants 11, 1979.

https://doi.org/10.3390/plants11151979

 

Maniou F.S., D.L. Bouranis, Y.E. Ventouris, S.N. Chorianopoulou (2022) Phenotypic acclimation of maize plants grown under S deprivation and implications to sulfur and iron allocation dynamics. Plants 11, 703.

 https://doi.org/10.3390/plants11050703

 

Venieraki A., S. N. Chorianopoulou, P. Katinakis, D. L. Bouranis (2021) Multi-trait wheat rhizobacteria from calcareous soil with biocontrol activity promote plant growth and mitigate salinity stress. Microorganisms 2021, 9(8), 1588;

https://doi.org/10.3390/microorganisms9081588

 

Ventouris Y. E., S.-T. P. Protopappa, A.-E. Nikolopoulou, D. L. Bouranis, S. N. Chorianopoulou (2021) Ectopic Lateral Root Branching in Fe-Deprived Maize Plants: Searching for the Genes Underpinning the Phenotype. Biol. Life Sci. Forum 2021, 4(1), 7; https://doi.org/10.3390/IECPS2020-08679

 

D. L. Bouranis and S. N. Chorianopoulou (2021) Advances in understanding plant root anatomy and nutrient acquisition, Chapter, In: Gregory, P. (ed.), Understanding and improving crop root function, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK, 2021, (ISBN: 978 1 78676 360 0; www.bdspublishing.com)      http://dx.doi.org/10.19103/AS.2020.0075.05

 

 

New participations in Conferences

 

Ventouris Y.E., S. Karamanolis, V.G. Magoulianitis, K.-G. Stamelos, G. Stylianidis, D.L. Bouranis, S.N. Chorianopoulou (2022) Effect of iron and gibberellin interplay on sulfur homeostasis of maize. 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

 

Manta V., E.N. Karousis, G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, S.N. Chorianopoulou, D.L. Bouranis (2022) Combined biofortification of broccoli heads with selenium, cysteine, and/or methionine: A potential approach to overcome the antagonistic relationship between sulfur and selenium? 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

 

Bouranis D.L., D.Dimitriadi, A. Tzanaki, S.N. Chorianopoulou (2022) Towards integrated sulfur-based biostimulation and agronomic biofortification of olive tree production. 12th International Plant Sulfur Workshop, July 15-18, 2022, Western University, London, Ontario, Canada.

 

Tzanaki Α., D. Dimitriadi, S. N. Chorianopoulou, D. L. Bouranis (2022) Monitoring the effect of foliar application of cysteine and methionine in combination with hydrogen peroxide as potential crop boosters during low temperature regime, on optical properties of durum wheat (Triticum durum cv. antalis) leaves. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

 

Bouranis D.L., E. N. Karousis, G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, V. Siyiannis, S.N. Chorianopoulou (2022) Monitoring of broccoli crop before and after biofortification: Toward revealing potential transient stressful periods during development. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

 

Karousis E.N., G. Stylianidis, A. Tzanaki, D. Dimitriadi, S.N. Chorianopoulou, Dimitris Bouranis (2022) Monitoring of broccoli crop before and after biofortification: The use of photochemical reflection index. 2nd AGROECOINFO, 30/6/2022-2/7/2022, Volos, Greece

 

Georgios Stylianidis, Maroula Kokotou, Styliani N. Chorianopoulou, Violetta Contantinou-Kokotou, Dimitris L. Bouranis (2021) Effect of sulfur deprivation on biofortification of Broccoli with selenium: Aspects of nutriome response. S.Bio 2021 - Joint meeting for plant and human sulfur biology and glucosinolates. September 26-30, Seville, Spain. Conference Book, abstract S9-4, pp.83-84.

 

 

                             

 

Επικαιροποίηση  |  01-10 -2022  |  Last update