Περιγραφή: AUA - ΓΠΑ

 

 

Ομάδα Φυσιολογίας Θρέψης Φυτών

 

Επικοινωνία

 

 

 

Αρχική

Home

 

Ποιοι είμαστε

About us

 

Ερευνητική δραστηριότητα

Research interests

 

Δημοσιεύσεις

Publications

 

Συνέδρια

Conferences

 

Μελέτες

Dissertations

 

Διδασκαλία

Teaching

 

Που θα μας βρείτε

Lab location

 

Επικοινωνία

Contact us

 

 

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

 

Δημήτριος Μπουράνης, Καθηγητής

210 5294287

bouranis@aua.gr

www.aua.gr/bouranis

www.aua.gr/pnpg

 

Στυλιανή Χωριανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

210 5294290

s.chorianopoulou@aua.gr

www.aua.gr/chorianopoulou

www.aua.gr/pnpg