Λίγα λόγια για την Ομάδα

Η ομάδα αποτελείται από τον Καθηγητή Γιώργο Καραμπουρνιώτη, τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Λιακόπουλο
και τα μέλη ΕΔΙΠ Δρ. Δημοσθένη Νικολόπουλο και Δρ. Παναγιώτα Μπρέστα.
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε αντικείμενα της Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών
και στελεχώνεται κατά περίπτωση από μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
υποψήφιους διδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές
οι οποίοι εκπονούν πρακτική εξάσκηση ή πτυχιακή εργασία.

Νέο κοινό εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

'Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία' του ΕΑΠ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έναρξη 1 Μαρτίου, 2021. Οι αιτήσεις για ΤΟ ΠΜΣ στο:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biann ual/crops-under-cover-hydroponics/

Αιτήσεις απο 2 Νοεμβρίου εώς 15 Δεκεμβρίου, 2020