Λίγα λόγια για την Ομάδα

Η ομάδα αποτελείται από τον Καθηγητή Γιώργο Καραμπουρνιώτη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Λιακόπουλο
και το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Δημοσθένη Νικολόπουλο. Στην ομάδα περιλαμβάνεται επίσης
η Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Παναγιώτα Μπρέστα.
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε αντικείμενα της Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών
και στελεχώνεται κατά περίπτωση από μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
υποψήφιους διδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές
οι οποίοι εκπονούν πρακτική εξάσκηση ή πτυχιακή εργασία.

Νέο κοινό εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

'Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία' του ΕΑΠ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έναρξη 1 Μαρτίου, 2021. Οι αιτήσεις για ΤΟ ΠΜΣ στο:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biann ual/crops-under-cover-hydroponics/

Αιτήσεις απο 2 Νοεμβρίου εώς 15 Δεκεμβρίου, 2020