Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εστιάζουμε στη Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών και την Οικοφυσιολογία
συνδυάζοντας στοιχεία λειτουργικής ανατομίας, κλασσική φυσιολογία φυτών
και δευτερογενή μεταβολισμό. Μας αρέσει τόσο η εργασία στο πεδίο όσο και στον πάγκο.

Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου στο αμπέλι

Οι νευρώσεις του φύλλου με φως laser

Νεαρές τρίχες των φύλλων της ελιάς

Τρίχωμα ενός φύλλου με πολωμένο φως

Στόματα στο μικροσκόπιο φθορισμού

Φθορισμός χλωροφύλλης μέσω μικροσκοπίας

Κρύσταλλοι και κυστόλιθοι

Η αινιγματική τους ύπαρξη, έντονη
παρουσία και διάδοση υποδηλώνει
σημαντικούς ρόλους. Σχετίζουμε τους
κρυστάλλους και τους κυστόλιθους
με τη φωτοσύνθεση.

Εγκλιματισμός στην ξηρασία

Τα φυτά δείχνουν εντυπωσιακή πλαστικότητα
σχετικά με την αντοχή τους στην
ξηρασία. Ερευνούμε τους
μηχανισμούς αντοχής
από το κύτταρο στον οργανισμό και πιο πέρα.

Πολλαπλοί ρόλοι των φαινολικών

Τα φαινολικά συστατικά είναι παντού
το φυτικό βασίλειο. Η παρουσιά τους
είναι τόσο κοινή που τα κάνει να δείχουν
ασήμαντα. Και όμως τα φυτά δεν θα
μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς αυτά.

Οπτικές ιδιότητες φυτικών ιστών

Οι φυτικοί ιστοί παρουσιάζουν ιδιαίτερες
οπτικές ιδιότητες οι οποίες καθορίζουν
την περατότητα του φωτός και την
εσωτερική διαβάθμισή του επηρεάζοντας τη
φωτοσύνθεση και τη φωτοπροστασία.

Ανθοκυανίνες των φύλλων

Οι ανθοκυανίνες των φύλλων σχετίζονται,
μεταξύ άλλων, και με την φωτοπροστασία.
Διερευνούμε τους ρόλους των ανθοκυανινών
των φύλλων σε σχέση με τη φωτοπροστασία
και τη λειτουργία των στομάτων.