Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30 μ., στο υπόγειο του Κτιρίου Παπαδάκη, η Δρ Γεωργία Ντάτση, θα δώσει διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών-Υδροπονία» με θέμα:

«Η διαχείριση του θερμοκηπιακού μικροκλίματος ως εργαλείου αποφυγής βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας κηπευτικών θερμοκηπίου.»

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

ανακοίνωση ομιλίας Δρ Ντάτση