ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται στους φοιτητές των τμημάτων Γ.Β., Α.Ο.Α., Α.Φ.Π.-Γ.Μ., Ε.Τ.Τ. και Ζ.Π.Υ. οι ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο του μαθήματος «Λαχανοκομία». Πιο συγκεκριμένα:

ΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δευτέρα 20/02/2017 ΓΒ

Επώνυμο (Α – Κ)

12:30-13:15 Υπόγειο κτιρίου Ι. Παπαδάκη
ΓΒ

Επώνυμο (Λ – Ω)

13:30-14:15 Υπόγειο κτιρίου Ι. Παπαδάκη
Ε.Τ.Δ.Α.           (2ου εξ.) 15:30-16:15 Σίδερι
Α.Ο.Α. 16:30-17:15 Σίδερι
Τρίτη  21/02/2017 ΑΦΠ&ΓΜ

(6ου εξ.)

14:30-15:15 Σίδερι
Πέμπτη 23/02/2017 ΕΖΠ&Υ 12:30-13:15 Σίδερι
Ε.Τ.Δ.Α.           (4ου εξ.) 14:30-15:15 Σίδερι
ΑΦΠ&ΓΜ

(4ου εξ.)

15:30-16:15 Σίδερι

                                                         

 

                                                                                        Δημήτριος Σάββας

                                                                                                Καθηγητής