Εργαστήριο Δενδροκομίας

    ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ερευνητικές εργασίες


Διδακτορική και Μεταδιδακτορική διατριβή


1α. Ρούσσος Α.Π. 2001. Παράγοντες που επηρεάζουν τον in vitro πολλαπλασιασμό της ελιάς ποικιλίας «Κορωνέϊκη». Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Δενδροκομίας, σελ. 293. (Ελληνική και Αγγλική Περίληψη)

1β. Ρούσσος Α. Π. 2005. Βλαστική ανάπτυξη και βιοχημικές μεταβολές κατά την υδατική καταπόνηση in vitro της χοχόμπας (Simmondsia chinensis (Link) Schneider.). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Δενδροκομίας, σελ. 56. (Μέρος της μελέτης)


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


2. P.A. Roussos., A. Tolia-Marioli., C.A. Pontikis and D. Kotsias (1999). (link)

“Rapid multiplication of Jojoba seedlings by in vitro culture.”    

Plant Cell Tissue and Organ Culture 57: 133 – 137.

 

3. P.A. Roussos and C.A. Pontikis (2001). (link)

“Oxidative browning in ‘Koroneiki’ olive explants as influenced by oxidative enzyme activities and endogenous phenolic compounds.”    

Journal of Ηorticultural Science and Biotechnology 76: 441-446.4. Kotsias D. and P.A. Roussos. (2001). (link)

“An investigation on the effect of different plant growth regulating compounds in in vitro shoot tip and node culture of lemon seedlings.”    

Scientia Horticulturae 89: 115-128.5. P.A. Roussos and C.A. Pontikis. (2001).  (link)

“Phenolic compounds in olive explants and their contribution to browning during the establishment stage in vitro. (Phenolische Verbindungen in Ölbaum Explantate und ihr Beitrag zu der Verbräunung während der Etablierungsphase in vitro.)    

Gartenbauwissenschaft 66: 298-303.6. E. Tsantili, K. Rekoumi, P.A. Roussos and C.A. Pontikis (2002). (link)

“Effects of post-harvest treatment with N6_ benzyladenine on green olive fruit.”         

Journal of Ηorticultural Science and Biotechnology 77: 294-299.7. P.A. Roussos., C.A. Pontikis and E. Tsantili (2002). (link)

“Root promoting compounds detected in olive knot extract in high quantities as a response to infection by the bacterium Pseudomonas savastanoi p.v. savastanoi.”        

Plant Science 163: 533-541.8. P.A. Roussos and C.A. Pontikis. (2002).   (link)

In vitro propagation of olive (Olea europaea L.) cv. Koroneiki”

Plant Growth Regulation 37: 295-304.9. P.A. Roussos and C.A. Pontikis. (2003). (link)

“Long term effects of sodium chloride salinity on growing in vitro, proline and phenolic compound content of jojoba explants.”

European Journal of Horticultural Science (Gartenbauwissenschaft) 68 (1): 38-44.10. Ρούσσος Π. και Ποντίκης Κ. (2003).

«Επίδραση της αλατότητας κατά το στάδιο της βλαστογένεσης in vitro στην ανάπτυξη εκφύτων χοχόμπας (Simmondsia chinensis (link) schneider).»

Προφορική ανακοίνωση στο 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 93. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).


11. Ρούσσος Π. και Ποντίκης Κ. (2003).

«Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση in vitro των εκφύτων ελιάς ποικιλίας «Κορωνέϊκη»».

Προφορική ανακοίνωση στο 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 105. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).


12. Μ. Αντωνάκου, Π. Ρούσσος, Δ. Γκιάλπης, Κ. Μωυσιάδης, Δ. Φενέκος, Σ. Σπηλιώτη και Θ. Αραπογιάννης (2003).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του σκευάσματος Surround (kaolin 95% w/w) WP κατά του θρίπα Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) σε επιτραπέζιο αμπέλι και της ψύλλας Cacopsylla pyri L. (Homoptera: Psyllidae) σε αχλαδιά.»

Ανακοίνωση στο 10ο Συνέδριο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Ηράκλειο της Κρήτης, 4-7 Νοεμβρίου 2003, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 105. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).

.

13. Μ. Αντωνάκου, Θ. Αραπογιάννης, Δ. Γκιάλπης, Π. Ρούσσος, Σ. Σπηλιώτη και Δ. Φενέκος (2003).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Madex (CpGV 3x 1013) SC κατά της Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Torticidae) στη μηλιά.»

Ανακοίνωση στο 10ο Συνέδριο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Ηράκλειο της Κρήτης, 4-7 Νοεμβρίου 2003, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 106. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).


14. P. A. Roussos, C. A. Pontikis and M. A. Zoti. (2004).     (link)

“The role of free polyamines in the alternate-bearing of pistachio (Pistacia vera cv. Pontikis).”

Trees-Structure and Function 18: 61-69.


15. Μ. Αντωνάκου, Π. Ρούσσος και Θ. Αραπογιάννης (2004).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μυκητοκτόνου Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC κατά των μυκήτων εδάφους Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary και Sclerotinia minor (Jagger) σε μαρούλι..»

Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Καστοριά, 12-15 Οκτωβρίου 2004, Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εργασιών, σελ. 134. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).

16. Μ. Αντωνάκου, Θ. Αραπογιάννης και Π. Ρούσσος (2004).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του EPOK 600 (fluazinam 40% + metalaxyl-M 20% w/v) EC κατά του περονόσπορου [Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] στην πατάτα.»

Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Καστοριά, 12-15 Οκτωβρίου 2004, Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εργασιών, σελ. 133. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).


17. Μ. Αντωνάκου, Θ. Αραπογιάννης, Ε.Α. Πασπάτης, Δ. Γκιάλπης, Π. Ρούσσος, Σ. Σπηλιώτη και Δ. Φενέκος (2004).

«Αποτελεσματικότητα εφαρμογής συνδυασμών Gibberellic Acid (GA3) και Forchlorfenuron (CPPU) στην αύξηση του μεγέθους των ραγών σταφυλιών ποικιλίας Σουλτανίνα.»

Προφορική ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο, Ορεστιάδα, 10-12 Νοεμβρίου 2004, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 47.

18. Roussos P.A., Vemmos S.N. and Pontikis C.A. (2005).      (link)

“The role of carbohydrates on the salt tolerance of jojoba (Simmondsia chinensis (Link)) explants in vitro. ”

European Journal of Horticultural Science 70 (6): 278-282.

19. Πέτρος Ρούσσος (2005).

“Πολλαπλασιασμός της ελιάς. ”

Ελιά και Ελαιόλαδο, τεύχος 43ο , Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005.

20. Μ. Αντωνάκου, Θ. Αραπογιάννης, Π. Ρούσσος και Σ. Σπηλιώτη (2005).

«Καταπολέμηση της μύγας Μεσογείου [Ceratitis capitata (Wiedemann), Diptera, Tephritidae] με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης χρησιμοποιώντας εξατμιστήρες Biolure MedFly.»

Ανακοίνωση στο 11ο Συνέδριο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 11-14 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 112. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).

 

21. Ρούσσος Π.Α. και Ποντίκης Κ. (2005).

«Πολλαπλασιασμός in vitro της ελιάς (Olea europaea L.) ποικιλία Κορωνέϊκη.»

Ανακοίνωση στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 103.

 

22. Ρούσσος Π.Α., Ποντίκης Κ. και Ζώτη Μ. (2005).

«Ο ρόλος των πολυαμινών στην παρενιαυτοφορία της φιστικιάς.»

Ανακοίνωση στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 105.

 

23. Μαρία Αντωνάκου, Κ. Μωϋσιάδης, Θ. Αραπογιάννης, Π. Ρούσσος, Σοφία Σπηλιώτη, Δ. Φενέκος και Δ. Γκιάλπης (2005).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των Perlan (gibberellins A4 + A7 19 g/l + N6-benzyladenine 19 g/l) SL και Novagib (gibberellic acid A4 9 g/l + gibberellic acid A7 0.3 g/l) SL στη βελτίωση της ποιότητας των μήλων.»

Ανακοίνωση στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 220. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).

 

24. Μαρία Αντωνάκου, Κ. Μωυσιάδης, Π. Ρούσσος, Θ. Αραπογιάννης, Σοφία Σπηλιώτη, Δ. Γκιάλπης και Δ. Φενέκος (2005).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Sitofex 1% (forchlorfenuron 10 g/l) EC στη αύξηση του μεγέθους καρπών ακτινιδιάς».

Ανακοίνωση στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 221. (Ο τόμος με τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι υπό εκτύπωση).

 

25. Ρούσσος Π.Α., Ουρδούδης Α. και Ποντίκης Κ. (2005).

«Πολλαπλασιασμός της χοχόμπας (Simmondsia chinensis Link, Schneider) in vitro

Ανακοίνωση στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου, σελ. 258.

 

26. Antonakou M., Arapogiannis Th. and Roussos P. (2005).

«Surround (kaolin 95% w/w) WP crop protectant: a new broad spectrum crop protectant against insects, sunburn and heat stress on many crops.»

International Symposium on: Organic Agriculture in the Mediterranean – Problems and Perspectives. Chania, Crete, Greece 9-11 November 2005, Book of Abstracts, p 40.


27. P. A. Roussos, E. Tsantili and C.A. Pontikis (2006).      (link)

«Responses of jojoba explants to different salinity levels during the proliferation stage in vitro

Industrial Crops and Products 23 (1): 65-72.

 

28. P. A. Roussos and C.A. Pontikis (2007).     (link)

«Changes of free, soluble conjugated and bound polyamine titers of jojoba explants under sodium chloride salinity in vitro»

Journal of Plant Physiology 164: 895-903

 

29. Μαρία Αντωνάκου, Θ. Αραπογιάννης, Π. Ρούσσος, Κ. Μωυσιάδης, M. Χουρδάς και Σοφία Σπηλιώτη (2006).

«Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και φυτοτοξικότητας του ζιζανιοκτόνου Pledge (flumioxazin 50% w/w) WP κατά ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή.

Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο, Βόλος, 7-8 Δεκεμβρίου 2006, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου


30. P.A. Roussos, D. Gasparatos, E. Tsantili and C.A. Pontikis (2007).     (link)

«Mineral nutrition of jojoba explants in vitro under sodium chloride salinity.»

Scientia Horticulturae 114: 59-66


31. P.A. Roussos, A. Matsoukis, C. A Pontikis and A. Chronopoulou-Sereli (2007).  (link)

«Relations of environmental factors with the phenol content and oxidative enzyme activities of olive explants.»

Scientia Horticulturae 113 : 100-102


32. Στουρνάρας Β, Ποντίκης Κ και Ρούσσος Π. (2007).

«Πολλαπλασιασμός της ξυλοκερατιάς (Ceratonia siliqua L.) in vitro

Ανακοίνωση στο 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, Οκτωβρίου 2007, Περιλήψεις Ανακοινώσεων Συνεδρίου.


33. Roussos P.A., Denaxa N-K, Damvakaris T. (2009). (link)

«Strawberry fruit quality attributes after application of plant growth stimulating compounds. »

Scientia Horticulturae 119: 138-146.

 

34. Tsantili E., Kafkaletou M., Roussos P. (2009)

«Preharvest aminoethoxyvinylglycine (AVG) effects on ripening, total phenolic concentration and total antioxidant capacity of green table olives

VI International Postharvest Symposium. April 8-12, 2009, Antalya (Turkey)


35. Ρούσσος Π. Α., Δημητρίου Γ. (2009) (poster)

 «Άμεση οργανογένεση νεραντζιάς in vitro από έκφυτα επικοτυλίου»

      Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-       23 Οκτωβρίου 2009.

 

36. Στουρνάρας Β., Ποντίκης Κ.,  Ρούσσος Π. Α. (2009)(poster)

«Μελέτη του σταδίου της ριζοβολίας κατά τον in vitro πολλαπλασιασμό της ξυλοκερατιάς (Ceratonia  siliqua L.)»

 Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

37.  Αρχιμανδρίτη Α.,  Ρούσσος Π. Α., Ι. Μπελδέκου (2009)(poster)

 «Πολλαπλασιασμός της καστανιάς (Castanea sativa Mill) in vitro»

  Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

38. Π.Α. Ρούσσος, Μ. Λίγκα, Δ. Γασπαράτος (2009)(poster)

«Επίδραση εδαφοβελτιωτικών στη θρεπτική κατάσταση καστανιάς (Castanea sativa Μill)»

 Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

39. Π. Α. Ρούσσος (2009)(poster)

«Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού πορτοκαλιάς καλλιεργούμενης υπό βιολογική και συμβατική καλλιεργητική τεχνική»

 Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

40. Π.A. Ρούσσος, Ν-Κ. Δεναξά και Θ. Δαμβακάρης (2009)(poster)

«Ευεργετική επίδραση διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη και καρποφορία ελιάς υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης»

Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

41. Π. Α. Ρούσσος, Κ. Κεχρολόγου, Δ. Γασπαράτος (2009)(poster)

«Επίδραση εδαφοβελτιωτικών στη θρεπτική κατάσταση ελιάς (Olea europaea l.) ποικιλία Κορωνέικη»

Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

42. Α. Τσαφούρος, Π.A. Ρούσσος, Α. Βολουδάκης (2009)(poster)

«Επίδραση της καρποφορίας στην οφθαλμόπτωση της φιστικιάς»

Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

43. Π. A. Ρούσσος, Θ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Κεπόλας (2009)(poster)

«Μελέτη της ποιότητας καρπών φράουλας καλλιεργούμενης υπό συμβατική, βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιεργητική πρακτική»

Ανακοίνωση στο 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.

 

44. Roussos P.A. and Gasparatos D. (2009).(link)

    «Apple tree growth and overall fruit quality under organic and conventional orchard management»

    Scientia Horticulturae 123: 247-252.

 

45. Peter A. Roussos, N-K Denaxa, Th. Damvakaris, V. Stournaras, I. Argyrokastritis (2010).(link)

 «Effect of alleviating products with different mode of action on physiology and yield of olive under drought.»

Scientia Horticulturae 125: 700-711

 

46. E. Tsantili, C. Takidelli, M.V. Christopoulos, E. Lambrinea, D. Rouskas , P.A. Roussos (2010). (link)

«Physical, compositional and sensory differences in nuts among pistachio (Pistachia vera L.) varieties»

Scientia Horticulturae 125: 562-568.

 

47. Emmanouil A. Markakis, Sotirios E. Tjamos, Polymnia P. Antoniou , Peter A. Roussos, Epaminondas J. Paplomatas and Eleftherios C. Tjamos (2010).(link)

«Phenolic responses of resistant and susceptible olive cultivars induced by defoliating and non defoliating Verticillium dahliae pathotypes»

Plant Disease 94: 1156-1162.

 

48. Peter A. Roussos, Nikoleta-Kleio Denaxa, Theodoros Damvakaris and Vassilios Stournars (2010) (link)

«Olive Growth and Photosynthesis under Drought and Application Efficacy of Alleviating Products with Different Mode of Action.»

    Ανακοίνωση στο 28ο International Horticultural Congress, Lisbon 22-27 August 2010.

 

49. Peter A. Roussos, Athanassios Triantafyllidis and Evaggelos Kepolas (2010) (link)

   «Strawberry Fruit Production and Quality under Conventional, Integrated and Organic Management.»

    Ανακοίνωση στο 28ο International Horticultural Congress, Lisbon 22-27 August 2010.

 

50. Nikoleta-Kleio Denaxa, Stavros Vemmos, Peter A. Roussos and George Kostelenos (2010)

«The Effect of IBA, NAA and Carbohydrates on Rooting Capacity of Leaf Cuttings in Three Olive Cultivars (Olea europaea L.).»

    Ανακοίνωση στο 28ο International Horticultural Congress, Lisbon 22-27 August 2010.

 

51. D. Gasparatos, P.A. Roussos, C. Haidouti, E. Christofilopoulou, I. Massas, F. Giannakopoulou (2010).

    «Effects of organic versus conventional management on soil and leaf micronutrients in Greek apple orchards

Ανακοίνωση στο International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality", Samsun, Turkey, May 26-28, 2010. pp. 603-608

 

52. P.A. Roussos, G. Dimitriou and A.E. Voloudakis (2011).

    «N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (4-CPPU) enhances in vitro direct shoot organogenesis of Citrus aurantium L. epicotyl segments compared to other commonly used cytokinins»

    Spanish Journal of Agricultural Research 9(2): 504-509.

 

53. P.A. Roussos (2011). (link)

«Phytochemicals and antioxidant capacity of orange (Citrus sinensis (l.) Osbeck cv. Salustiana) juice produced under organic and integrated farming system in Greece.»

    Scientia Horticulturae 129: 253-258

 

54. P.A. Roussos and A. Tassis (2011). (link)

    «Effects of girdling, nitrogen, zinc and auxin foliar spray applications on mandarin fruit “Nova” quality characteristics

    Emirates Journal of Food and Agriculture 23: 431-439

 

55. Peter Roussos, Dionissios Gasparatos, Christodoulos Kyriakou, Katerina Tsichli , Eleni Tsantili, Konstantina Haidouti

        «Growth, Nutrient Status And Biochemical Changes In Sour Orange (Citrus aurantium L.) Plants Subjected To Sodium Chloride Stress.»

        Ανακοίνωση στο 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, June 6-10 2011,Chania, Greece. pp 40 (δημοσιευμένο άρθρο ν. 66)

 

56. Roussos, P.A., Sefferou, V.,Denaxa, N.-K., Tsantili, E.,Stathis, V. (2011) (link)

    «Apricot (Prunus armeniaca L.) fruit quality attributes and phytochemicals under different crop load»

     Scientia Horticulturae 129: 472-478

 

57. Tsantili, E., Konstantinidis, K., Christopoulos, M.V., Roussos, P.A.  (2011) (link)

    «Total phenolics and flavonoids and total antioxidant capacity in pistachio (Pistachia vera L.) nuts in relation to cultivars and storage conditions»

     Scientia Horticulturae 129: 694-701

 

58. Roussos P.A., Dimou, A., Assimakopoulou, A., Gasparatos, D., Kostelenos, G. (2011)

    «Growth and nutrient status of five Greek olive (Olea europaea L.) varieties subjected to chloride stress.»

    OliveBioteq 2011, Chania, Crete, Greece, October 31st - November 4th.

    Book of Abstracts pp. 154.

 

59. Ανεστιάδου Κ., Ρούσσος Π.Α. (2011)(poster)

«Ιn vitro διερεύνηση της ευαισθησίας της καστανιάς στην παρουσία ανθρακικών ιόντων στο υπόστρωμα ανάπτυξης ή/και στο υψηλό pΗ.»

25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 01-04 Νοεμβρίου.

Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 133.

 

60. Κουτσιουμάρη, Ευ., Ρούσσος, Π.Α.., Βολουδάκης, Α.Ε. (2011)

«Μελέτη μεθόδων μετασχηματισμού διαφόρων ειδών εσπεριδοειδών. Πρώτα πειραματικά δεδομένα.»

25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 01-04 Νοεμβρίου.

Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 152

 

61. Τσαφούρος, Αθ., Κουτσιουμάρη, Ευ., Ρούσσος, Π.Α.., Βολουδάκης, Α.Ε. (2011).

«Διαφορική έκφραση γονιδίων στην οφθαλμόπτωση της φιστικιάς (Pistacia vera L.).»

25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 01-04 Νοεμβρίου.

Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 155

 

62.Gasparatos D., Roussos P.A., Christophilopoulou E. and Haidouti C. (2011)

«Comparativeeffects of organic and conventional apple orchard management on soil chemical properties and plant mineral status under Mediterranean conditions.»

Journal of Soil Science and Plant Nutrition 11(4): 105-117

 

63. Peter A. Roussos, Chrisa Paziodimou and Mina Kafkaletou (2011).

«Assessment of twenty two citrus cultivars (oranges, mandarins and lemons) for quality characteristics

and phytochemical’s concentration.»

2nd Balkan Symposium on Fruit growing, Pitesti, Romania, September 5-7 2011.

 

64. N-K Denaxa, Peter A. Roussos, Th. Damvakaris, V. Stournaras, (2012).(link)

 «Comparative effects of exogenous glycine betaine, kaolin clay particles and Ambiol on photosynthesis, leaf sclerophylly indexes and heat load of olive cv Chondrolia Chalkidikis under drought.»

Scientia Horticulturae 137: 87-94.

 

65. Eleni Tsantili, Mina kafkaletou, Petros A. Roussos, Miltiadis V. Christopoulos, (2012).(link)

 «Phenolic compounds, maturation and quality in fresh green olives for table use during exposure at 20 C after preharvest ReTain treatment.»

Scientia Horticulturae 140: 26-32.

 

66. Denaxa N-K., Vemmos S.N. Roussos P.A. (2012).(link)

"The role of endogenous carbohydrates and seasonal variation in rooting ability of cuttings of an easy and a hard to root olive cultivars (Olea europaea L.)".

Scientia Horticulturae 143: 19-28.

 

67. Peter A. Roussos, Dionisios Gasparatos, Christodoulow Kyriakou, Katerina Tsichli, Eleni Tsantili and Constantina Haidouti (2013) (link)(full text limited copies only)

"Growth, Nutrient Status and Biochemical Changes of Sour Orange (Citrus aurantium L.) Plants Subjected to Sodium Chloride Stress."

Communications in Soil Science and Plant Analysis 44: 805-816.


68. Peter A. Roussos (2013) (link)(full text limited copies only)

"Growth and biochemical responses of jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Schneid) explants cultured under mannitol-simulated drought stress in vitro"
Plant Biosystems 147: 272-284

 

69. Ρούσσος Π.Α., Μπαλτάς Ε., Νικολακάκος Β. (2013)

"Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής φυτορυθμιστικών ουσιών στην ποιότητα βερικόκων"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 11.

 

70. Δεναξά Ν-Κ.Π., Ρούσσος Π.Α., Βέμμος Σ.Ν. (2013)

"Ο ρόλος των πολυαμινών στη ριζοβολία των φυλλοφόρων μοσχευμάτων ελιάς"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 12.

 

71. Ρούσσος Π.Α., Μπαμπάτσικος Χ. (2013)

"Επίδραση διαφόρων σκευασμάτων στη διακοπή του ληθάργου οφθαλμών βερικοκιάς και στην ποιότητα των καρπών"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 13.

 

72. Ασημακοπούλου Α., Σαλμάς Ι., Νηφάκος Κ., Καλογερόπουλος Π., Ρούσσος Π.Α., Κωστελένος Γ. (2013)

"Αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών ελιάς ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα του εδάφους"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 29.

 

73. Δεναξά Ν-Κ.Π., Βέμμος Σ.Ν., Ρούσσος Π.Α., Κωστελένος Γ. (2013)
"Επίδραση της εφαρμογής φαινολικών ουσιών και πολυαμινών στη ριζοβολία μοσχευμάτων ελιάς"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 133.

 

74. Παπαδάκης Ι., Καραντζή Α., Ρούσσος Π.Α., Ψυχογιού Μ. (2013)

"Μελέτη της επίδρασης της χαραγής και της δακτυλίωσης στην ποιότητα των καρπών και στη φωτοσυνθετική ικανότητα δέντρων των ποικιλιών μανταρινοειδών Ortanique και Minneola"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 144.

 

75. Ασημακοπούλου Α., Νηφάκος Κ., Σαλμάς Ι., Καλογερόπουλος Π., Ρούσσος Π.Α., Κωστελένος Γ. (2013)

"Συγκριτική μελέτη παραμέτρων αύξησης και ανόργανης θρέψης γηγενών ποικιλιών ελιάς"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 153.

 

76. Ρούσσος Π.Α., Γασπαράτος Δ., Μαυρομάτη Γ. (2013)

"Επίδραση διαφόρων μορφών χηλικού σιδήρου στην αντιμετώπιση τροφοπενίας σιδήρου σε υποκείμενο εσπεριδοειδών"

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Τεύχος περιλήψεων σελ. 166.

 

77. Denaxa N-K., Roussos P.A., Vemmos S.N. (2014)

"The possible role of polyamines to the recalcitrance of "Kalamata" olive leafy cuttings to root."

Journal of Plant Growth Regulation 33(3), 579-589

 

       78. Γασπαράτος Δ., Ρούσσος Π.Α., Δημασής Κ. (2014).

       "Επίδραση διαφόρων μορφών χηλικού σιδήρου στις ιδιότητες ενός αργιλώδους εδάφους μετά την προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου"

15ο Συνέδριο της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, Πάτρα 26-28 Νοεμβρίου 2014, Τεύχος περιλήψεων σελ. 29.

 

79. Γασπαράτος Δ., Ρούσσος Π.Α., Δημασής Κ. (2014).

"Επίδραση διαφόρων σκευασμάτων στην καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa L.) με νερό άρδευσης υψηλής αλατότητας"

15ο Συνέδριο της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, Πάτρα 26-28 Νοεμβρίου 2014, Τεύχος περιλήψεων σελ. 52.

 

80. Peter A. Roussos (2015).

Orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck).

In: Preedy V. and Simmonds M.S.J. (Eds), Nutritional Composition of fruit cultivars. Elsevier Inc. pp 469-496

 

 

81. Peter A. Roussos, Denaxa Nikoleta-Kleio, Tsafouros Athanassios, Ntanos Efstathios, Bouali Intidhar (2015).

Apricot (Prunus armeniaca (L.).

In: Preedy V. and Simmonds M.S.J. (Eds), Nutritional Composition of fruit cultivars. Elsevier Inc. pp 19-48

 

82. Peter A. Roussos, Ntanos Efstathios, Bouali Intidhar, Denaxa Nikoleta-Kleio, Tsafouros Athanassios (2015).

Plum (Prunus domestica L. and P. salicina Lindl.).

In: Preedy V. and Simmonds M.S.J. (Eds), Nutritional Composition of fruit cultivars. Elsevier Inc. 639-666

 

83.  G. Bourazanis, P.A. Roussos, I. Argyrokastritis, C. Kosmas, P. Kerkides (2016).

Evaluation of the use of treated municipal waste water on the yield, oil quality, free fatty acids’ profile and nutrient levels in olive trees cv Koroneiki, in Greece.”

Agricultural Water Management 163, 1-8

 

84. Athanasia D. Karantzi, Ioannis E. Papadakis, Petros Roussos and Maria Psychoyou (2015).

“Fruit quality and leaf photosynthesis of ‘Ortanique’ and ‘Minneola’ mandarin hybrids as affected by branch girdling or ringing.”

Third Balkan symposium on Fruit growing, September 16-18, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts pp. 87.

 

85. Tsaniklidis, G., Kotsiras, A., Tsafouros, A., Roussos, P. A., Aivalakis, G., Katinakis, P., & Delis, C. (2016). Spatial and temporal distribution of genes involved in polyamine metabolism during tomato fruit development. 

Plant Physiology and Biochemistry100, 27-36.

 

86. Roussos, P. A., Archimandriti, A., & Beldekou, I. (2016). Improving in vitro multiplication of juvenile European chestnut (Castanea sativa Mill) explants by the use of growth retardants. 

Scientia Horticulturae198, 254-256.

 

87. Roussos, P. A., Gasparatos, D., Kechrologou, K., Katsenos, P., & Bouchagier, P. (2017). Impact of organic fertilization on soil properties, plant physiology and yield in two newly planted olive (Olea europaea L.) cultivars under Mediterranean conditions. 

Scientia Horticulturae220, 11-19.

 

88. Assimakopoulou, A., Salmas, I., Roussos, P. A., Nifakos, K., Kalogeropoulos, P., & Kostelenos, G. (2017). Salt tolerance evaluation of nine indigenous Greek olive cultivars. 

Journal of Plant Nutrition40(8), 1099-1110.

 

89. Roussos, P. A., Assimakopoulou, A., Nikoloudi, A., Salmas, I., Nifakos, K., Kalogeropoulos, P., & Kostelenos, G. (2017). Intra-and inter-cultivar impacts of salinity stress on leaf photosynthetic performance, carbohydrates and nutrient content of nine indigenous Greek olive cultivars. 

Acta Physiologiae Plantarum39(6), 136.

 

90. Fousia, S., Tsafouros, A., Roussos, P. A., & Tjamos, S. E. (2018). Increased resistance to Verticillium dahliae in Arabidopsis plants defective in auxin signalling. 

Plant Pathology67(8), 1749-1757.

 

91. TSAFOUROS, A., & ROUSSOS, P. A. (2018). First Report of Krymsk® 5 (cv. VSL 2) Cherry Rootstock In Vitro Propagation: Studying the Effect of Cytokinins, Auxins and Endogenous Sugars. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca47(1), 152-161.

 

 

Διάφορες Δημοσιεύσεις

  • "Olive training and pruning", κείμενο για την ενημέρωση των μελών της Mediterranean Garden Society.

  • Επιστημονικός υπεύθυνος-σύμβουλος για την έκδοση φυλλαδίου "Λίπανσης ελιάς" της εταιρείας Kali & Salz.