ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o

 

Διδάσκοντες: Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου

 1. Παραγωγή εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών.
 2. Αρχές σποροπαραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών.
 3. Χειρισμοί των σπόρων μετά την παραγωγή και κατά την εμπορία τους.
 4. Παραγωγή αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού κηπευτικών (πατάτα, γλυκοπατάτα, φράουλα).
 5. Εμβολιασμός κηπευτικών και παραγωγή σπορόφυτων κηπευτικών σε εμπορικά φυτώρια.
 6. Συνθετικοί σπόροι: παραγωγή, χρήση και ιδιότητες.
 7. Βασικές αρχές και τρόποι αγενούς πολλαπλασιασμού ανθοκομικών ειδών.
 8. Ριζοβολία μοσχευμάτων και παραγωγή φυτωριακού υλικού καλλωπιστικών ειδών (θάμνων δένδρων πολυετών ποωδών φυτών)

 

 

Συναφή επισημονικά περιοδικά

 

 • Journal of Horticultural Science and Biotechnology
 • Scientia Horticulturae
 • HortScience
 • HortTechnology
 • Journal of the American Society for Horticultural Science
 • Seed Science Research
 • Journal of New Seeds