Μεταπτυχιακή εκπαίδευσή

Προσφερόμενα μαθήματα

Το εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργειών και το Εργαστήριο της Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Κήπων παρέχουν εκπαίδευση μέσα στην ειδικότητα των κηπευτικών καλλιεργειών και της ανθοκομίας, ως μέρος των σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής.

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 12 μήνες και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters).

Ο μεγαλύτερος ετήσιος αριθμός των εισακτέων φοιτητών σε αυτή την ειδικότητα είναι 15. Εκτός από τα μαθήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι φοιτητές οφείλουν να πραγματοποιούν μια ερευνητική μελέτη, η οποία περιγράφεται σε μια διατριβή που εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή σε δημόσια παρουσίαση.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει δίπλωμα με ελάχιστο βαθμό 6.5, έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα. Ένα διδακτορικό απονέμεται μετά από τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος και επιτυχούς ερευνητικής εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται ως πρότυπο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και εξετάζεται δημόσια. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής τους εργασίας συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου.

Τα μαθήματα που παρέχονται από το Εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργειών είναι τα εξής: