Το εργαστήριο

Ιστορία

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών (ΕΚΚ) του ΓΠΑ ιδρύθηκε με απόφαση την Ένωσης Καθηγητών της τότε ΑΓΣΑ (Ανώτατή Γεωπονική Σχολή Αθηνών) το 1979. Το νεοσύστατο εργαστήριο άρχισε να λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 1982 όταν ανέλαβε υπηρεσία ο νεοεκλεγής καθηγητής Δρ. Χρίστος Ολύμπιος ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου με θητεία από το 1982- μέχρι το 2009. Όταν η ΑΓΣΑ μετεξελίχθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και διαχωρίσθηκε σε τμήματα, το ΕΚΚ εντάχθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ).

Στον εκπαιδευτικό τομέα, από το ξεκίνημα τα μαθήματα που παρείχε το ΕΚΚ στους φοιτητές της τότε ΑΓΣΑ ήταν η Γενική Λαχανοκομία και η Ειδική Λαχανοκομία. Καθώς δεν υπήρχαν υποδομές, άρχισαν να δημιουργούνται: ο εκπαιδευτικός υπαίθριος Λαχανόκηπος, το πρώτο θερμοκήπιο, καθώς και αίθουσα εργαστηρίων για την εκπαίδευση φοιτητών και τη διεξαγωγή έρευνας  επί των κηπευτικών. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένα γυάλινο θερμοκήπιο και εξοπλίστηκαν οι αίθουσες των εργαστηρίων με επιστημονικά όργανα και μηχανήματα τα οποία περιγράφονται σε ξεχωριστή θέση στην παρουσίαση του Εργαστηρίου.

Με την πάροδο του χρόνου στο Εργαστήριο εκλέχθηκε και διορίσθηκε και νέο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό εκτός από τον καθηγητή Χρίστο Ολύμπιο. Συνολικά, τε μέλη ΔΕΠ, που έχουν κατά καιρούς υπηρετήσει ή υπηρετούν μέχρι σήμερα στο ΕΚΚ είναι τα εξής :

Ομότιμος Καθηγητής Χρίστος Ολύμπιος,                      1982 – 2009 (έχει συνταξιοδοτηθεί)

Ομότιμος Καθηγητής Κων/νος Ακουμιανάκης,           1983 – 2016 (έχει συνταξιοδοτηθεί)

Ομότιμος Καθηγητής Χάρολντ-Κρίστοφερ Πάσσαμ, 1990 – 2014 (έχει συνταξιοδοτηθεί)

Καθηγητής Δημήτριος Σάββας,                                       2006 – μέχρι και σήμερα

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καραπάνος,                2014 – μέχρι και σήμερα.

Μετά την συνταξιοδότηση του Καθηγητή κ. Χρίστου Ολύμπιου, την διεύθυνση του Εργαστηρίου άσκησαν κατά χρονική σειρά τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Καθηγητής Χάρολντ Πάσσαμ:                                         2009 – 2014

Καθηγητής Κων/νος Ακουμιανάκης:                             2014 – 2016

Καθηγητής Δημήτριος Σάββας:                                      2016 μέχρι σήμερα

Παράλληλα, το Εργαστήριο, εκτός από το επιστημονικό προσωπικό απέκτησε και τεχνικό, γραμματειακό και εργατικό προσωπικό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το προσωπικό έχει συνταξιοδοτηθεί και σήμερα στη δύναμη του Εργαστηρίου, εκτός από τα δύο ενεργά μέλη ΔΕΠ,  παραμένει μόνο ο γεωπόνος Ανδρέας Ροπόκης, ο οποίος υπηρετεί ως ΕΔΙΠ.

Ο αριθμός των μαθημάτων έχει αυξηθεί από τα αρχικά δυο σε επτά, τα ακόλουθα:

Γενική Λαχανοκομία, Ειδική Λαχανοκομία, Λαχανοκομία (παρέχεται στα υπόλοιπα τμήματα εκτός ΕΦΠ), Κηπευτικά υπό Κάλυψη, Υδροπονικές καλλιέργειες,  Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών, Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών, Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών.

Από το (    ) ξεκίνησε και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα κηπευτικά, ως μεταπτυχιακή κατεύθυνση ειδίκευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα διδασκόμενα μαθήματα στην μεταπτυχιακή κατεύθυνση ειδίκευσης που παρέχει το ΕΚΚ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου παρατίθενται (link)..

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών μέχρι σήμερα έχει λάβει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, απόδειξη  των προσπαθειών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται η έναρξη δύο νέων τετραετών ερευνητικών προγραμμάτων HORIZON2020 το 2017 (TRUE και TOMRES) συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 650.000 € τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών   έχει διοργανώσει κατά καιρούς διάφορα, επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης για άνεργους γεωπόνους, νέους αγρότες και ενδιαφερόμενους για κηπευτικές καλλιέργειες.

Κατά την διάρκεια των ετών 1982-2016 το εκπαιδευτικό προσωπικό ανέπτυξε έντονη ερευνητική δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά κύρους με κριτές, σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, σε εκλαϊκευμένα περιοδικά σχετικά με τον αγροτικό τομέα, καθώς και σε εφημερίδες.

Κατά την διάρκεια των ετών 1982-2016 απονεμήθηκε σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε επίπεδο Master καθώς και αρκετά διδακτορικά διπλώματα με επιβλέποντες μέλη ΔΕΠ του ΕΚΚ.

Ομότιμοι Καθηγητές

Ολύμπιος Χρίστος

Ολύμπιος Χρίστος

Ιστοσελίδα

βιογραφικό

Harold Christopher Passam

Harold Christopher Passam

βιογραφικό

Ακουμιανάκης Κων/ντίνος

Ακουμιανάκης Κων/ντίνος

βιογραφικό

Δομή και Υποδομές

 

Το Εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργειών είναι ένα από τα ένδεκα εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο, το οποίο συστάθηκε το 1981, βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Παπαδάκη, που είναι κτισμένο στη νοτιανατολική πλευρά του πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες για διδασκαλία και εργαστηριακή έρευνα. Συμπληρωματικό ερευνητικό και διδακτικό έργο παρέχεται στον αγρό του Εργαστηρίου, έκτασης περίπου 1000m2, όπου στεγάζονται δύο θερμοκήπια, ένα αυτοματοποιημένο θερμαινόμενο υαλόφρακτο θερμοκήπιο, που αποτελείται από 4 διαμερίσματα, έκτασης 70m2το καθένα, καθώς και ένα δεύτερο χωρίς θέρμανση, καλυμμένο με πλαστικό, το οποίο έχει έκταση 280m2.

Πληροφόρηση και υποστήριξη παραγωγών κηπευτικών

Πρόγραμμα υπολογισμού Θρεπτικών διαλυμάτων

για υδροπονικές καλλιέργειες