Προπτυχιακή εκπαίδευσή

Προσφερόμενα μαθήματα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου διδάσκονται τις βασικές αρχές των καλλιεργειών στα κηπευτικά στη διάρκεια του 5ου εξαμήνου, από τα 10 συνολικά εξάμηνα της διάρκειας σπουδών. Αυτό το μάθημα, το οποίο είναι υποχρεωτικό, περιλαμβάνει γενική εισαγωγή στα κηπευτικά και εισαγωγή στη μετασυλλεκτική τεχνολογία, στην καλλιέργεια εκτός εδάφους (υδροπονική) και τη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών.

Επί πλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής παρακολουθούν ένα δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα στη διάρκεια του 8ου εξαμήνου, το οποίο επικεντρώνεται στην υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών, όπου συμπεριλαμβάνονται η αγκινάρα, το σπαράγγι, η πατάτα, το κρεμμύδι, το καρότο, κ.α.

Στη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις κηπευτικές καλλιέργειες ως το πεδίο της ειδίκευσής τους στο εργαστήριο. Γενικά, ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα, είναι περίπου 20 ανά έτος και η διδασκαλία περιλαμβάνει:

Κηπευτικά υπό κάλυψη: Τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι, μελιτζάνα, πιπεριά, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι και φασόλι.
Πολλαπλασιασμός κηπευτικών: Σποροπαραγωγή κηπευτικών, αποθήκευση σπόρων και χειρισμοί, φυσιολογία σπόρων και ενηλικίωση.
Μετασυλλεκτική φυσιολογία: αποθήκευση, χειρισμοί και τεχνική της εμπορίας των παραγόμενων λαχανικών.
Αειφορική – Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών.
Το 10o εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκτέλεση και πρακτική εφαρμογή ενός ερευνητικού θέματος από τους φοιτητές, αν και, στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, οι φοιτητές ξεκινούν την πτυχιακή τους στο 9ο εξάμηνο. Η διάρκεια εκπόνησης του πειραματικού μέρους της πτυχιακής μελέτης κυμαίνεται από 6-8 μήνες. Τα θέματα των πτυχιακών μελετών, εν πολλοίς, καθορίζονται από την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, χωρίς αυτό να αποκλείει το θέμα της μελέτης να σχετίζεται με οποιοδήποτε λαχανικό.

Όλοι οι φοιτητές που επιλέγουν τις κηπευτικές καλλιέργειες ως ειδικότητά τους, ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους μελέτη μέσα στο εργαστήριο, ενώ γίνεται δεκτός και ένας μικρός αριθμός φοιτητών, για την εκπόνηση πτυχιακών μελετών από άλλες ειδικότητες.

Οι λεπτομέρειες για τα μαθήματα και οι αντίστοιχες ώρες, διδασκαλίας δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μάθημα

Γενική Λαχανοκομία

εξάμηνο

5

Διδάσκων

Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος

Λαχανοκομία 6 Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος
Ειδική Λαχανοκομία 8 Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος
Κηπευτικά υπό Κάλυψη 9  Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών 9 Ε. Τσαντίλη, Ι. Καραπάνος
Υδροπονικές Καλλιέργειες 9 Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος
Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών 9 Ι. Καραπάνος, Δ. Σάββας