Το προσωπικό του εργαστηρίου

Μόνιμο Προσωπικό του Εργαστηρίου

Δρ. Σάββας Δημήτριος

Διευθυντής του εργαστηριού , Ph.D, Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

 

Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Ph.D, Επίκουρος Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

Ροπόκης Ανδρέας

M.Sc., Ε.ΔΙ.Π

Ιστοσελίδα

βιογραφικό

Μεταδιδάκτορες

 

Δρ. Ντάτση Γεωργία

M.Sc, Ph.D, Ερευνήτρια

Ιστοσελίδα 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διονύσης Υφαντόπουλος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294536
E-mail: yfantopoulos@aua.gr
Ιστοσελίδα

Ιωάννης Καραβίδας

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: karavidas@aua.gr
Ιστοσελίδα

Γάτσιος Αναστάσιος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: tasosgatsios@gmail.com
Ιστοσελίδα

Παναγιώτης Καλοζούμης

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294536
E-mail: kalozoumis@aua.gr
Ιστοσελίδα

Βασιλική Τυλιγάδη

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: vatyligadi@aua.gr
Ιστοσελίδα

Μαρτίνα Χατζηγιάννη

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: martina06hatzigianni@yahoo.gr
Ιστοσελίδα

Αλέξανδρος Δάλλας

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: alexis-dal@hotmail.com

Μουρούτουγλου Χρήστος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: chris.mour@teikal.gr

Ολυμπία Κυριακοπούλου

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: olympkyr@netscape.net

Συνεργάτες

 

Ιωάννης Παναγιωτάκης

B.Sc, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Τηλ: 210 5294536
E-mail: panagiotakis@aua.gr
Ιστοσελίδα

Βασιλική Βουγελέκα

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294471
E-mail: vvasiliki@aua.gr
Ιστοσελίδα

Ευδοξία Ευσταθιάδου

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294350
E-mail: efstathiadou@aua.gr
Ιστοσελίδα