Το προσωπικό του εργαστηρίου

Μόνιμο Προσωπικό του Εργαστηρίου

Δρ. Σάββας Δημήτριος

Διευθυντής του εργαστηριού , Ph.D, Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

 

Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Ph.D, Επίκουρος Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

Ροπόκης Ανδρέας

M.Sc., Ε.ΔΙ.Π

Ιστοσελίδα

βιογραφικό

Μεταδιδάκτορες

 

Δρ. Ντάτση Γεωργία

M.Sc, Ph.D

Ιστοσελίδα 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ολυμπία Κυριακοπούλου

M.Sc.

Τηλ: 210 5294538
Email: olympkyr@netscape.net

Μουρούτουγλου Χρήστος

M.Sc

Τηλ: 210 5294538
Email: chris.mour@teikal.gr

Μαρτίνα Χατζηγιάννη

B.Sc

Τηλ: 210 5294538
Email: martina06hatzigianni@yahoo.gr

Αλέξανδρος Δάλλας

B.Sc

Τηλ: 210 5294538

Email: alexis-dal@hotmail.com

Γάτσιος Αναστάσιος

B.Sc

Τηλ: 210 5294538
Email: tasosgatsios@gmail.com

Διονύσης Υφαντόπουλος

B.Sc

Τηλ: 210 5294538

Email: dyfantopoulos@hotmail.gr

Δαμιανός Νεοκλέους

M.Sc., Ph.D

Τηλ: 210 5294538
Email:  d.neocleous@ari.gov.cy