Το προσωπικό του εργαστηρίου

Μόνιμο Προσωπικό του Εργαστηρίου

Δρ. Σάββας Δημήτριος

Δρ. Σάββας Δημήτριος

Διευθυντής του εργαστηριού , Ph.D, Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

 

Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Ph.D, Επίκουρος Καθηγητής

Ιστοσελίδα

Βιογραφικό

Ροπόκης Ανδρέας

Ροπόκης Ανδρέας

M.Sc., Ε.ΔΙ.Π

Ιστοσελίδα

βιογραφικό

Εξωτερικοί Συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα

 

Δρ. Ντάτση Γεωργία

Δρ. Ντάτση Γεωργία

M.Sc, Ph.D, Ερευνήτρια

Ιστοσελίδα 

 

Βασιλική Βουγελέκα

Βασιλική Βουγελέκα

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294471
E-mail: vvasiliki@aua.gr
Ιστοσελίδα

Ιωάννης Παναγιωτάκης

Ιωάννης Παναγιωτάκης

B.Sc, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Τηλ: 210 5294536
E-mail: panagiotakis@aua.gr
Ιστοσελίδα

Ευδοξία Ευσταθιάδου

Ευδοξία Ευσταθιάδου

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294350
E-mail: efstathiadou@aua.gr
Ιστοσελίδα

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διονύσης Υφαντόπουλος

Διονύσης Υφαντόπουλος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294536
E-mail: yfantopoulos@aua.gr
Ιστοσελίδα

Μαρτίνα Χατζηγιάννη

Μαρτίνα Χατζηγιάννη

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: martina06hatzigianni@yahoo.gr
Ιστοσελίδα

Παναγιώτης Καλοζούμης

Παναγιώτης Καλοζούμης

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294536
E-mail: kalozoumis@aua.gr
Ιστοσελίδα

Ολυμπία Κυριακοπούλου

Ολυμπία Κυριακοπούλου

B.Sc, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: olympkyr@netscape.net

Ιωάννης Καραβίδας

Ιωάννης Καραβίδας

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: karavidas@aua.gr
Ιστοσελίδα

Αλέξανδρος Δάλλας

Αλέξανδρος Δάλλας

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: alexis-dal@hotmail.com

Γάτσιος Αναστάσιος

Γάτσιος Αναστάσιος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: tasosgatsios@gmail.com
Ιστοσελίδα

Μουρούτουγλου Χρήστος

Μουρούτουγλου Χρήστος

B.Sc, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τηλ: 210 5294538
E-mail: chris.mour@teikal.gr