Δρ. Γεωργία Ντάτση

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τµήµατος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό  δίπλωμα από το Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδακτορικό δίπλωμα από το Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, τον εμβολιασμό των κηπευτικών, το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, καθώς και τα αέρια θερμοκηπίου και την βιολογική αζωτοδέσμευση. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων σε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα στο πλαίσιο συμβάσεων ΠΔ 407, πανεπιστημιακού υποτρόφου και επιστημονικού/εργαστηριακού συνεργάτη αντίστοιχα. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 32 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, πάνω από 12 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πάνω από 50 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 2 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία. Είναι κριτής άρθρων επιστημονικών περιοδικών και μέλος της International Society for Horticultural Science (ISHS). Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και διαχειρίστρια σε 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020) και πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες.

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 

 1. Savvas, D., Papastavrou, D., Ntatsi, G., Ropokis, A., Olympios, C., Hartman, H., Schwarz, D., 2009. Interactive effects of grafting and Mn-supply on growth, yield and nutrient uptake by tomato. HortScience 44, 1978-1982
 2. Savvas, D., Savva, A., Ntatsi, G., Ropokis, A., Karapanos, I., Krumbein, A., Olympios, C., 2011. Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield and quality in salinised tomatoes. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 174, 154-162
 3. Ntatsi, G., Savvas, D., Druege, U., Schwarz, D., 2013. Contribution of phytohormones in alleviating the impact of sub-optimal temperature stress on grafted tomato. Scientia Horticulturae 149, 28-38
 4. Savvas, D., Ntatsi, G., Barouchas, P., 2013. Impact of grafting and rootstock genotype on cation uptake by cucumber (Cucumis sativus) exposed to Cd or Ni stress. Scientia Horticulturae 149, 86-96
 5. Ntatsi G., Savvas, D., Huntenburg, K., Druege, U., Hincha, D.K., Zuther E., Schwarz, D., 2014. A study on ABA involvement in the response of tomato to suboptimal root temperature using reciprocal grafts with notabilis, a null mutant in the ABA-biosynthesis gene LeNCED Environmental and Experimental Botany, 97, 11-21
 6. Petropoulos, S.A., Olympios, C., Ropokis, Α., Vlachou, G., Ntatsi, G., Paraskevopoulos, A., Passam, H.C., 2014. Fruit volatile, quality and yield of watermelon as affected by grafting. Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 873-885
 7. Ntatsi G., Savvas, D., Klaering H.P., Schwarz, D., 2014. Growth, yield, and metabolic responses of temperature-stressed tomato to grafting onto rootstocks differing in cold tolerance. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139, 230-243
 8. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., 2015. Morphological, nutritional and chemical description of «Vatikiotiko», an onion local landrace from Greece. Food Chemistry, 182(1), 156-163
 9. Petropoulos, S.A., Karkanis, A., Fernandes, A., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., Petrotos, K., Lykas, C., Khah, E., 2015. Chemical composition, quality characters, growth and yield of six genotypes of common purslane (Portulaca oleracea): An alternative source of omega-3 fatty acids. Plant Foods for Human Nutrition, 70, 420-426
 10. Savvas, D., Ntatsi, G., 2015. Biostimulant activity of silicon in horticulture. Scientia Horticulturae 196, 66-81
 11. Karkanis, A., Ntatsi, G., Kontopoulou, C.K., Pristeri, A., Bilalis, D., Savvas, D., 2016. Field pea in European cropping systems: adaptability, biological nitrogen fixation and cultivation practices. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 44 (2), 325-336.
 12. Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Fernandes, A., Barros, L., Barreira, J.C.M., Ferreira, I.C.F.R., Antoniadis, V. 2016. Long-term storage effect on chemical composition, nutritional value and quality of Greek onion landrace “Vatikiotiko”. Food Chemistry 201, 168-176
 13. Petropoulos, S.A., Fernandes, Â, Ntatsi, G., Levizou, E., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2016. Nutritional profile and chemical composition of Cichorium spinosum ecotypes. LWT-Food Science and Technology, 73, 95-101
 14. Lazaridi, E., Ntatsi, G., Savvas, D., Bebeli, P.J. 2016. Diversity in cowpea (Vigna unguiculata(L.) Walp.) local populations from Greece. Genetic Resources and Crop Evolution 1-23
 15. Petropoulos, S.A., Pereira, C., Ntatsi, G., Danalatos, N., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2016. Nutritional value and chemical composition of Greek artichoke ecotypes. Food Chemistry (in press) doi: 10.1016/j.foodchem.2017.01.159
 16. Carvalho, M., Bebeli, P., Pereira, G., Castro, I., Egea-Gilabert, C., Matos, M., Lazaridi, E., Duarte, I., Lino-Neto, T., Ntatsi, G., Rodrigues, M., Savvas, D., dos Santos Rosa, E., Carnide, V., 2017. « European cowpea landraces for a more sustainable agriculture system and novel foods ». Journal of the Science of Food and Agriculture (in press)
 17. Karapanos, I., Papandreou, A., Skouloudi, M., Makrogianni, D., Fernandez, J., da Graça Mendonça Pereira, M., Ntatsi, G., Bebeli, P.J, Savvas, D. 2017. Cowpea fresh pods – a new legume for the market: Assessment of their quality and dietary characteristics of 37 cowpea accessions grown in southern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture (in press)
 18. Petropoulos, S.A., Levizou, E., Ntatsi, G., Fernandes, A., Barros, L., Petrotos, K., Akoumianakis, K., Ferreira. I.C.F.R., 2017. Salinity effect on nutritional value, chemical composition and bioactive compounds content of Cichorium spinosum Food Chemistry 214, 129-136
 19. Lazaridi, E., Ntatsi, G., Fernández J.A., Karapanos, I., Carnide, V.P., Savvas, D., Bebeli, P.J., 2017. Phenotypic diversity and evaluation of fresh pods of Southern European cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) landraces. Journal of the Science of Food and Agriculture, doi: 10.1002/jsfa.8249
 20. Tampakaki, A., Fotiadis, C., Ntatsi, G., Savvas, D. 2017. A novel symbiovar (aegeanense) of the genius Ensifer nodulates Vigna unguinculata. Journal of the Science of Food and Agriculture doi: 10.1002/jsfa.8281
 21. Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Ferreira, I.C.F.R. 2016. Long-term storage of onion and the factors that affect its quality: A critical review. Food Reviews International, 33(1), 62-83
 22. Agathokleous, E., Saitanis, C.J., Burkey, K.O., Ntatsi, G., Vougeleka, V., Mashaheet AS.M., Pallides, A., 2017. Application and further characterization of the snap bean S156/R123 ozone biomonitoring system in relation to ambient air temperature. Science of the Total Environment, 580, 1046-1055
 23. Tampakaki, A., Fotiadis, C., Ntatsi, G., Savvas, D. 2016. Phylogenetic multilocus sequence analysis of indigenous slow-growing rhizobia nodulating cowpea (Vigna unguiculata) in Greece. Systematic and Applied Microbiology (in press).
 24. Savvas, D., Öztekin, G.B., Tepecik, M., Ropokis A., Tüzel, Y., Ntatsi, G., Schwarz, D., 2017. Impact of grafting and rootstock on nutrient to water uptake ratios during the first month after planting of hydroponically grown tomato, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 92(3), 294-302.
 25. Ntatsi, G., Savvas, D., Papasotiropoulos, V., Katsileros, A., Zrenner, R., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2017. Rootstock tolerance to sub-optimal temperature determines transcriptomic responses in rootstocks and scions of grafted tomato plants subjected to root cooling. Frontiers in Plant Science 8, 911.
 26. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Karkanis, A., Ntatsi, G., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2017. Successive harvesting affects yield, chemical composition and antioxidant activity of Cichorium spinosum L., Food Chemistry 237, 83-90
 27. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Antoniadis, V., Ntatsi, G., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2018 .Chemical composition and antioxidant activity of Cichorium spinosum L. leaves in relation to developmental stage, Food Chemistry 239, 946-952.
 28. Ntatsi, G., Aliferis, K.A, Rouphael, Y., Napolitano, F., Makris, K., Kalala, G., Katapodis, G., Savvas, D., 2017. Salinity source alters mineral composition and metabolism of Cichorium spinosum leaves. Environmental and Experimental Botany 141, 113-123.
 29. Neocleous, D., Ntatsi, G., Savvas, D., 2017. Physiological, nutritional and growth responses of melon (Cucumis melo L.) to a gradual salinity built-up in recirculating nutrient solution, Journal of Plant Nutrition, 1-13.
 30. Petropoulos, S.A., Di Gioia, F., Ntatsi, G., 2017. Vegetable organosulfur compounds and their health promoting effects. Current Pharmaceutical Design doi: 10.2174/1381612823666170111100531.
 31. Chatzigianni, M., Alkhaled, B., Stamatakis, A., Livieratos, I., Ntatsi, G., Savvas, D., 2017. Impact of nitrogen form and supply level on growth, yield and nutritional value in hydroponically-grown Cichorium spinosum L. Journal of Plant Nutrition and Soil Science DOI: 10.1002/jsfa.8636.
 32. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Pappa, V.A., Konosonoka, I.E., Travlos, I., Bilalis, D., Bebeli, P.J., Savvas, D. 2017. Impact of conventional and organic farming system on soil fertility, weed flora, yield and nitrogen fixation efficiency of different pea (Pisum sativum L.) landraces. Archives of Agronomy and Soil Science (submitted).
 33. Ntatsi, G., Gutiérrez-Cortines, M., Karapanos, I., Barros, A., Weiss, J., Balliu, A., Rosa, E., Savvas, D., 2017. Quality of Legume Vegetables, Scientia Horticulturae (submitted)

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών

 1. Savvas, D., Ntatsi, G., Passam, H.C., 2008. Plant nutrition and physiological disorders in greenhouse grown tomato, pepper and eggplant. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2, 45-61
 2. Βilalis, D., Karkanis, A., Angelopoulou, F., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Lazaridi, E., Savvas, D., 2015. Effect of organic and mineral fertilization on root growth and mycorrhizal colonization of pea crops (Pisum sativum). Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 288-294. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 11497
 3. Βilalis, D., Karkanis, A., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Bebeli, P., Savvas, D., 2015. Wild mustard (Sinapis arvensis) and corn poppy (Papaver rhoeas L.) competition with four pea varieties cultivated following conventional or organic farming practices. Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 443-444. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 11633

 Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 1. Savvas, D., Patakioutas, G., NtatsiKarras, G., 2008. Application of some systemic pesticides via the root system in substrate grown crops under conditions of complete nutrient solution recycling. Acta Horticulturae 819, 451-458
 2. Ntatsi, G., Savvas, D., Schwarz, D., 2012. Role of abscisic acid in the adaptation of grafted tomato to moderately suboptimal temperature stress. Acta Horticulturae 952, 295-302
 3. Lycoskoufis, I., Mavrogiannopoulos, G., Savvas, D., Ntatsi, G., 2012. Impact of salinity due to a high concentration of NaCl or to a high concentration of nutrients on tomato plants. Acta Horticulturae 952, 689-696
 4. Petropoulos, S., Olympios, C., Ntatsi, G., Passam, C., 2012. Effects of grafting and salinity on agronomic characteristics and ion uptake by cucumber plants grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 952, 637-644
 5. Savvas, D., Ntatsi, G., Moiras, N., Tsakalidis, A., Ropokis, A., Liopa-Tsakalidi, A., 2012. Impact of grafting and rootstock on the responses of cucumber to heavy metal stress. Acta Horticulturae 960, 49-56
 6. Savvas, D., Ntatsi, G., Rodopoulou, M., Goumenaki, F., 2014. Nutrient uptake concentrations in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system under Mediterranean climatic conditions as influenced by irrigation schedule, Acta Horticulturae, 1034, 545-552.
 7. Patakioutas, G., Dimou, D., Kostoula, O., Yfanti, P., Paraskevopoulos, A. Ntatsi, G., Savvas, D., 2015. Inoculation of tomato roots with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporumsp. lycopersici and improve nutrient uptake and yield. Acta Horticulturae 1107, 141-148
 8. Savvas, D., Ropokis, A., Ntatsi, G., Kittas, C., 2016. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. Acta Horticulturae 142, 443-448.
 9. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Barros, L., Barreira, J.C.M., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., Antoniadis, V. 2016. Effect of storage on quality features of local onion landrace ‘Vatikiotiko’ Acta Horticulturae 143, 125-131.
 10. Ropokis, Α., Savvas, D., Giagtzoglou, P., Ginosatis, S., Ntatsi, G., Kittas, C., Katsoulas, N., 2016. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under Mediterranean climate conditions. Acta Horticulturae 1170, 687-693
 11. Patakioutas, G., Dimou, D., Yfanti, P., Karras, G., Ntatsi, G., Savvas, D., 2016. Root inoculation with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum sp. lycopersici in two Greek landraces of tomato grown on perlite. Acta Horticulturae 1168, 277-286
 12. Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D., 2016. Impact of organic practices on growth, yield, greenhouse gas emissions and biological nitrogen fixation by three local pea landraces. Acta Horticulturae 1164, 77-84

Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια ξενόγλωσσων βιβλίων

 1. Savvas, D., Ntatsi, G., Barouchas, P. 2017. Chapter 2. Soil conservation, soil fertility and plant nutrition management In: Good Agricultural Practices for Greenhouse Vegetable in South-Eastern-European countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Plant Production and Protection Paper, 53-78
 2. Rouphael, Y., Venema, J.H., Edelstein, M., Savvas, D., Colla, G., Ntatsi, G., Ben-Hur, M., Kumar, P., Schwarz, D. 2016. Grafting as a tool to tolerate abiotic stresses. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI, 171-215

 

 1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.
 2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TOMRES: A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 42 μήνες με έναρξη την 1-6-2017.
 3. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.
 4. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) LEGUME FUTURES με τίτλο: «Legume-supported cropping systems for Europe» (Κωδικός EU: 245216 CP-FP). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-3-2010
 5. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST FA1204 με τίτλο «Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions». Διάρκεια έργου: 2006-2008 (2013-2016)
 6. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGRICOM “ Transfer of the Water Competences Model to AGRIcultural COMpetences” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation – Call 2011». Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 05.0233. Διάρκεια: 1-10-2011 έως 30-9-2013.
 7. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ««Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», το οποίο συντόνησε το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Πατακιούτας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια έργου: 2012-2015.
 8. Ερευνητικό Έργο «Transnational Network for SME Support in the Animal Breeding and Horticultural Sector – AGRO-START” το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Διάρκεια Σύμβασης: Από 05/5/2014 έως 28/11/2014.
 9. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη» και κωδικό ΕΛΚΕ 34.0231, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΛΑΒΑ Α.Ε. Διάρκεια έργου: 01/11/2010 μέχρι 31/10/2012.
 10. Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Κηπευτικών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μελέτη περίπτωσης με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας σε υδροπονική θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας στην περιοχή του Μαραθώνα» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Σάββα. Διάρκεια έργου: 01/03/2016 έως 31/12/2016