Ροπόκης Ανδρέας

M.Sc., Ε.ΔΙ.Π

Ανδρέας Ροπόκης

ΕΔΙΠ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4533

E-mail: ropokis at aua.gr

Ανδρέας Ροπόκης, είναι ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, τον εμβολιασμό των κηπευτικών και το μικροκλίμα του θερμοκηπίου. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 4 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, 2 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και πάνω από 15 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020) και σε πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

 1. Savvas, D., Papastavrou, D., Ntatsi, G., Ropokis, A., Olympios, C., Hartman, H., Schwarz, D., 2009. Interactive effects of grafting and Mn-supply on growth, yield and nutrient uptake by tomato. HortScience 44, 1978-1982
 2. Savvas, D., Savva, A., Ntatsi, G., Ropokis, A., Karapanos, I., Krumbein, A., Olympios, C., 2011. Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield and quality in salinised tomatoes. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 174, 154-162
 3. Petropoulos, S.A., Olympios, C., Ropokis, Α., Vlachou, G., Ntatsi, G., Paraskevopoulos, A., Passam, H.C., 2014. Fruit volatile, quality and yield of watermelon as affected by grafting. Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 873-885
 4. Savvas, D., Öztekin, G.B., Tepecik, M., Ropokis A., Tüzel, Y., Ntatsi, G., Schwarz, D., 2017. Impact of grafting and rootstock on nutrient to water uptake ratios during the first month after planting of hydroponically grown tomato, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 1-9.

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 1. Savvas, D., Ntatsi, G., Moiras, N., Tsakalidis, A., Ropokis, A., Liopa-Tsakalidi, A., 2012. Impact of grafting and rootstock on the responses of cucumber to heavy metal stress. Acta Horticulturae 960, 49-56
 2. Savvas, D., Ropokis, A., Ntatsi, G., Kittas, C., 2016. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. Acta Horticulturae 142, 443-448.
 3. Ropokis, Α., Giagtzoglou, P., Ginosatis, S., Ntatsi, G., Savvas, D., Kittas, C., Katsoulas, N., 2016. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under Mediterranean climate conditions. GreenSys2015 – International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses, Évora, Portugal, 19-23.09.2015 Acta Horticulturae (accepted and revised)
 1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.
 2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) LEGUME FUTURES με τίτλο: «Legume-supported cropping systems for Europe» (Κωδικός EU: 245216 CP-FP). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-3-2010
 3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST FA1204 με τίτλο «Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions». Διάρκεια έργου: 2006-2008 (2013-2016)
 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGRICOM “ Transfer of the Water Competences Model to AGRIcultural COMpetences” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation – Call 2011». Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 05.0233. Διάρκεια: 1-10-2011 έως 30-9-2013.
 5. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ««Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», το οποίο συντόνησε το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Πατακιούτας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια έργου: 2012-2015.
 6. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη» και κωδικό ΕΛΚΕ 34.0231, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΛΑΒΑ Α.Ε. Διάρκεια έργου: 01/11/2010 μέχρι 31/10/2012.