Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

 

Δρ.Καραπάνος Ιωάννης , MSc, PhD

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ιερά Οδός 75

11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4534
E-mail: karapanos@aua.gr