Δημοσιεύσεις

 1.  Savvas, D., 2003. Hydroponics: A modern technology supporting the application of integrated crop management in greenhouse. Journal of Food, Agriculture & Environment, 1. WFL Publisher, Helsinki, Finland: pp. 80-86.
 2. Liopa-Tsakalidis, A., Sakkopoulos, E., Savvas, D., Sideridis, A.B., Tzimas, J., 2005. HydroNet: An intelligent hydroponics web service environment. Neural, Parallel and Scientific Computations, 13: 15-36.
 3. Passam, H.C., Karapanos, I.C., Bebeli, P.J., Savvas, D., 2007. A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. European Journal of Plant Science & Biotechnology 1, 1-21.
 4. Savvas, D., Ntatsi, G., Passam, H.C., 2008. Plant nutrition and physiological disorders in greenhouse grown tomato, pepper and eggplant. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2, 45-61
 5. Βilalis, D., Karkanis, A., Angelopoulou, F., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Lazaridi, E., Savvas, D., 2015. Effect of organic and mineral fertilization on root growth and mycorrhizal colonization of pea crops (Pisum sativum). Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 288-294. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 11497
 6. Βilalis, D., Karkanis, A., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Bebeli, P., Savvas, D., 2015. Wild mustard (Sinapis arvensis) and corn poppy (Papaver rhoeas L.) competition with four pea varieties cultivated following conventional or organic farming practices. Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 443-444. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 1163
 1. Gizas, G., Savvas, D., and I. Mitsios, 1999. Availability of macrocations in perlite and pumice as influenced by the application of nutrient solutions having different cation concentration ratios. Acta Horticulturae, 548: 277-284.
  2. Savvas, D., 2001. Nutritional management of gerbera (Gerbera jamesoni) grown in a closed soilless culture system. Acta Horticulturae, 554: 175-182.
  3. Savvas, D. and I. Tsirogiannis, 2002. Computer-controlled recycling of nutrient solutions in hydroponics by means of two alternative models. In: Proccedings, 1st Conference of Hellenic Association of Information & Computer Technologies in Agriculture, Food & Environment. 6-7 June 2002, AUA, Athens, Greece. pp. 253-260.
  4. Liopa-Tsakalidis, A., Mavrogianopoulos, G.N., Passam, H.C., Savvas, D., Sideridis, A.B., and C.P. Yialouris, 2002. An integrated management information system in hydroponics. In: Proccedings, 1st Conference of Hellenic Association. 6-7 June 2002, AUA, Athens, Greece. pp. 556-564.
  5. Stamatakis, A., D. Savvas, N. Papadantonakis, N. Lydakis-Simantiris, P. Kefalas, 2003. Effects of silicon and salinity on fruit yield and quality of tomato grown hydroponically. Acta Horticulturae, 609: 141-149.
  6. Savvas, D., K. Samantouros, D. Paralemos, G. Vlachakos, M. Stamatakis, and C. Vassilatos, 2004. Yield and nutrient status in the root environment of tomatoes grown on chemically active and inactive inorganic substrates. Acta Horticulturae 644: 377-383.
  7. Anastasiou, A., K.P. Ferentinos, K.G. Arvanitis, N. Sigrimis, D. Savvas, 2005. DSS-Hortimed for on-line management of hydroponic systems. Acta Horticulturae 691: 267-274.
  8. Savvas, D., V.A. Pappa, G. Gizas, L. Maglaras, 2006. Influence of NaCl concentration in the irrigation water on salt accumulation in the root zone and yield in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 697: 93-99.
  9. Savvas, D., I.L. Tsirogiannis, G. Gizas, N. Petropoulos, S. Koukladas, N. Sigrimis, 2006. Exploring a model relating the accumulation of NaCl with the water consumption in closed hydroponic systems. Acta Horticulturae 718, 453-460.
  10. Katsoulas, Ν., E. Kitta, C. Kittas, I.L. Tsirogiannis, E. Stamati, D. Savvas, 2006. Greenhouse cooling by a fog system: Effects on microclimate and on production and quality of a soilless pepper crop. Acta Horticulturae 719, 455-461.
  31
  11. Savvas, D., N. Mantzios, P. Barouchas, D. Kyrkas, H.C. Passam, and C. Olympios, 2007. Effects of increasing salinity due to progressive NaCl accumulation in the nutrient solution on French beans grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 747, 531-538.
  12. Savvas, D., 2008. Invited paper: Modern greenhouse technology, certification, and good agricultural practices in protected cultivation. 2nd Coordinating Meeting of the Regional FAO Working Group on Greenhouse Crop Production in the SEE Countries. 7-11 April 2008, Antalya – Turkey. Proceedings, pp. 95-105.
  13. Anastasiou, A., D. Savvas, G. Pasgianos, N. Sigrimis, C. Stangellini, F. Kempkes, 2009. Decision support for optimised irrigation scheduling. Acta Horticulturae 807, Vol. I, 253-258.
  14. Savvas, D., C. Olympios and H.C. Passam, 2009. Invited paper: Management of nutrition and irrigation in soil-grown and soilless cultivations in mild-winter climates: problems, constraints and trends in the Mediterranean region. Acta Horticulturae 807, Vol. II, 415-426.
  15. Savvas, D., E. Chatzieustratiou, C. Paschalidis and N. Sigrimis, 2009. Impact of a progressive Na and Cl accumulation in the root zone on pepper grown in a closed-cycle hydroponic system. Acta Horticulturae 807, Vol. II, 451-456.
  16. Savvas, D., 2009. Invited paper: Modern developments in the use of inorganic media in greenhouse vegetable and flower production. Acta Horticulturae 819, 73-86.
  17. Savvas, D., G. Patakioutas, G. Ntatsi and G. Karras, 2009. Application of some systemic pesticides via the root system in substrate grown crops under conditions of complete nutrient solution recycling. Acta Horticulturae 819, 451-458.
  18. Tsirogiannis, I., D. Savvas, N. Katsoulas, C. Kittas, 2012. Evaluation of crop reflectance indices for greenhouse irrigation scheduling. Acta Horticulturae 927, 269-276.
  19. Kitta, E., Bartzanas, T., Savvas, D., Katsoulas, N. 2012. Effect of shading on greenhouse energy balance and crop transpiration. Acta Horticulturae 927, 689-694.
  20. Ntatsi, G., Savvas, D., Schwarz, D., 2012. Role of abscisic acid in the adaptation of grafted tomato to moderately suboptimal temperature stress. Acta Hort 952, 295-302.
  21. Lycoskoufis, I., Mavrogiannopoulos, G., Savvas, D., Ntatsi, G., 2012. Impact of salinity induced by high concentration of NaCl or by high concentration of nutrients in tomato plants. Acta Horticulturae 952, 689-696.
  22. Katsoulas, N., Kakavikakis, G., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2012. Performance test of a Na+ accumulation model as part of a decision support system for closed hydroponic systems management. Acta Horticulturae 957, 139-145.
  23. Savvas, D., Ntatsi, G., Moiras, N., Tsakalidis, A., Ropokis, A., Liopa-Tsakalidi, A., 2012. Impact of grafting and rootstock on the responses of cucumber to heavy metal stress. Acta Horticulturae 960, 49-56.
  24. Katsoulas, N., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2014. Development and evaluation of a DSS for drainage management in semi-closed hydroponic systems. Acta Horticulturae 1034, 509-516.
  25. Savvas, D., Ntatsi, G., Rodopoulou, M., Goumenaki, F., 2014. Nutrient uptake concentrations in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system under Mediterranean climatic conditions as influenced by irrigation schedule. Acta Horticulturae 1034, 545-552.
  26. Katsoulas, N., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2014. Use of a Decision Support System for management of the drainage solution in semi-closed hydroponic systems under different drainage fractions. Acta Horticulturae 1037, 1067-1074.
  27. Patakioutas, G., Dimou, D., Kostoula, O., Yfanti, P., Paraskevopoulos, A. Ntatsi, G., Savvas, D., 2014. Inoculation of tomato roots with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and improve nutrient uptake and yield. Acta Horticulturae 1107, 141-148.
  28. Tsirogiannis, I.L., Karras, G., Lambraki, E., Savvas, D., Castellano, S., 2016. Evaluation of a plastic tube based hydroponic system for horizontal and vertical green surfaces on buildings. Acta Horticulturae 1108, 323-330.
  29. Karras, G., Tsirogiannis, I.L., Bakea, M., Savvas, D., Lykas, C., Salas, M.C., 2016. A plants palette for hydroponic structures on buildings. Acta Horticulturae 1108, 279-286.
  30. Savvas, D., Ropokis, A., Ntatsi, G., Kittas, C., 2014. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. 6th Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, Zagreb, September 29/9-2/10, 2014. Acta Horticulturae (accepted, in press).
  31. Kontopoulou, C.K., Giagkou, S., Stathi, E., Savvas, D., 2015. Responses of hydroponically-grown common bean to N-starvation accompanied by root inoculation with N2-fixing bacteria. 6th Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, Zagreb, September 29/9-2/10, 2014. Acta Horticulturae (accepted, in press).
  32. Ropokis, A., Giagtzoglou, P., Ginosatis, S., Ntatsi, G., Savvas, D., Kittas, C., Katsoulas, N., 2015. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under
  33
  Mediterranean climate conditions. GreenSys2015 – International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses, Évora, Portugal, 19-23 July 2015. Acta Horticulturae (accepted, in press).
  33. Patakioutas, G., Dimou, D., Yfanti, P., Karras, G., Ntatsi, G., Savvas, D., 2015. Root inoculation with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici in two Greek landraces of tomato grown on perlite. SusGro 2015 – International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis (Vienna, 7 – 11 September 2015). Acta Horticulturae (accepted, in press).
  34. Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli1, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D., 2016. Impact of organic practices on growth, yield, greenhouse gas emissions and biological nitrogen fixation by three local pea landraces. III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture. Izmir (Turkey), April 11-14, 2016. Acta Horticulturae (accepted, in press).

1. Σάββας, Δ., 1995. Επίδραση της συγκέντρωσης NaCl στο θρεπτικό διάλυμα επί της περιεκτικότητος της μελιτζάνας σε ανόργανα στοιχεία σε υδροπονική καλλιέργεια. 17η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 1995, Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο., τ. 5, σελ. 246-248.
2. Σάββας, Δ. και Α. Νικήτας, 1997. Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικής αγωγιμότητος ανακυκλούμενου θρεπτικού διαλύματος σε υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκομικών φυτών. 18η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωρο-κηπευτικών. Θεσσαλονίκη, 5-7 Νοεμβρίου 1997. Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο., τ. 7, σελ. 442-445.
3. Σάββας, Δ., 1999. Αρχές και μέθοδοι ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος στις υδροπονικές καλλιέργειες. Εισήγηση μετά από πρόσκληση στην 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ηράκλειο, 25-27 Οκτωβρίου 1999. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 197-204.
4. Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Θεοδωρή, Χ. και Α. Βάσση, 1999. Κατανάλωση θρεπτικού διαλύματος σε υδροπονική καλλιέργεια ζέρμπερας σε εξάρτηση από χρόνο ημέρας, εποχή έτους και κλιματικούς παράγοντες. 19η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ηράκλειο, 25-27 Οκτωβρίου 1999. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 416-419.
5. Σάββας, Δ., Μάνος, Γ., Κώτσιρας, Α., Σουβαλιώτης, Σ., 2001. Επίδραση αλατότητας και προσθήκης πυριτίου στο θρεπτικό διάλυμα στην παραγωγή, την ποιότητα και την θρεπτική κατάσταση φυτών ζέρμπερας σε υδροπονική καλλιέργεια. 20η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λάρνακα Κύπρου, 28 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2001. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 302-305.
6. Σάββας, Δ., Παππά, Β., Κώτσιρας, Α., Γκίζας, Γ., 2003. Μελέτη συσσώρευσης αλάτων σε καλλιέργεια αγγουριού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα μέσω μαθηματικών μοντέλων σε εξάρτηση απo NaCl στο νερό άρδευσης. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 107-110.
7. Καρράς, Γ., Πατακιούτας, Γ., Σάββας, Δ., Αλμπάνης, Τ., Πομώνης, Φ., 2003. Εφαρμογή cyromazine και metalaxyl μέσω θρεπτικού διαλύματος σε καλλιέργεια ζέρμπερας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 409-412.
8. Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Καρράς, Γ., Καβαφάκης, Χ., Καβαλιέρος, Θ., 2003. Επίδραση κοκκομετρίας και υποδοχέα ελαφρόπετρας στην ανάπτυξη και την παραγωγή δρεπτής γυψοφίλης. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 319-322.
9. Λυκοσκούφης, Ι., Σάββας, Δ., Μαυρογιαννόπουλος, Γ., 2003. Οι επιπτώσεις της υψηλής αλατότητας του θρεπτικού διαλύματος στις ανταλλαγές αερίων, την αξιοποίηση νερού και στις συγκεντρώσεις ιόντων φυτών πιπεριάς. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου σελ. 103-106.
10. Σαβούρδου, Τ., Κύρκας, Δ., Μάντζος, Ν., Σάββας, Δ., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Καραγιάννη, Β., 2003. Μελέτη χρωστικών ανθέων στο φυτό campanula versicolor με χρήση βιοχημικών τεχνικών. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 473-476.
11. Γρίβα, Σ., Κύρκας, Δ., Μάντζος, Ν., Σάββας, Δ., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Καραγιάννη, Β., 2003. Μελέτη χρωστικών ανθέων στο φυτό lunaria annua με χρήση βιοχημικών τεχνικών. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης
35
Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 481-484.
12. Γκίζας, Γ., Σάββας, Δ., Παπαναστασίου Κ. και Α. Αντωνίου, 2005. Αξιολόγηση διαφόρων υποστρωμάτων στην παραγωγή και την ποιότητα ανθέων τριανταφυλλιάς και λίλιου.22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 135-138.
13. Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Καρράς, Γ., Λυδάκης-Σημαντήρης, Ν., Σαλάχας, Γ., Παπαδημητρίου, Μ. και Ν. Τσούκα, 2005. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου σε υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 163-166.
14. Βασδέκης, Ε., Καριπίδης Χ., Σάββας, Δ., και Ι. Ζαρίδης, 2005. Επίδραση ανόργανης ή οργανικής λίπανσης στη συσσώρευση νιτρικών στα φύλλα μαρουλιού καλλιεργούμενου στο έδαφος. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 483-486.
15. Σάββας, Δ., Ε. Νάση, Ε. Μουστάκα, Ν. Μάντζος, Π. Μπαρούχας, Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, 2005. Επίδραση αμμωνιακού αζώτου σε μαρούλι καλλιεργούμενο σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 491-494.
16. Σαββας, Δ., Ν. Μάντζος, Κ. Φ. Θεολογή, Π. Μπαρούχας, Χ. Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, 2005. Συσσώρευση Na σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα σε εξάρτηση απο την συγκέντρωση του NaCl στο νερό άρδευσης. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 511-514.
17. Ματακούλης, Χ, Πατακιούτας, Γ., Βάντζιου, Σ., Σάββας, Δ., Καρράς, Γ., Μαγκλάρας, Λ., Σακελλαρίδης, Θ. και Τ. Αλμπάνης, 2005. Συμπεριφορά του cyromazine και του μελαβολίτη melamine μετά από εφαρμογή μέσω θρεπτικού διαλύματος σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 537-540.
18. Καρρά Α., Δ. Σάββας, Γ. Πατακιούτας και Τ. Αλμπάνης, 2005. Επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στην διάρκεια ζωής των φυτοφαρμάκων όταν χορηγούνται σε
36
κλειστά υδροπονικά συστήματα μέσω του θρεπτικού διαλύματος. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 93-96.
19. Καρράς, Γ., Γκίζας, Γ., Σάββας, Δ., Θωμά, Γ. και Α. Καρρά, 2005. Επίδραση άρδευσης με νερό διαφόρων επιπέδων E.C. και διαφορετικό κλάσμα απορροής στην ανάπτυξη νάνων καλλωπιστικών φυτών εσπεριδοειδών και ελιάς. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 161-164.
20. Μπαρούχας, Π., Α. Κουλόπουλος, Π. Καρακώστας, Α. Λιόπα-Τσακαλίδη, Δ. Σάββας, Λ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Μουστάκας, 2005. Επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη φυτών ρόκας (Eruca sativa Miller) σε έδαφος ρυπασμένο με κάδμιο. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 225-228.
21. Πάσσαμ, Χ., Καραπάνος, Ι., Σάββας, Δ., Μυλωνάκη, Χ., και Ν. Παναγή, 2005. Επίδραση της αλατότητας στην μετασυλλεκτική συμπεριφορά του φασολιού. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 493-496.
22. Στάμου Ε., Σάββας Δ., Γκίζας Γ., Αντωνίου Α. και Χ. Καβαφάκης, 2005. Επίδραση της κοκκομετρίας της ελαφρόπετρας και της τοποθέτησής της σε σάκο ή γλάστρα στην παραγωγή αγγουριού και μαρουλιού. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 523-526.
23. Βάντζιου Σ., Πατακιούτας Γ., Ματακούλης Χ., Σάββας Δ., Μαγκλάρας Λ., Γκίζας Γ., Σακελλαρίδης Θ. και Π. Υφαντή, 2005. Εφαρμογή imidachloprid μέσω θρεπτικού διαλύματος και διερεύνηση της συμπεριφοράς και της υπολειμματικότητάς του σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 551-554.
24. Σάββας, Δ., Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Γ. Γκίζας, Ν. Πετρόπουλος και Ν. Συγριμής, 2006. Διερεύνηση ενός μοντέλου συσχέτισης της συγκέντρωσης NaCl με την κατανάλωση νερού σε κλειστά υδροπονικά συστήματα. 11ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Άρτα, 4 – 7 Οκτωβρίου 2006. Πρακτικά Συνεδρίου, σ. 245 – 254.
25. Γκίζας, Γ., Π. Μπαρούχας, Δ. Σάββας, Δ. Κύρκας, Ε. Στάμου, Α. Αντωνίου, 2007. Επίδραση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού άρδευσης στην ανάπτυξη και
37
υδατοκατανάλωση του Buxus sempervirens. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 521-524.
26. Σάββας, Δ., 2007. Πρόσφατες εξελίξεις και διαφαινόμενες τάσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών. Εισηγητική ομιλία κατόπιν πρόσκλησης. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 741-748.
27. Ολύμπιος, Χ., Δ. Σάββας, Α. Σάββας, Α. Γούμενου, Ι. Καραπάνος, 2007. Αλληλεπίδραση υποκειμένων εμβολιασμού και αλατότητας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών τομάτας. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 763-766.
28. Ακουμιανάκης, Κ., Ν. Μουστάκας, Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος, 2007. Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L). 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 767-770.
29. Σάββας, Δ., Δ. Γιώτης, Μ. Μπακέα, Π.Ε. Μπαρούχας, Ν. Μάντζος, Δ. Κύρκας, Γ. Πατακιούτας, Χ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος, 2007. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου και σε υδροπονική καλλιέργεια κολοκυθιού στο θερμοκήπιο. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, σ. 839-842.
30. Λυκοκανέλλος, Γ., Δ. Σάββας, Η. Βαρλάγκας, Χ. Λιότσος, Ι. Καραπάνος, Ν. Συγριμής, 2007. Επίδραση αλατότητας NaCl στην απορρόφηση Na, Cl και K σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 847-850.
31. Χατζηευστρατίου, Ε., Δ. Σάββας, Γ. Περβολαράκη, Γ. Γκίζας, Ν. Συγριμής, 2007. Συσσώρευση αλάτων NaCl σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια πιπεριάς: μοντέλο πρόβλεψης και επιπτώσεις στα φυτά. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 851-854.
32. Σταμάτη, Ε., Δ. Σάββας, Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Μ. Μπακέα, Ν. Μάντζος, Π. Μπαρούχας, Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, 2007. Αλληλεπίδραση συχνότητας άρδευσης και αλατότητας σε καλλιέργεια πιπεριάς σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 855-858.
33. Πατακιούτας, Γ., Μ. Αναγνώστου, B. Λούτσου, Δ. Σάββας, Θ. Σακελλαρίδης, Γ. Ντάτση, 2007. Διερεύνηση της συμπεριφοράς της φυτοπροστατευτικής ουσίας thiacloprid σε καλλιέργεια τομάτας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 943-946.
34. Τσιρογιάννης, Ι.Λ., Κατσούλας, Ν., Κίττας, Κ., Σάββας, Δ., 2007. Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού υδατικών αναγκών θερμοκηπιακής καλλιέργειας πιπεριάς. 5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Ενότητα 3: Αγροτικές Κατασκευές. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Λάρισα, 18-20 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά Συνεδρίου: http://www.egme.gr/EGME_PRAKTIKA/5ο%20Συνέδριο.htm.
35. Χατζηευστρατίου, E., Πετρόπουλος, Σ.Α., Πάρδος, Δ., Σάββας, Δ., Καπότης, Γ., Πάσσαμ, Χ., 2009. Επίδραση διαφορετικών επιπέδων αζώτου σε φυσιολογικές παραμέτρους στην ανάπτυξη και στην παραγωγή φυτών μαρουλιού και ρόκας σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 567-572.
36. Τζεράκης, Κ., Σαββας, Δ., Συγριμής, Ν., 2009. Η επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων Mn και Zn στην απορρόφηση ιχνοστοιχείων σε καλλιέργεια αγγουριάς σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 597-601.
37. Χατζηευστρατίου, Ε., Κασπίρης, Γ., Κρυσταλλίδης, Β., Παπανδρέου, Π., Σάββας, Δ., Καπότης, Γ., Σαλάχας, Γ., 2009. Επίδραση της μυκόρριζας στην ανάπτυξη των φυτών και την συσσώρευση νιτρικών σε υδροπονική καλλιέργεια μελιτζάνας σε συνθήκες κανονικής και χαμηλής αζωτούχου λίπανσης. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 609-613.
38. Κίττα, E., Κατσούλας, N., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., 2009. Επίδραση της σκίασης και της αλατότητας στις ανταλλαγές ενέργειας και μάζας υδροπονικής καλλιέργειας αγγουριού. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 711-716.
39. Καποδίστρια, E., Κατσούλας, Ν., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., Κίττας, Κ., 2009. Επίδραση της σκίασης και της αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή υδροπονικής καλλιέργειας αγγουριού. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 723-727.
40. Σαββας, Δ., Ντάτση, Γ., Κοντοπούλου, Χ.Κ., Ροπόκης, Α., Κώτσιρας, Α., Δημόπουλος, Β., Χανής, Δ., 2011. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της άρδευσης σε καλλιέργεια αγγουριάς σε τρεις διαφορετικούς τύπους ελαφρόπετρας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 250-252.
41. Ντάτση, Γ., Δ. Σάββας, K. Huntenburg, U. Druege, D.K. Hincha, E. Zuther, D. Schwarz, 2011. Επίδραση του αμπσισικού οξέος και της θερμοκρασίας ρίζας στη φυσιολογία εμβολιασμένων φυτών τομάτας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 275-278.
42. Κοντοπούλου, Χ. K., Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Β. Τριανταφυλλίδης, Β.A. Παππά, 2011. Σύγκριση βιολογικού και συμβατικού συστήματος συγκαλλιέργειας γλυκοκαλάμποκου με φασόλι σε δύο επίπεδα NaCl στο νερό άρδευσης. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 288-290.
43. Ροπόκης, Α., Κατσούλας, Ν., Κίττας, Κ., Κώτσιρας, Α., Λαγού, Κ., Σάββας, Δ., 2013. Προσομοίωση συσσώρευσης Ca σε κλειστό υδροπονικό σύστημα με καλλιέργεια πιπεριάς. ΕΓΜΕ, Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σ. 425-429.
44. Κατσούλας, Ν., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., Κίττας, Κ., 2013. Ανάπτυξη και δοκιμή συστήματος αυτόματης διαχείρισης των απορροών σε ημίκλειστα υδροπονικά συστήματα. ΕΓΜΕ, Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σ. 430-434.

 • Σάββας, Δ., Παππά, Β., Ντάτση, Γ., Ταμπακάκη, Α., Μπιλάλης, Δ., Κίττας, Κ., Θανόπουλος, Ρ., Λαζαρίδη, Ε., Καραπάνος, Ι.,Καρκάνης, Α., Τραυλός, Η., Φωτιάδης, Χ., Μπεμπέλη, Π., 2015. Αξιοποίηση Ψυχανθών για Βιώσιμη Γεωργική Ανάπτυξη. Γεωργία – Κτηνοτροφία, 7/2015, σελ. 64-69.
 • Σάββας, Δ., Πατεράκης, Π., Βουρναδάκη, Π., Ροπόκης, Α., Ντάτση, Γ., 2014. Αξιολόγηση υποστρωμάτων σε υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 1/2014, σελ. 64-70.
 • Σάββας, Δ., 2014. Η θρέψη των φυτών στις υδροπονικές καλλιέργειες. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 8/2014, σελ. 66-71.
 • Σάββας, Δ., 2013. Το Μαρούλι και η καλλιέργειά του. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 6/2013, σελ. 12-25.
 • Καραπάνος Ι.Χ. (2013). Το ραδίκι και το αντίδι. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 34-42.
  Πάσσαμ Χ.Κ. και Ι.Χ. Καραπάνος (2013). Κριτήρια ποιότητας και αποθήκευση των φυλλωδών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 120-127.
 • Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2013). Διατροφική αξία φυλλωδών λαχανικών και παράγοντες που την επηρεάζουν. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 128-135
 • Πάσσαμ Χ.Κ., Ι.Χ. Καραπάνος και Α.Α. Αλεξόπουλος (2012). Ποικιλίες και υβρίδια τομάτας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 2/2012: 36-43.
 • Σάββας, Δ., 2011. Συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 10/2011, σελ. 82-98.
  Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2010). Ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 7/2010: 28-34.
 • Σάββας, Δ., Γ. Παπάζης, 2009. Θρέψη – λίπανση των σταυρανθών λαχανικών. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 10/2009, σελ. 30-36.
 • Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2009). Τα σταυρανθή λαχανικά και η διαιτητική τους αξία. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 2-6.
 • Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2009). Μετασυλλεκτική μεταχείριση και αποθήκευση σταυρανθών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 70-72.
 • Σάββας, Δ., 2007. Η υδροπονική καλλιέργεια τομάτας στο θερμοκήπιο. Γεωργία – Κτηνοτρο­φία, 12/2007, σελ. 42-56.