ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

 • Ποιότητα – μετασυλλεκτική βιολογία και τεχνολογία καρπών, λαχανικών και ανθέων (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS)
 • Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Επιλογής – 5 μονάδες ECTS)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o

 

Διδάσκοντες: Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 1. Ποιοτικός έλεγχος των κηπευτικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας της Ε.Ε.
 2. Η επικάλυψη των κηπευτικών με λεπτή στοιβάδα εδώδιμων υλικών.
 3. Μέθοδοι για τη συντήρηση, προετοιμασία και συσκευασία, χειρισμός και διανομή ελάχιστα μεταποιημένων λαχανικών.
 4. Μετασυλλεκτική βιολογία ολόκληρων και ελάχιστα μεταποιημένων λαχανικών. Νιτρικά στα κηπευτικά.
 5. Επίδραση προσυλλεκτικών παραγόντων στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των ανθοκομικών προϊόντων.
 6. Κριτήρια συλλογής δρεπτών ανθέων.
 7. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί ανθέων και φυλλωμάτων. Μεταχείριση με χημικά συντηρητικά διαλύματα. Συνθήκες και μέθοδοι συντήρησης και αποθήκευσης.
 8. Κριτήρια ποιότητας, τυποποίηση και συσκευασία δρεπτών ανθέων.

 

 

Επιστημονικά περιοδικά

 • Postharvest Physiology and Technology
 • International Journal of Postharvest Technology and Innovation
 • Journal of Horticultural Science and Biotechnology
 • Scientia Horticulturae
 • HortScience
 • Journal of the American Society for Horticultural Science