Διδάσκοντες: Ομ. Καθ. Κ. Ακουμιανάκης

 

Υλη του μαθήματος

  1. Σημασία και εφαρμογή της τεχνικής αειφορικής καλλιέργειας στα κηπευτικά.
  2. Διαχείριση αειφορικών συστημάτων.
  3. Βιολογικές μέθοδοι.
  4. Εναλλακτικές καλλιέργειες.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Scientia Horticulturae
  2. Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  3. European Journal of Horticultural Science
  4. Journal of the American Society for Horticultural Science