Διδάσκοντες:

1)Σάββας Δημητριος , Καθηγήτης

2)Καραπάνος Ιωάννης , Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα «Κηπευτικά υπό κάλυψη» στοχεύει στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές είτε του 9ου εξαμήνου κατεύθυνσης «Κηπευτικών Καλλιεργειών», και άλλων κατευθύνσεων του τμήματος ΕΦΠ, καθώς και σε φοιτητές άλλων τμημάτων, σχετικά με την παραγωγή των κυριότερων κηπευτικών που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια και υπό χαμηλή κάλυψη, για την παραγωγή συνήθως λαχανικών εκτός εποχής. Περιγράφεται η οικονομική σημασία της καλλιέργειας των λαχανικών υπό κάλυψη τόσο για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, όσο και η δυναμική των εξαγωγών. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες σε θέματα φυσιολογίας των καλλιεργειών των λαχανικών υπό κάλυψη, και πιο συγκεκριμένα, για την επίδραση του περιβάλλοντος και των καλλιεργητικών τεχνικών στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα των θερμοκηπιακών λαχανικών, ιδιαίτερα κατά την εκτός εποχής περίοδο παραγωγής. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, το οποίο πραγματοποιείται με μορφή διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων στα θερμοκήπια του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών, δίνεται βάση στον πολλαπλασιασμό (σπορά, μεταφύτευση κ.ά.), την ανάπτυξη στα σπορεία/φυτώρια, τον εμβολιασμό των λαχανικών και στις τεχνικές μόρφωσης, υποστύλωσης και κλαδέματος των λαχανικών που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια, ιδιαίτερα εκείνων που η διάρκεια καλλιέργειας είναι μακρά. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στην πράξη, με τις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο θερμοκήπιο, ενώ εξοικειώνονται και με τη χρήση μηχανισμών και οργάνων ελέγχου του κλίματος, της άρδευσης και της λίπανσης με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα σύγχρονα θερμοκήπια.υ μαθήματος, το οποίο πραγματοποιείται με μορφή διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων στα θερμοκήπια του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών, δίνεται βάση στον πολλαπλασιασμό (σπορά, μεταφύτευση κ.ά.), την ανάπτυξη στα σπορεία/φυτώρια, τον εμβολιασμό των λαχανικών και στις τεχνικές μόρφωσης, υποστύλωσης και κλαδέματος των λαχανικών που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια, ιδιαίτερα εκείνων που η διάρκεια καλλιέργειας είναι μακρά. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στην πράξη, με τις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο θερμοκήπιο, ενώ εξοικειώνονται και με τη χρήση μηχανισμών και οργάνων ελέγχου του κλίματος, της άρδευσης και της λίπανσης με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα σύγχρονα θερμοκήπια.

 

Παραδόσεις

1-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

2-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

3-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

4-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

 

Αγγουριά.pdf

Καρπούζι.pdf

Κολοκύθι.pdf

Μαρούλι.pdf

Πεπόνι.pdf

Σημειώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

 

Πηγές μελέτης

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Ολύμπιος, Χ. (2001). Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια. Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 772.
  2. Hanan, J.J. (1998). Greenhouses. Advanced technology for protected horticulture. CRC Press, 684p.

von Zabelitz, C (2011). Integrated greenhouse systems for mild climates. Springer-Verlag, 363p.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι.Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης

ΙΙ. Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθορίζεται από:

  1. Ατομική εκτέλεση κατά τη συμμετοχή των φοιτητών στο εργαστήριο π.χ. καλλιέργεια φυτού (20%)

Τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης (80%)