ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30, στο υπόγειο του Κτιρίου Παπαδάκη, η Δρ Γεωργία Ντάτση, θα δώσει διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών-Υδροπονία» με θέμα:

«Η χρήση του εμβολιασμού ως μέσου αντιμετώπισης βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης στις καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου»

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

                                                                      Η  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

                                                                                       ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

          ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ